Tworzenie użytecznej i ładnej witryny dla BPS

Dotyczy wersji: 8.1.x; autor: Marcin Wiktor 1. Przykład realizowanej funkcjonalności Na potrzeby artykuły wykorzystany zostanie przykładowy obieg faktury, składający się z kroku rejestracji, jednego kroku pośredniego – akceptacji faktury, oraz 2 kroków finalnych – faktury zaakceptowane oraz odrzucone faktury. W procesie wykorzystamy 3 typy dokumentów: 1)      Faktura kosztowa 2)      Korekta faktury 3)      Duplikat faktury Do […]

Czytaj więcej

HotFolder’y – dołączanie zeskanowanych plików do procesu

dotyczy wersji: 8.1; autor: Marcin Wiktor Opis funkcjonalności: Jedną z podstawowych funkcjonalności programu WEBCON BPS jest parowanie zeskanowanych plików z dokumentami w wersji elektronicznej (na podstawie kodu kreskowego), oraz startowanie nowych obiegów dokumentów na podstawie plików, które trafiają do skonfigurowanego katalogu – HotFolder’u. W tym artykule opisana zostanie przykładowa konfiguracja procesu, w którym wykorzystywana jest […]

Czytaj więcej

Import i Export procesów w WEBCON BPS

autor: Karol Woźniak WEBCON BPS Designer Studio udostępnia funkcjonalność importowania oraz eksportowania utworzonych procesów. Dzięki tym mechanizmom prostym staje się udostępnianie utworzonych procesów na wielu środowiskach. Import/Export dostępny jest z poziomu paska narzędzi Studio lub z menu kontekstowego procesu (tylko eksport). Poniżej przedstawiam proste wyjaśnienie dla obu z tych funkcjonalności.

Czytaj więcej

Granice atrybutu „Liczba całkowita”, czyli ile jest w stanie „znieść” Integer.

Autor: Tomasz Mierzwa Będzie to krótki, ale ważny artykuł. Wartość atrybutu „Liczba całkowita” przechowywana jest w polu typu Integer, którego wartość musi się mieścić w przedziale zamkniętym od -2,147,483,648 do 2,147,483,647. Niemożliwe jest zapisanie w nim wartości spoza tego przedziału i należy o tym pamiętać. Przykładowym błędnym rozwiązaniem jest zapisanie do takiego atrybutu numeru NIP […]

Czytaj więcej

Kolejność wykonywania akcji

dotyczy wersji: 8.x, autor: Tomasz Mierzwa Aby w pełni panować nad tworzonym workflow, każdy projektant obiegów powinien wiedzieć, kiedy dokładnie wykonują się różnego rodzaju akcje. W trakcie przejścia krokiem w systemie BPS akcje wykonywane są w następującej kolejności: Akcje na zakończenie (krok, z którego wychodzimy – przy przejściu dowolną scieżką) Akcje na ścieżce przejścia (krok, […]

Czytaj więcej