Aplikacje mobilne – WEBCON BPS 2015

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

dotyczy wersji 8.2.x; autor: Przemysław Sierant

WEBCON BPS 2015

Wraz z wydaniem wersji 8.2 systemu WEBCON BPS udostępniona została aplikacja mobilna WEBCON BPS 2015, dzięki której, każdy użytkownik może zarządzać obiegiem dokumentów ze swojego smartfona lub tabletu. Aplikacja została wydana na trzy platformy: Android, iOS oraz Windows Phone.

mobilne_p1

Wymagania sprzętowe

Aplikacja mobilna działa poprawnie na wszystkich trzech platformach, jedynym  ograniczeniem jest wersja oprogramowania jakie posiada dane urządzenie, oraz wersja WEBCON BPS. Aby aplikacja działała stabilnie wymagana jest wersja oprogramowania:

 • Android: 4.2.2 lub wyżej,
 • iOS: 8.0 lub wyżej,
 • Windows Phone: 8 lub wyżej,

WEBCON BPS w wersji 8.2 lub wyższej.

Uwaga! Aplikacja wymaga stałego dostępu do Internetu.

Instalacja

Aby zainstalować aplikację WEBCON BPS 2015 należy na swoim urządzeniu mobilnym wejść w aplikację Sklep Play (dla androida), Appstore (dla iOS), Windows Store (dla Windows Phone) i wyszukać nazwę WEBCON, a następnie wybrać i zainstalować aplikację o nazwie „WEBCON BPS 2015”. Aplikacja zostanie automatycznie pobrana i zainstalowana na urządzenie, więc już po chwili będzie można swobodnie z niej korzystać.

mobilne_p2

Wersja Trial

Po świeżej instalacji dostępne jest konto testowe użytkownika Tom Green, na którym można przetestować działanie aplikacji. Użytkownik ten może startować nowe obiegi dokumentów, podglądać obecne zadania i przechodzić w nich konkretną ścieżką, podglądać zadania podwładnych, oraz przeszukiwać archiwum wszystkich dostępnych zadań. Na koncie testowym w łatwy sposób można zapoznać się z działaniem aplikacji jak i podstawowymi obiegami przygotowanymi specjalnie do tego rodzaju ćwiczeń.

mobilne_p3

Konfiguracja WEBCON BPS

Aby aplikacja WEBCON BPS 2015 działała prawidłowo i wyświetlała wszystkie potrzebne procesy, niezbędna jest prawidłowa konfiguracja w programie WEBCON BPS.

 • Konfiguracja procesów

Aby procesy były widoczne na aplikacji mobilnej należy w konfiguracji procesu w panelu „Dodatkowe uprawnienia” zaznaczyć opcję „Dostępny mobilnie” (opcja ta jest domyślnie zaznaczona w nowo tworzonych procesach). Odznaczając tą opcję, możemy wyłączyć wyświetlanie wybranych procesów na aplikacji mobilnej.

mobilne_p4

 • Zakładka widok mobilny

W ustawieniach każdego procesu, jest dostępna zakładka „Widok mobilny”. Na niej możemy skonfigurować w jaki sposób mają być wyświetlane dane na poszczególnych elementach (w widoku listy elementów wybranego procesu).

mobilne_p6

Aplikacja mobilna

 • Pierwsze logowanie

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji, zostanie wyświetlony profil domyślnego użytkownika Toma Green wraz z uzupełnionymi wszystkimi niezbędnymi danymi, tak aby była możliwość zalogowania i przetestowania aplikacji. (patrz artykuł „Wersja trial”)

mobilne_p7

 • Dodanie nowego profilu

Możliwe jest dodanie nowego własnego profilu, poprzez edycję wyświetlonych danych (na użytkowniku domyślnym), lub również po zatwierdzeniu wybranego profilu, można nacisnąć ikonkę 3 kropek, dzięki czemu przejdziemy do wyboru dostępnych profili, a następnie nacisnąć przycisk „Dodaj profil”

mobilne_p8

Po uzupełnieniu wszystkich danych i zatwierdzeniu ich, aplikacja przejdzie do ekranu logowania na nowym profilu.

 • Strona główna

Na stronie głównej możliwe jest przeglądanie procesów widocznych z poziomu urządzeń mobilnych. Procesy te są pogrupowane, a każdą z grup można swobodnie zwijać i rozwijać. Możliwe jest przejście do widoku listy elementów wybranego procesu, oraz wybranie zadań przypisanych do użytkownika zdefiniowanego w profilu, zadań DW użytkownika oraz zadań jego podwładnych.

mobilne_p9

 • Widok elementów

W widoku elementów widzimy wszystkie dostępne elementy danego procesu, do których ma wgląd użytkownik. Elementy te można filtrować rosnąco/malejąco względem: Identyfikatora, Daty modyfikacji oraz Osoby przypisanej. Możliwe jest również zawężenie wyświetlanych elementów między: Nowymi elementami, oflagowanymi, odroczonymi oraz przeterminowanymi.

mobilne_p10

 • Menu na elemencie

Z poziomu widoku elementów możliwe jest odroczenie, delegowanie oraz oflagowanie każdego zadania. Opcje te można wyświetlić po przez przesunięciem po elemencie palcem z prawej strony ekranu do lewej.

mobilne_p11

Pod przyciskiem „więcej” jest możliwość wykorzystania „Szybkich ścieżek”, dzięki którym bez konieczności wchodzenia na poszczególny element, jesteśmy w stanie przesunąć go do następnego kroku zdefiniowaną wcześniej ścieżką. Aby opcja ta była dostępna dla poszczególnego procesu, należy w BPS Designer Studio na opcjach obiegu dokumentów wybrać ścieżkę w danym kroku i zaznaczyć w jej konfiguracji opcję „Dostępna jako szybka ścieżka”.

