Atrybut "Podpis odręczny"

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Dawid Golonka

 

Wprowadzenie

W biznesie, jak i w codziennym życiu, standardem jest poświadczanie przez własnoręczny podpis faktu zapoznania się z jakąś informacją, wyrażenia na coś zgody czy też zatwierdzenia warunków umowy. System WEBCON BPS, do pracy z elektroniczną wersją dokumentów oferuje szereg rozwiązań, które umożliwiają zastąpienie tradycyjnego długopisu.

Od wersji 2019.1.4.23 systemu, wachlarz dostępnych możliwości został rozszerzony o nowy atrybut, który umożliwia złożenie podpisu bezpośrednio na formularzu – atrybut „Podpis odręczny”. Opis tego atrybutu, a także przykładowy sposób jego wykorzystania, będzie tematem tego artykułu.

 

Opis

Atrybut podpisu odręcznego dostępny jest dla formularza w trybie Modern zarówno w klasycznych przeglądarkach jak i przeglądarkach dla urządzeń z systemem Android oraz iOS.

W celach prezentacji działania atrybutu utworzony został obieg obsługujący odejście pracownika z firmy. Poszczególne kroki obiegu usprawnią czynność odbioru sprzętu przypisanego do pracownika, jak i uprawnień do systemów informatycznych. Wykonanie tych czynności, potwierdzane jest poprzez złożenie przez osobę odpowiedzialną podpisu na formularzu. Wprowadzenie podpisu na formularz, umożliwia atrybut „Podpis odręczny”. Schemat obiegu przedstawiony jest poniżej:

Rys. 1. Schemat obiegu generowania karty obiegowej

 

Konfiguracja

Sama konfiguracja atrybutu ogranicza się do jego utworzenia i ustawienia wysokości pola do wprowadzania podpisu:

Rys. 2. Atrybut podpis odręczny

 

W obiegu generowany jest dokument Word, gdzie nanoszone będą podpisy osób odpowiedzialnych za poszczególne czynności. Podpis dodany do szablonu wygląda następująco (żółte pole):

Rys. 3. Atrybut podpis odręczny umieszczony w szablonie Word

 

Przykład użycia

W celu prezentacji działania nowego atrybutu, przedstawione zostanie przejście obiegiem odejścia pracownika, dla przykładowych danych.

Rys. 4. Rejestracja odejścia pracownika

 

Na kroku Rejestracji uzupełnione zostały dane pracownika, dla którego wykonane zostaną czynności związane z offboardingiem i wygenerowana zostanie karta obiegowa (w ostatnim kroku obiegu).

Rys. 5. Atrybut podpis odręczny w widoku formularza – odbiór uprawnień

 

Kolejny krok dotyczy odbierania uprawnień do systemów. Osobą odpowiedzialną za wyłączenie dostępów jest Borys Szyc. Po wykonaniu wewnętrznych czynności odbierania uprawnień do systemów, osoba odznacza wykonanie tego zadania na liście pozycji „System permissions” oraz składa podpis na formularzu.

Rys. 6. Atrybut podpis odręczny w widoku formularza – zwrot wyposażenia

 

Kolejny krok dotyczy zwrotu wyposażenia przypisanego do pracownika. Wykaz przypisanych narzędzi znajduje się w liście pozycji, osoba nadzorująca ma możliwość zamieszczenia uwag, a także zaznaczenia checkboxa informującego, że dana rzecz została zwrócona. Gdy nastąpi zwrot przypisanych urządzeń i programów, osoba z zadaniem na kroku podpisuje się na formularzu i przekazuje element dalej.

Rys. 7. Atrybut podpis odręczny w widoku formularza – akceptacja przełożonego

 

Ostatnim krokiem, jest uzyskanie podpisu przełożonego, który zatwierdza kompletność karty obiegowej. Po podpisaniu się na formularzu i przejściu ścieżką, dokument trafia do kroku archiwum, gdzie generuje się dokument obiegówki.

Poniżej przedstawiony został widok elementu na kroku archiwum:

Rys. 8. Krok archiwum przechowujący karty obiegowe

 

Wygenerowany dokument karty obiegowej z podpisami wygląda następująco:

Rys. 9. Wygenerowany dokument