Autouzupełnianie pól wyboru

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Dotyczy wersji 8.3.x; Autor: Przemysław Sierant

Nowy tryb działania atrybutu „Pole wyboru – Wybór z autouzupełnianiem”

1

 

Atrybut „Pole wyboru” służy do wybierania wartości z listy. Do tej pory możliwe były do wybrania dwa tryby działania. Wybranie wartości po rozwinięciu listy (Drop-down menu, tryb domyślny), oraz wybieranie wartości poprzez „Okno wyboru (SharePoint picker)”. Wraz z wersją WEBCON BPS 8.3 został dodany nowy tryb wybierania danych – „Wybór z autouzupełnianiem”.

2

 

Tryb działania

Atrybut „Pole wyboru” działający w trybie „Wybór z autouzupełnianiem”, ma na celu pomóc przeszukiwać dostępne źródło danych, w celu zatwierdzenia konkretnej wartości. Okno podpowiedzi na formularzu zaczyna wyświetlać się po 3 wpisanych znakach do atrybutu. Możliwe jest naciśnięcie przycisku strzałki w dół na klawiaturze lub naciśnięcie kursorem na ikonkę strzałki na atrybucie, wtedy zostaną wyświetlone wszystkie możliwe wyniki, bez podawania konkretnej wartości.

3

 

Domyślnie okno podpowiedzi wyświetla pięć pierwszych wyników, pasujących do wartości jaka została wpisana. W przypadku gdy w pierwszych pięciu wynikach, atrybut nie wyświetli wartości która mogłaby zostać zatwierdzona, możliwe jest dalsze wpisywanie danych, w celu zawężenia wyników wyszukiwania lub możliwe jest doczytanie większej ilości danych, poprzez naciśnięcie przycisku „Wczytaj więcej danych” znajdującym się w oknie podpowiedzi.

4

 

Wyświetlane wartości w oknie podpowiedzi można zatwierdzać klikając na nich kursorem myszy, lub przechodząc na odpowiedni wynik przyciskami strzałek góra/dół, znajdujących się na klawiaturze i zatwierdzeniu wybranego wyniku przyciskiem Enter. Poruszanie się strzałkami po oknie podpowiedzi jest proste i intuicyjne, będąc na pierwszym elemencie można przejść do ostatniego (strzałka do góry) oraz z ostatniego na pierwszy (strzałka w dół). W przypadku gdy możliwe jest doczytanie większej ilości danych w oknie podpowiedzi, będąc na piątym elemencie (ostatnim) po naciśnięciu strzałki w dół, dane zostaną doczytane automatycznie. Maksymalna liczba wyników wyświetlana w oknie podpowiedzi to 100, aby wyszukiwana wartość znalazła się na liście podpowiedzi konieczne jest doprecyzowanie podawanej wartości w celu zawężenia wyniku wyszukiwania.

5

 

Konfiguracja

Nowy tryb działania posiada identyczną konfigurację jak tryb „SharePoint picker”, dzięki czemu możliwe jest zamienienie dowolnego atrybutu typu „Okno wyboru” na tryb „Wybór z autouzupełnianiem” i odwrotnie.

Tak jak w Pickerze, w konfiguracji atrybutu możliwe jest zdefiniowanie jakie informacje mają zostać wyświetlane w oknie podpowiedzi i po jakich kolumnach będzie możliwe przeszukiwanie danych. Kolumny które są zwracane przez podpięte źródło danych, można dodawać i konfigurować ich kolejność w kolumnie „Kolumna źródłowa”

6

 

W kolumnie „Wyświetlany tekst” definiowane są nazwy wartości jakie mogą zostać dodane do okienka podpowiedzi. Wiersz z kolumną źródłową ustawioną jako „Nazwa” będzie wyświetlany pogrubioną czcionką.

7

 

Dzięki kolumnie „Pole docelowe” możliwe jest uzupełnianie innych atrybutów znajdujących się na formularzu wartością wybranego wiersza pola z autouzupełnianiem. Po wybraniu wartości atrybut ten zostanie automatycznie uzupełniony.

8

 

W kolumnie „Wyszukiwanie” możliwe jest zdefiniowanie po jakich wartościach będą przeszukiwane dane, które będą wyświetlane w oknie podpowiedzi.

9

 

Zaznaczając dane w kolumnie „Pokazuj w dialogu (PopUp)” dodawane są lub odejmowane wartości znajdujące się na kafelkach.

10

 

W przypadku odznaczenia wszystkich wierszy, tylko wiersz „Nazwa” będzie wyświetlany w oknie podpowiedzi.

11

 

Ostatnia kolumna „Unicode” włącza lub wyłącza kodowanie w trybie unicode.

12