Nowy sposób na użycie podpisu cyfrowego

Dotyczy wersji 2021.1.x autor: Mateusz Klos Wstęp Od wersji WEBCON BPS 2021 została wprowadzona możliwość wywoływania zewnętrznego narzędzia do edycji plików PDF bezpośrednio z formularza. Wobec tego, istnieje teraz możliwość użycia podpisu cyfrowego na dokumencie bez konieczności przechodzenia dalej ścieżką na formularzu. Jest to bardzo duże ułatwienie, które znacząco wpływa na polepszenie wydajności procesów.  W […]

Czytaj więcej

Tryb dopisywania w atrybucie wiele wierszy tekstu

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Michał Kastelik Atrybut wiele wierszy tekstu pozwala na dodanie do formularza miejsca, gdzie można zapisywać większą ilość tekstu. W zależności od konfiguracji atrybut ten może być wykorzystywany jako pole tekstowe z wieloma wierszami tekstu lub edytor zaawansowany wraz z możliwością przechowywania formatowanego tekstu. Spośród wielu zastosowań atrybutu, pozwala on także na […]

Czytaj więcej

Formularze kompaktowe w WEBCON BPS 2020

Dotyczy wersji 2020.1.3.434 autor: Michał Kastelik Formularze kompaktowe WEBCON BPS dostosowują formularz podstawowy aplikacji do działania na urządzeniach mobilnych lub działania na małych ekranach. Wygląd kompaktowy może się różnić od formularza podstawowego między innymi układem/kolejnością pól. Tworząc aplikację wraz z formularzem podstawowym w platformie WEBCON BPS, system buduje jednocześnie sam jej wersję kompaktową gotową do […]

Czytaj więcej

Grupy atrybutów

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Michał Kastelik   Odświeżenie tego artykułu.   Grupy atrybutów pozwalają na stworzenie ergonomicznych i czytelnych formularzy. Możliwość powiązania wielu atrybutów w grupy ułatwia organizację dużych formularzy w WEBCON BPS. Dodatkowo posiadają one kilka możliwości konfiguracji ich wyglądu oraz sposobu działania.   W niniejszym artykule zostanie opisane jak utworzyć grupę atrybutów oraz […]

Czytaj więcej

SharePoint Online – uprawnienia

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Michał Kastelik   WEBCON BPS posiada szereg akcji umożliwiających integrację ze środowiskiem Microsoft SharePoint Online. W niniejszym artykule zostanie przedstawiony prosty sposób na  zarządzanie uprawnieniami za pomocą akcji w obiegach.   1. Połączenia do SharePointa Aby rozpocząć konfigurację akcji działających w środowisku SharePoint Online, należy w pierwszej kolejności utworzyć połączenie. W […]

Czytaj więcej

Atrybut typu HTML

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Konrad Wojtycza   Wprowadzenie W wersji WEBCON BPS 2020.1.3, dla formularza MODERN wprowadzony został atrybut typu HTML, który pozwala na wprowadzanie na formularzu elementów niestandardowych w języku znaczników HTML. Atrybut HTML można zdefiniować jako ‘iniekcję’ niestandardowego kodu HTML do standardowego kodu strony formularza WEBCON BPS. Pozwala on na wykorzystanie wszelkich znaczników […]

Czytaj więcej

Proces słownikowy czy standardowy – który proces wybrać do obsługi danych słownikowych?

Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Dawid Golonka   Wprowadzenie Niektóre procesy obsługiwane przez system WEBCON BPS, wymagają do swojego działania danych wsadowych. Dane te mogą pochodzić z zewnętrznych źródeł, takich jak bazy danych SQL czy listy SharePoint. W systemie można też tworzyć wewnętrzne źródła, takie jak listy wartości, czy odwołania do danych zawartych w obiegach BPS. […]

Czytaj więcej

Podpisywanie załączników za pomocą podpisów cyfrowych

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Marcin Pisarek   Wprowadzenie Konfiguracja obiegu Konfiguracja akcji „Podpisz załącznik” Weryfikacja akcji „Podpisz załącznik” na formularzu MODERN Konfiguracja akcji „Weryfikuj podpis załącznika” Weryfikacja akcji „Weryfikuj podpis załącznika” na formularzy MODERN Wprowadzenie Od wersji 2020 WEBCON BPS na formularzu MODERN, wprowadzono funkcjonalność (znaną od wersji 8.2 systemu) podpisywania załączników PDF […]

Czytaj więcej

Przypisywanie zadań do grup BPS

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Marcin Pisarek   Wprowadzenie W WEBCON BPS poszczególne kroki wymagają podjęcia zadań przez konkretną osobę lub grupę osób. Dobrze zaprojketowany system zarządzania dokumentami może usprawnić wykonywanie obowiązków, procedowanie dokumentów oraz zarządzanie firmą. Jego kluczowym elementem jest właściwe zaplanowanie procesu i  prawidłowe przypisywanie zadań w obiegu dokumentów. Artykuł przedstawia ideę […]

Czytaj więcej

Integracja WEBCON BPS Portal z ADFS

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Mateusz Syrek   Wprowadzenie Rejestracja WEBCON BPS Portal w ADFS Konfiguracja w WEBCON BPS Designer Studio Podsumowanie Wprowadzenie W aplikacji WEBCON BPS możliwe jest skonfigurowanie kilku dostawców autentykacji. Jednym z nich jest ADFS (Active Directory Federation Services). W przypadku, gdy w organizacji wykorzystywane jest single sign-on z użyciem ADFS […]

Czytaj więcej