Funkcja formularza Set focus

Dotyczy wersji 2021.1.1 autor: Konrad Wojtycza   Wprowadzenie   W wersji 2021 WEBCON BPS wprowadzono wiele nowych funkcjonalności, między innymi funkcję formularza Set Focus. Funkcja formularza Set Focus służy do automatycznego ustawiania pozycji kursora w polu do edycji po załadowaniu formularza czy na zmianę wartości pola. Użycie funkcji Set Focus pozwala uniknąć konieczności ręcznego  ustawiania […]

Czytaj więcej

Dashboardy

Dotyczy wersji 2020.1.3 autor: Wojciech Kołodziej   Wstęp   Dashboard to panel, który umożliwia przygotowanie dedykowanej strony na którą można dodać różne elementy-widżety (raporty, liczniki zadań, kod HTML). Widżety aplikacji pozwalają na zbudowanie spersonalizowanej strony aplikacji w WEBCON BPS Portal. Prezentując wersję WEBCON BPS 2019, po raz pierwszy pojawiła się możliwość stworzenia własnych dashboardów z […]

Czytaj więcej

Akcja wybierz akceptanta

Dotyczy wersji 2020.1.3; autor: Dawid Golonka W systemie WEBCON BPS procesowane elementy przemieszczają się w obiegu pomiędzy poszczególnymi krokami. W krokach, w których użytkownik, bądź grupa użytkowników muszą wykonać jakąś czynność, przypisywane są dla nich zadania. WEBCON BPS, posiada rozbudowane narzędzie, które umożliwia wybór, do kogo ma trafić zadanie w kolejnym kroku – odbywa się […]

Czytaj więcej

Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie użytkowników

Dotyczy wersji 2020.1.3 autor: Dawid Golonka Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie użytkowników BPS   Wprowadzenie   Począwszy od wersji 2019 systemu WEBCON BPS można używać bez zainstalowanego SharePointa, jest to tzw. Instalacja „Standalone”. Obecnie w tego typu instalacjach można już wprowadzać do systemu zarówno grupy, jak i poszczególnych użytkowników BPS. Od wersji WEBCON BPS 2020.1.3 dodane […]

Czytaj więcej

Prefiks i sufiks w atrybutach liczbowych

Dotyczy wersji 2021.1.1; autor: Michał Kastelik Prefiks i sufiks w atrybutach liczbowych   Opcje konfiguracji atrybutów liczbowych w WEBCON BPS pozwalały do tej pory między innymi na wyświetlanie kodu waluty. Pozwalało to na zwiększenie czytelności formularza oraz ułatwiało orientację użytkowników w przypadku formularzy wielowalutowych.   W WEBCON BPS 2021 zostały wprowadzone  zmiany w konfiguracji atrybutów […]

Czytaj więcej

Nowe reguły do tekstu w WEBCON BPS 2021

Dotyczy wersji 2021.1.1 autor: Konrad Wojtycza   Wprowadzenie   W wersji 2021 WEBCON BPS wprowadzono nowe funkcje formularza działające na tekście: CONCAT – łączy wartości tekstowe w jeden tekst. SPLIT – Rozdziela wskazany tekst na części, zgodnie z podanym separatorem. Separatorem może być dowolny ciąg znaków. Wynikiem działania funkcji jest kolekcja elementów rozdzielonych średnikami ‘;’. […]

Czytaj więcej

Mechanizm diagnostyki i rejestrowania zachowania formularza

Dotyczy wersji 2021.1.1 autor: Kinga Bożęcka Mechanizm diagnostyki i rejestrowania zachowania formularza  W wersji WEBCON BPS 2021 wprowadzono mechanizm diagnostyki i rejestrowania zachowania formularza oraz pozostałych elementów WEBCON BPS Portal.   Funkcjonalność pozwala na uruchomienie z poziomu portalu trybu diagnostycznego, w którym rejestrowane są wszystkie wywołania pochodzące z Portalu. Tryb diagnostyczny aktywowany jest w menu użytkownika opcją „Włącz diagnostykę”. […]

Czytaj więcej

Nowy wygląd WEBCON BPS 2021 Portal

Dotyczy wersji 2021.1.x autor: Michał Kastelik   Wraz z wprowadzeniem nowej wersji platformy WEBCON BPS 2021 zostały wprowadzone zmiany w wyglądzie graficznym BPS Portalu. W niniejszym artykule zostaną przedstawione najważniejsze widoczne różnice w porównaniu do wersji 2020.   Nowy wygląd strony głównej   Na stronie głównej platformy wyświetlane są ulubione elementy w postaci kafelków, podobnie […]

Czytaj więcej

Ulubione elementy jako kafelki na stronie głównej (BPS 2021)

Dotyczy wersji 2021.1.1 autor: Michał Kastelik Ulubione elementy jako kafelki na stronie głównej (BPS 2021)   W niniejszym artykule zostanie przestawiona funkcjonalność elementów Ulubionych dostępna w WEBCON BPS 2020 oraz nowy sposób prezentacji tych elementów dostępne w wersji 2021.   Co to są Ulubione elementy? Podobnie jak w przeglądarkach internetowych, w platformie WEBCON BPS jest […]

Czytaj więcej

Nowe przyciski startu w WEBCON BPS 2021

Dotyczy wersji 2021.1.1 autor: Michał Kastelik Przyciski startu są jednym ze stałych elementów każdej aplikacji. W wersji BPS 2021 został wprowadzony nowy wygląd przycisków startu oraz nowe opcje ich konfiguracji, które zostaną omówione w tym artykule.   Ukrywanie przycisków Po włączeniu trybu edycji na Portalu, użytkownicy posiadający uprawnienia projektanta Portalu, mają możliwość edycji przycisków bezpośrednio […]

Czytaj więcej