email w BPS – powiadomienia masowe

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Dawid Golonka   Wprowadzenie Jedną z ważniejszych funkcjonalności systemu WEBCON BPS jest możliwość komunikacji z użytkownikami poprzez wysyłanie do nich wiadomości e-mail. W zależności od potrzeb, wysyłane przez system maile mogą dotyczyć informacji o akcjach wykonanych w obiegu, czy powiadamiać użytkownika o nowym zadaniu. Jeśli w organizacji system jest […]

Czytaj więcej

Akcje BPS – wprowadzenie

Akcje – coś więcej niż przejście ścieżką pomiędzy krokami workflow. Dotyczy wersji: 8.0.0.x Wstęp:   Standardowe wymagania związane z obiegiem workflow to: Wypełnienie formularza Określenie kolejnych kroków workflow Określenie ścieżek przejścia pomiędzy poszczególnymi krokami Przydzielanie zadać dla uczestników procesu w poszczególnych krokach Opisane funkcjonalności w wielu firmach są całkowicie wystarczające i nic więcej przez użytkowników […]

Czytaj więcej

Instalacja WEBCON BPS na pojedynczym serwerze

Minimalne wymaganie sprzętowe i systemowe na potrzeby uruchomienia WEBCON BPS. Dotyczy WEBCON BPS wersja 8.0.0.x Artykuł ma na celu przedstawienie minimalnych (absolutnie minimalnych) parametrów środowiska, koniecznych do uruchomienia systemu WEBCON BPS. UWAGA! Przedstawiona konfiguracja nie jest zalecana, jako środowisko produkcyjne systemu WEBCON BPS w przypadku pracy więcej niż 10 użytkowników jednocześnie. Konfiguracja ta dedykowana jest […]

Czytaj więcej

Akcje Exchange – wymagania wstępne

Konfiguracja uprawnień na serwerze Exchange dla użytkownika modyfikującego foldery użytkowników serwera Exchange (np. realizującego wpisy w kalendarzu).   Zastosowana implementacja akcji realizujących wpisy w folderach skrzynek pocztowych wymaga, by użytkownik w imieniu którego działa akcja realizująca wpisy posiadał w Exchange przydzieloną rolę: ApplicationImpersonation. Przydzielenie użytkownika do roli mozna wykonać za pomocą Exchange Powershell, lub konsoli […]

Czytaj więcej