BPS Show Workflow Charts – wykresy w BPS

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
dotyczy wersji 8.3; autor: Marek Suchowiejko

Opis funkcjonalności

Jedną z ciekawych i efektownych funkcjonalności dostępnych od wersji 8.3 WEBCON BPS jest nowy Web Part Show Workflow Charts. Umożliwia on prezentację elementów workflow w postaci jednego z czterech typów wykresów:

 • Liniowego
 • Słupkowego
 • Kołowego
 • Pierścieniowego

Dodatkową możliwością jest tworzenie kolejnych poziomów agregacji danych, dzięki czemu interakcja z wykresami może stać się bardziej intuicyjna dla użytkowników. Co więcej, jako najniższy poziom może zostać skonfigurowany Web Part Show Workflow Elements zawierający istotne atrybuty oraz odnośniki do dokumentów.

Przykład użycia

W tym artykule zostanie zaprezentowany przykład zastosowania SWC jako narzędzia do wizualnego raportowania w kontekście procesu urlopowego. Skonfigurowane zostały trzy stopnie zagnieżdżenia, różniące się miedzy sobą kryteriami oraz sposobem prezentacji danych.

Pierwszy poziom agregacji (Rys.1) prezentuje procentowy udział wniosków urlopowych poszczególnych pracowników. Jako ‘Kolumna etykiet’ w tym wypadku wskazany został atrybut ‘Pracownik’, typ agregacji ustawiony został na ‘Ilość’.

swc_p1

Rysunek 1. Wykres pierścieniowy z ilościowym typem agregacji

Dostęp do kolejnych poziomów agregacji jest możliwy po kliknięciu w dowolny fragment wykresu. Wczytywany jest wówczas kolejny wykres zawierający inny zakres danych lub prezentujący je w inny sposób. W przypadku wniosków urlopowych, kolejnym kryterium może być typ urlopu, zawężony już do określonego pracownika. Prezentacja danych na tym poziomie może przyjąć formę wykresu słupkowego (Rys 2.).

Kolumna etykiet (oś X wykresu) odpowiada rodzajom nieobecności. Przy wyborze typu agregacji innego niż ‘Ilość’ możliwe jest także wskazanie kolumny wartości, która odpowiadać będzie osi Y wykresu – w tym przypadku jest to suma liczby dni danego typu nieobecności.

swc_p2

Rysunek 2. Wykres słupkowy sumujący liczbę dni nieobecności danego typu

W zależności od skonfigurowanego typu agregacji, po najechaniu myszką na dowolny słupek, wyświetlone zostaną dodatkowe informacje:

 • Wartość minimalna
 • Wartość maksymalna
 • Średnia
 • Suma

Wyżej wymienione operatory są zawsze wyliczane w kontekście atrybutu wskazanego jako kolumna wartości, w powyższym przykładzie – liczby dni urlopu.

Trzeci poziom agregacji skonfigurowany został jako wykres liniowy. Rys. 3 przedstawia średnią liczbę dni nieobecności w miesiącu. Należy przy tym pamiętać, że na kolejnych poziomach agregacji dane są już zawężone na podstawie podjętych wcześniej wyborów. Na Rys 3. widzimy zatem średnią wyliczoną w kontekście konkretnego pracownika (poziom 1) i konkretnego typu nieobecności (poziom 2). Kolumna etykiet (oś X) zawiera nazwy kolejnych miesięcy, w których występowały wnioski urlopowe. Kolumnie wartości (oś Y) odpowiada średniej liczbie dni przypadającej na miesiąc. Etykiety osi poziomej wyświetlane są pod kątem aby zwiększyć czytelność wykresu.

swc_p3

Rysunek 3 Średnia liczba dni nieobecności w miesiącu

Ostatnim poziomem przeglądania zawartości SWC może być Web Part Show Workflow Elements (Rys. 4). W tym celu zaznaczona musi zostać opcja ‘Przechodź do listy elementów Workflow na najniższym poziomie’. Konfiguracja listy elementów na najniższym poziomie jest identyczna jak w przypadku zwykłego raportu SWE.

swc_p4

Rysunek 4. SWE jako najniższy poziom SWC

W przypadku skonfigurowania wielu poziomów agregacji lub ustawieniu SWE jako najniższy poziom agregacji, górny pasek nawigacji umożliwia przemieszczanie się między poziomami oraz odświeżanie danych i wyszukiwanie (Rys. 5)

swc_p5

Rysunek 5. Pasek nawigacji SWC

Domyślna paleta barw SWC dziedziczona jest z ustawień witryny – skorzystać można z jej koloru głównego lub tła. Dla każdego poziomu agregacji, dziedziczenie kolorów może jednak zostać zerwane – należy wówczas określić docelowy kolor przy pomocy próbnika kolorów (Rys 6.).

swc_p6

Rysunek 6. Próbnik barw do dostosowywania kolorów SWC

Podsumowanie

Możliwości oraz zastosowania Web Parta SWC ograniczone są jedynie wyobraźnią użytkowników. Intuicyjna konfiguracja pozwala nawet początkującym osobom na bardzo szybkie wzbogacenie witryny o graficzną formę reprezentacji danych. Dzięki zagnieżdżaniu kolejnych poziomów agregacji oraz integracji z Web Partem SWE, raportowanie, przeglądanie i wyszukiwane danych nigdy nie było prostsze i przyjemniejsze.

2 thoughts to “BPS Show Workflow Charts – wykresy w BPS”

 1. Bardzo fajnie, że są wykresy i można je zagnieżdżać (to pośrednio rozwiązuje problem grupowania danych). Ale nie wszystko działa jak trzeba.

  Czy przy typie agregacji suma, musi się pokazywać na wykresie także udział procentowy? Chcę zaprezentować w wykresie słupkowym wyliczone na etapie wprowadzania danych wartości procentowe – i w tym przypadku moja wartość procentowa jest wartością zmiennoprzecinkową, a do tego dodawany jest procent względem całości wykresu – co zdecydowanie jest bardzo mylące. Wystarczyłoby w opcjach wykresu dodać checkboxa "pokazuj procenty".

 2. Mam jeszcze jedno pytanie – czy jest rozważana możliwość tworzenia wykresów i raportów na podstawie nie tylko procesów, ale także webconowych źródeł danych? Dałoby to nieograniczone możliwości w tworzeniu raportów i wykresów, a wydaje się w sumie (przynajmniej na pierwszy rzut oka) dosyć proste do wdrożenia. Wszystko sprowadza się do dania możliwości określenia odpowiedniego zapytania SQL, a reszta przecież już jest 🙂

Komentarze są zamknięte.