Baza SearchIndex (SOLR) jako źródło danych w raportach aplikacji

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Marcin Wiktor

 

Wstęp

SOLR jest silnikiem wyszukiwania, który pozwala na sprawne wyszukiwanie treści nawet w przypadku bardzo dużych zbiorów danych i został dodany jeszcze w wersji 2019. Szczegółowy opis funkcjonalności znajdziesz w artykule „Wyszukiwarka w WEBCON BPS 2019 Portal”.

Od wersji 2020 WEBCON BPS umożliwia także tworzenie raportów opartych na źródle danych SearchIndex (SOLR). Poniższy artykuł pokaże w jaki sposób możemy skonfigurować taki raport oraz wyjaśni czym taki raport różni się od dotychczasowych raportów opartych na źródle SQL.

Czym są i kiedy warto stosować raporty oparte na źródle SearchIndex?

Raport oparte o źródło SearchIndex zapewniają przyspieszenie czasów odpowiedzi systemu, a jednocześnie nie będą obciążać bazy transakcyjnej platformy WEBCON BPS. Dają również możliwość prezentowania i dostępu do załączników bezpośrednio z poziomu raportu – bez potrzeby otwierania formularza.

W przeciwieństwie do raportów opartych na SQL, raporty SearchIndex są indeksowane w tle przez serwis BPS. Między wprowadzeniem wartości do systemu przez użytkownika (zapis formularza), a stworzeniem nowego indeksu dla zmienionego elementu w bazie SOLR, może upłynąć trochę czasu. Jest to uzależnione min. od obciążenia serwera i ilości elementów w kolejce – im więcej elementów musi być przetwarzanych tym więcej czasu zajmie żeby zaktualizować ostatni element w kolejce. W praktyce jeżeli serwer jest wydajny i zadania indeksacji danych się nie kolejkują, to taki dokument zostanie odświeżony w bazie SOLR w ciągu kilkunastu sekund.

Ze względu na to raporty oparte o SearchIndex nie powinny być stosowane w sytuacjach, w których użytkownik musi być w 100% pewny, że dane które przegląda są aktualne. Na przykład, może to być raport z danymi finansowymi za bieżący dzień – osoba weryfikująca kwoty z obiegu z realną gotówką musi mieć pewność, że suma się zgadza co do grosza. Natomiast można je stosować w sytuacjach, gdy ze względu na dużą ilość danych występują problemy wydajnościowe albo raporty niepotrzebnie obciążają bazę SQL.

Tworzenie raportu opartego na źródle SearchIndex

Aby utworzyć raport bazujący na SearchIndex należy wejść w konfigurację raportu i w zakładce „Źródło” ustawić źródło jako „SearchIndex”.

 

Konfiguracja wyświetlania załączników na raportach

Aby mieć możliwość wyświetlania załączników na raporcie należy w zakładce „Kolumny raportu” rozwinąć listę „Systemowe” i wybrać „Załączniki”.

 

Tak skonfigurowany raport będzie automatycznie wyświetlał wszystkie załączniki dodane do formularza:

 

Dla załączników których podgląd jest wspierany na formularzu (min. PDF, DOCX, TXT, JPG, PNG), będzie możliwość kliknięcia na nazwę załącznika i jego podgląd działający analogicznie jak na formularzu:

Dla pozostałych formatów (np. ZIP czy RAR), po naciśnięciu linku będzie możliwe tylko pobranie załącznika.