Akcje Dodania/Obniżenia uprawnień

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

uaktualnione do wersji 8.2.x dnia 7/05/2015; autor: Jakub Okrzesik

Często w obiegach dokumentów pojawia się potrzeba by wybrane osoby posiadały uprawnienia tylko do poszczególnych dokumentów na poszczególnych krokach, jednak nie zawsze chcemy by osoby te posiadały aktywne zadanie na dokumencie. Mogą to być osoby które mają potrzebę przeglądania danego zbioru dokumentów (potrzebują więc tylko prawo do odczytu) lub też przełożeni którzy w razie potrzeby powinni mieć prawo edycji dokumentów swoich podwładnych. W takiej sytuacji przyznanie globalnych uprawnień na poziomie procesu/typie dokumentu nie wchodzi w grę. Tutaj z pomocą przychodzi nam akcja nadawania uprawnień.

Akcja „Dodaj uprawnienia” znajduje się w kategorii „Uprawnienia”,

uprawnienia uaktualnione do 8.2

i może być użyta na wejście do kroku, na zakończenie oraz na ścieżce przejścia.

Konfiguracja akcji nie jest skomplikowana, jednak pozwala nam na wiele scenariuszy jej zastosowania. Z jej pomocą można udzielić użytkownikowi jednego z 4 możliwych poziomów uprawnień:
uprawnienia_1

  • Administracja
  • Modyfikacja bez usuwania
  • Tylko odczyt
  • Tylko odczyt bez podglądu załączników

Następnie należy zdefiniować użytkowników którzy powinni otrzymać uprawnienia, można tego dokonać na kilka sposobów:

  • Wybierając poszczególnych użytkowników lub grupy, które zawsze w tym miejscu otrzymają uprawnienia.
  • uprawnienia_2Wskazując atrybut przechowujący odpowiednich użytkowników lub grupy (w momencie gdy jest to atrybut innego typu niż „Osoba lub grupa” istotne tutaj jest wskazanie kolumny która zawiera login użytkownika lub ID grupy).
  • uprawnienia_3Wpisując odpowiednie zapytanie SQL, które zwróci loginy użytkowników lub ID grup (login lub ID powinno znajdować się w pierwszej zwracanej przez zapytanie kolumnie).

uprawnienia_4

W prawej części okna konfiguracji możemy zaznaczyć pole które definiuje to czy przypisane uprawnienia zostaną zachowane po przejściu ścieżką tego dokumentu, czy też po przejściu ścieżką zostaną usunięte.

uprawnienia_5

Poniżej tej konfiguracji znajduje się miejsce gdzie definiujemy na którym elemencie zostaną dodane uprawnienia:

  • Dynamicznie, poprzez wskazanie czy uprawnienia mają być nadane na elemencie aktualnym/nadrzędnym/podrzędnym
  • uprawnienia_6Poprzez zapytanie SQL. Zapytanie musi zwrócić ID dokumentów na których powinny zostać nadane uprawnienia.

uprawnienia_7

Akcja „Obniżenie uprawnień” jest akcją która obniża wskazanym użytkownikom uprawnienia (jeżeli je posiadają) do zdefiniowanego poziomu. Wskazanie poziomu uprawnień, użytkowników/grup oraz elementów w konfiguracji akcji przebiega identycznie jak dla akcji „Dodanie uprawnień”.