Generowanie dokumentacji

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Agnieszka Mazur Wstęp WEBCON BPS Designer Studio umożliwia wygenerowanie dokumentacji dla każdego utworzonego procesu. Pełna dokumentacja składa się z dwóch plików w formatach: .docx, który zawiera tekstowy opis procesu oraz .xlsx z matrycą atrybutów.   Wygenerowanie dokumentacji Dostęp do generowania dokumentacji jest zapewniony z poziomu menu kontekstowego procesu (klikamy prawym przyciskiem […]

Czytaj więcej

Intuicyjne zarządzanie aplikacją

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Łukasz Kraśniak Wstęp Istotną kwestią, ułatwiającą łatwiejsze zrozumienie procesu dla nowych użytkowników, jest wykorzystywanie podpowiedzi do pól, ścieżek oraz szczegółów zadania dzięki którym użytkownik ma informację jak poprawnie wykonać zadanie w danym kroku.   Podpowiedź na polu Istotnym zastosowaniem jest użycie podpowiedzi wyświetlanej po najechaniu na wybrany atrybut. Aby dodać opis […]

Czytaj więcej

Dodawanie przycisków startowania

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Krzysztof Gaszczyk Wstęp W WEBCON BPS 2019 możliwe jest konfigurowanie przycisków startowania procesu bezpośrednio z aplikacji WEBCON Designer Studio. Taki przycisk może być wykorzystywany na witrynie SharePoint i Portalu BPS, a jego dużą zaletą jest automatyczne przenoszenie rozwiązania na inne środowiska przy użyciu importu – eksportu. Konfiguracja zostanie przedstawiona na przykładzie […]

Czytaj więcej

Raporty – konfiguracja, widoki, edycja

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Krzysztof Gaszczyk Wstęp W WEBCON BPS 2019, możliwe jest tworzenie raportów bezpośrednio z aplikacji WEBCON Designer Studio. Umożliwia ona sprawne konfigurowanie raportów, które zawierają różne widoki. Pozwalają one na różnorodne wyświetlanie danych z tego samego raportu. Dobrym przykładem, jest tworzenie jednego raportu z wszystkimi zadaniami, oraz widoków dla każdego kroku. Konfiguracja […]

Czytaj więcej

Dashboardy, czyli tworzenie interfejsu użytkownika

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Krzysztof Gaszczyk Wstęp Dashboard to panel, który umożliwia przygotowanie dedykowanej strony na którą można dodać różne elementy (raporty, liczniki zadań, kod HTML). Przykładowym jego zastosowaniem jest stworzenie dwóch dashboardów. Jeden zawierałby raporty i dane związane z administracją serwisu. Drugi, wyświetlałby dane dla reszty pracowników, raporty z ich zadaniami i przyciski startowania […]

Czytaj więcej

Stałe i Reguły Globalne – Skonfiguruj raz, używaj cały czas!

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Kamil Nędza 1. Wstęp Pracując na co dzień w WEBCON BPS warto poświęcić kilka chwil na przygotowanie w konfiguracji systemu WEBCON BPS grupy uniwersalnych stałych i reguł globalnych. Czas poświęcony na ich stworzenie szybko się zwróci wraz z tworzeniem kolejnych procesów. W niniejszym artykule przedstawione zostanie kilka praktycznych przykładów wykorzystania: Stałych […]

Czytaj więcej

Multijęzyczne pola wyboru

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Jacek Język Wstęp Platforma WEBCON BPS pozwala obsługiwać procesy biznesowe w środowiskach międzynarodowych i wielojęzycznych. Poszczególne elementy formularza zostały tak zaprojektowane by na etapie tworzenia obiegu możliwe było wprowadzenie tłumaczeń na dowolny język, taki którym posługują się w danym przypadku użytkownicy. Dopełnieniem dla formularzy tworzonych z uwzględnieniem wielojęzycznej obsługi jest wprowadzona […]

Czytaj więcej

Wyrażenia regularne – biznesowe zastosowanie

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Łukasz Kraśniak  Wyrażenia regularne – czyli w skrócie RegEx, dzięki którym możemy precyzyjnie opisywać skomplikowane wzorce wyszukiwania. Jednym z wielu przykładów może być walidacja poprawności podania numeru rachunku bankowego. To czy wzorzec pasuje do łańcucha znaków jest głównie wykorzystywane podczas walidacji tzw. danych wejściowych. Wyrażenia regularne pozwalają nam sprawdzić, czy dane […]

Czytaj więcej

WEBCON BPS 2019 – Instrukcja instalacji

Ta strona gromadzi wszystkie instrukcje dla różnych wariantów instalacji WEBCON BPS 2019. [ Instalacja pełna ] – wariant instalacji na SharePoint, wszystkie komponenty WEBCON BPS będą zainstalowane na tym samym serwerze co SharePoint. [ Instalacja standalone ] – wariant instalacji bez SharePoint, wszystkie komponenty WEBCON BPS będą zainstalowane na IIS Web Server.   Wersja angielska […]

Czytaj więcej

Stałe globalne i stałe procesowe

dotyczy wersji 2017.1.x.x oraz wyższych; autor: Krzysztof Gaszczyk WEBCON BPS umożliwia tworzenie i wykorzystywanie wartości stałych. Istnieją w nim dwa typy stałych – stała globalna i stała procesowa. W poniższym artykule, zostanie przedstawiona konfiguracja oraz praktyczne zastosowanie obu typów stałych. Stała globalna – stała taka jest widoczna w obrębie całego systemu. Często wykorzystywana jest przypadkach, […]

Czytaj więcej