mobilne_p12

Aby wykorzystać w praktyce szybkie ścieżki, należy na liście elementów wybrać element, który chcemy przesunąć do następnego kroku, wysunąć menu z prawej strony i kliknąć przycisk „więcej”.

mobilne_p13

Następnie pojawi nam się ekran z dostępnymi ścieżkami w którym możemy wybrać konkretną ścieżkę przejścia.

mobilne_p14

 • Elementy

Po wejściu na element wyświetlany jest formularz, oraz wszystkie skonfigurowane na nim atrybuty. Możliwe jest oflagowanie danego elementu, dodanie nowych załączników (poprzez zrobienie zdjęcia, lub nagrania notatki głosowej) oraz przejście zdefiniowanymi ścieżkami. Każdy element dostępne ma dwa obszary z dodatkowymi informacjami które mieszczą się ukryte z lewej oraz prawej strony ekranu. Dostęp do nich można uzyskać po przez przesunięciem palcem po ekranie telefon z lewej strony do prawej (menu „Szczegółowe informacje”) oraz z prawej do lewej (menu „Przyciski i akcje”)

mobilne_p15.png

Uwaga! Subelementy na aplikacji mobilnej mogą być wyświetlane jedynie w trybie tylko do odczytu i nie ma możliwości ich edycji. Opcja taka będzie dostępna w kolejnych wersjach aplikacji.

 • Ulubione

Wchodząc na dowolną listę elementów (lub SWE) możliwe jest dodanie takiego widoku do pozycji „Ulubione”, dzięki czemu zawsze w szybki i łatwy sposób można powrócić do tego widoku z każdego miejsca aplikacji. Aby dodać dany element do ulubionych należy nacisnąć przycisk menu znajdujący się w górnym prawym rogu ekranu, a następnie nacisnąć „Dodaj do ulubionych”

mobilne_p16

Dodany w ten sposób widok można znaleźć później w menu głównym pod przyciskiem „ulubione” gdzie znajduje się lista wszystkich zdefiniowanych ulubionych pozycji.

Jeżeli dany widok będzie dodany jako ulubiony, ikonka serca będzie wypełniona czerwonym kolorem i przycisk ten zmieni nazwę na „Usuń z ulubionych”, dzięki któremu możemy usunąć dany widok z listy ulubionych. Możliwe jest również usunięcie wybranego widoku z pozycji ulubionych w menu głównym. Aby usunąć widok należy nacisnąć na wybrany element i przytrzymać dłużej, po chwili pojawi się dodatkowa opcja usuwania.

mobilne_p17

 • Aplikacje

Dzięki odpowiedniej konfiguracji webpartów „Start Workflow” oraz „Show Workflow Elements” na naszej witrynie, jesteśmy w stanie startować nowe obiegi w naszej aplikacji mobilnej, oraz wyświetlać skonfigurowane elementy dzięki SWE.

 • Konfiguracja Start Workflow (kafelki)

Aby była możliwość startowania obiegu dokumentów z poziomu aplikacji mobilnej, niezbędna jest właściwa konfiguracja webpartu „Start Workflow”. W konfiguracji webpartu należy zaznaczyć opcję „Widoczne na urządzeniu mobilnym”.

mobilne_p18

Drugim niezbędnym krokiem jest ustawienie trybu widoku na „Kafelki”, dodanie przynajmniej jednego kafelka i odpowiednie skonfigurowanie go tak, aby startował on zdefiniowany proces.

mobilne_p19

Startowanie procesów na aplikacji mobilnej, możliwe jest po wybraniu skonfigurowanego procesu w menu głównym, pod przyciskiem „aplikacje”.

mobilne_p20

Na wybranym procesie dostępne są skonfigurowane wcześniej kafelki, które można zobaczyć na pasku nad widokami SWE.

mobilne_p21

 • Konfiguracja SWE, a widok na aplikacji

W konfiguracji webparta „Show Workflow Elements” niezbędne jest zaznaczenie opcji „Widoczne na urządzeniu mobilnym”, dzięki czemu SWE będzie widoczne w widoku aplikacji.

mobilne_p22

Aplikacja mobilna zachowa spójność wyświetlanych kolumn i ich kolejność będzie zależna od ustawień webparta.

mobilne_p23

 • Wyszukiwanie

W aplikacji mobilnej mamy możliwość wyszukiwania elementów dzięki opcji „Wyszukaj” która znajduje się w menu głównym.

mobilne_p24

Wyszukiwanie możemy wykonywać ręcznie wybierając odpowiednio proces, typ dokumentu, obieg oraz konkretny krok. Przeszukiwanie możemy również wykonać po przez podanie odpowiedniej sygnatury, nazwy atrybutu lub ID elementu. W każdej chwili przeszukiwania elementów jest możliwość powrotu do ekranu początkowego dzięki przyciskowi „powrót” znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu.

 • Ustawienia

W ustawieniach możemy zarządzać swoim kontem, zmienić jego nazwę, ustawić go jako profil domyślny na danym urządzeniu, zmienić parametry połączenia, ustawić inny język aplikacji, dodać kod pin, oraz ustawić weryfikację certyfikatu SSL.

mobilne_p25

Dodatkowo, jedynie na platformie iOS, możliwe jest ustawienie „push”, dodanie alertów dla procesów oraz ustawić odświeżanie tych alertów.

 • Pomoc

W pomocy możemy znaleźć niezbędną dokumentację dotyczącą aplikacji mobilnej.

 • Dziennik zdarzeń

W dzienniku zdarzeń logowane są wszystkie najważniejsze komunikaty aplikacji. W przypadku jakiegokolwiek błędu lub ewentualnej usterki wszelkie niezbędne informacje zostaną tam podane.

mobilne_p26