Asynchroniczna Tabela SQL

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

dotyczy wersji 8.3.x; autor: Łukasz Preiss

Wprowadzenie

W wersji 8.3 systemu WEBCON BPS ulepszony został sposób działania atrybutu Tabela SQL, tak aby dane pobierane były asynchronicznie. Dzięki temu wczytywanie formularza nie będzie opóźniane np. przez długo odpowiadające źródła danych. W przypadku danych, których wyświetlenie jest kosztowne, a nie zawsze wymagane, przydatna będzie z kolei opcja wczytywania atrybutu „na żądanie”.

Asynchroniczne ładowanie

Po migracji do wersji 8.3 każdy atrybut typu Tabela SQL będzie działał w trybie asynchronicznym (nie wymaga to dodatkowej konfiguracji). Na czym w praktyce polega asynchroniczność tego atrybutu? Podczas ładowania formularza, w przypadku źródeł, które zwracają dużo danych bądź ich czas oczekiwania na odpowiedź jest długi, wczytywanie strony nie będzie blokowane. Strona wyświetli się, a przy atrybucie, który jest „doczytywany” pojawi się pasek postępu. Po zakończeniu ładowania dane zostaną wyświetlone.

Podobnie stronicowanie – w wersji 8.3 nie wymaga ono przeładowania całego formularza. W przypadku źródeł danych, które zwracają do 100 elementów stronicowanie odbywa się „po stronie przeglądarki”. Oznacza to, że dane są wczytane raz (na początku podczas ładowania formularza) i w ich obrębie następuje zmiana stron. Dla źródeł danych zwracających ponad 100 rekordów przejście na inną stronę (w tabeli SQL) spowoduje odwołanie do serwera i pobranie danych, ale w dalszym ciągu cały formularz nie zostanie przeładowany.

Wczytywanie na żądanie

Inną opcją, która pojawiła się w wersji 8.3 jest tzw. „wczytywanie na żądanie”. Atrybut można skonfigurować tak, aby domyślnie nie wyświetlał danych (rys). Zostaną one w takim przypadku pobrane dopiero po kliknięciu „Odśwież, aby wczytać dane”. Opcja ta przydatna może być, gdy pobranie danych jest kosztowne, a ich wyświetlanie nie jest wymagane w każdym przypadku.

Konfiguracja atrybutu