Dodawanie przycisków startowania

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Krzysztof Gaszczyk Wstęp W WEBCON BPS 2019 możliwe jest konfigurowanie przycisków startowania procesu bezpośrednio z aplikacji WEBCON Designer Studio. Taki przycisk może być wykorzystywany na witrynie SharePoint i Portalu BPS, a jego dużą zaletą jest automatyczne przenoszenie rozwiązania na inne środowiska przy użyciu importu – eksportu. Konfiguracja zostanie przedstawiona na przykładzie […]

Czytaj więcej

Raporty – konfiguracja, widoki, edycja

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Krzysztof Gaszczyk Wstęp W WEBCON BPS 2019, możliwe jest tworzenie raportów bezpośrednio z aplikacji WEBCON Designer Studio. Umożliwia ona sprawne konfigurowanie raportów, które zawierają różne widoki. Pozwalają one na różnorodne wyświetlanie danych z tego samego raportu. Dobrym przykładem, jest tworzenie jednego raportu z wszystkimi zadaniami, oraz widoków dla każdego kroku. Konfiguracja […]

Czytaj więcej

Dashboardy, czyli tworzenie interfejsu użytkownika

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Krzysztof Gaszczyk Wstęp Dashboard to panel, który umożliwia przygotowanie dedykowanej strony na którą można dodać różne elementy (raporty, liczniki zadań, kod HTML). Przykładowym jego zastosowaniem jest stworzenie dwóch dashboardów. Jeden zawierałby raporty i dane związane z administracją serwisu. Drugi, wyświetlałby dane dla reszty pracowników, raporty z ich zadaniami i przyciski startowania […]

Czytaj więcej

Stałe i Reguły Globalne – Skonfiguruj raz, używaj cały czas!

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Kamil Nędza 1. Wstęp Pracując na co dzień w WEBCON BPS warto poświęcić kilka chwil na przygotowanie w konfiguracji systemu WEBCON BPS grupy uniwersalnych stałych i reguł globalnych. Czas poświęcony na ich stworzenie szybko się zwróci wraz z tworzeniem kolejnych procesów. W niniejszym artykule przedstawione zostanie kilka praktycznych przykładów wykorzystania: Stałych […]

Czytaj więcej

Multijęzyczne pola wyboru

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Jacek Język Wstęp Platforma WEBCON BPS pozwala obsługiwać procesy biznesowe w środowiskach międzynarodowych i wielojęzycznych. Poszczególne elementy formularza zostały tak zaprojektowane by na etapie tworzenia obiegu możliwe było wprowadzenie tłumaczeń na dowolny język, taki którym posługują się w danym przypadku użytkownicy. Dopełnieniem dla formularzy tworzonych z uwzględnieniem wielojęzycznej obsługi jest wprowadzona […]

Czytaj więcej

Stałe globalne i stałe procesowe

dotyczy wersji 2017.1.x.x oraz wyższych; autor: Krzysztof Gaszczyk WEBCON BPS umożliwia tworzenie i wykorzystywanie wartości stałych. Istnieją w nim dwa typy stałych – stała globalna i stała procesowa. W poniższym artykule, zostanie przedstawiona konfiguracja oraz praktyczne zastosowanie obu typów stałych. Stała globalna – stała taka jest widoczna w obrębie całego systemu. Często wykorzystywana jest przypadkach, […]

Czytaj więcej

Eksport i Import aplikacji w wersji 2019

  Wraz z nową wersją WEBCON BPS 2019, pojawia się nowość – koncepcja aplikacji. Aplikacją nazywamy zbiór procesów, połączony jedną warstwą prezentacji. Dzięki temu od teraz można w sposób kompleksowy tworzyć aplikacje dla konkretnych zastosowań. Wprowadzenie nowego podejścia wiąże się także ze zmianami w mechanizmie eksportu/importu procesów oraz aplikacji. Niniejszy artykuł pokrótce przedstawi mechanizm eksportu/importu […]

Czytaj więcej