Atrybut typu HTML

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Konrad Wojtycza   Wprowadzenie W wersji WEBCON BPS 2020.1.3 wprowadzony został atrybut typu HTML, który pozwala na wprowadzanie na formularzu elementów niestandardowych w języku znaczników HTML. Atrybut HTML można zdefiniować jako ‘iniekcję’ niestandardowego kodu HTML do standardowego kodu strony formularza WEBCON BPS. Pozwala on na wykorzystanie wszelkich znaczników przewidzianych dla języka […]

Czytaj więcej

Proces słownikowy czy standardowy – który proces wybrać do obsługi danych słownikowych?

Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Dawid Golonka   Wprowadzenie Niektóre procesy obsługiwane przez system WEBCON BPS, wymagają do swojego działania danych wsadowych. Dane te mogą pochodzić z zewnętrznych źródeł, takich jak bazy danych SQL czy listy SharePoint. W systemie można też tworzyć wewnętrzne źródła, takie jak listy wartości, czy odwołania do danych zawartych w obiegach BPS. […]

Czytaj więcej

Podpisywanie załączników za pomocą podpisów cyfrowych

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Marcin Pisarek   Wprowadzenie Konfiguracja obiegu Konfiguracja akcji „Podpisz załącznik” Weryfikacja akcji „Podpisz załącznik” na formularzu MODERN Konfiguracja akcji „Weryfikuj podpis załącznika” Weryfikacja akcji „Weryfikuj podpis załącznika” na formularzy MODERN Wprowadzenie Od wersji 2020 WEBCON BPS na formularzu MODERN, wprowadzono funkcjonalność (znaną od wersji 8.2 systemu) podpisywania załączników PDF […]

Czytaj więcej

Przypisywanie zadań do grup BPS

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Marcin Pisarek   Wprowadzenie W WEBCON BPS poszczególne kroki wymagają podjęcia zadań przez konkretną osobę lub grupę osób. Odpowiednie zaprojektowanie procesu i prawidłowe przypisywanie zadań może usprawnić wykonywanie codziennych obowiązków, procedowanie dokumentów oraz zarządzanie firmą. Artykuł przedstawia ideę przypisywania zadań do grup, na przykładzie grup BPS, dostępnych od wersji […]

Czytaj więcej

Integracja WEBCON BPS Portal z ADFS

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Mateusz Syrek   Wprowadzenie Rejestracja WEBCON BPS Portal w ADFS Konfiguracja w WEBCON BPS Designer Studio Podsumowanie Wprowadzenie W aplikacji WEBCON BPS możliwe jest skonfigurowanie kilku dostawców autentykacji. Jednym z nich jest ADFS (Active Directory Federation Services). W przypadku, gdy w organizacji wykorzystywane jest single sign-on z użyciem ADFS […]

Czytaj więcej

Tłumaczenie nazw kategorii załączników

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Michał Kastelik   Wprowadzenie W wersji WEBCON 2020 dodano nowy sposób stworzenia tłumaczenia wartości danych w atrybutach wyboru. Aby uprościć proces tworzenia tłumaczenia można skorzystać z kolumn źródła danych. Poniżej przedstawiono jak można dodać atrybut opisujący kategorię załączników oraz stworzyć do niego nowe tłumaczenie. Utworzenie źródła danych tłumaczenia Aby […]

Czytaj więcej

Kolorowanie komórek w raportach aplikacji

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Katarzyna Cypser   W wersji WEBCON BPS 2020 została wprowadzona funkcjonalność kolorowania raportów na formularzu MODERN. Poza możliwością kolorowania komórek możesz też dodawać ikony, cieniować komórki oraz tworzyć wiele zaawansowanych konfiguracji wykorzystujących m.in. instrukcje warunkowe. Opcja dostępna jest w konfiguracji raportu:   Podczas edycji raportu, w zakładce „Widoki” pojawia […]

Czytaj więcej

Instalacja FineReader 11

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Michał Lalewicz   Wstęp Instalacja Aktywacja licencji Wstęp W poniższym poradniku przedstawiono w jaki sposób można zainstalować komponent ABBYY FineReader 11. FineReader jest programem przekształcającym skanowane dokumenty i pliki PDF do postaci edytowalnej, jest odpowiedzialny za generowanie warstwy tekstowej na załącznikach w obiegach. Instalacja Przed rozpoczęciem instalacji konieczne będzie […]

Czytaj więcej

Analiza anomalii w procesach

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Anna Puka   Wprowadzenie Uruchomienie analizy AI Wyniki analizy Zarządzanie regułami AI Przykład zastosowania Wprowadzenie Od wersji WEBCON BPS 2020 w sekcji „Warte uwagi” dostępne są dwa nowe raporty – Anomalie oraz Sugerowane, które pozwalają na szybkie odnalezienie istotnych informacji we wdrożonych procesach. Raport Sugerowane pokazuje elementy, które mogą […]

Czytaj więcej

Eksport atrybutu typu Tabela danych do arkusza Excel

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Marcin Pisarek   Wstęp W wersji WEBCON BPS 2020 w formularzu MODERN wprowadzono możliwość eksportowania zawartości atrybutu typu Tabela danych do arkusza Excel. Poniższy artykuł przedstawi w jaki sposób możemy to zrobić. Przypadek biznesowy Funkcjonalność może być wykorzystywana w przypadku, gdy jest potrzeba np. zmodyfikowania/zapisania danych poza systemem. Jednym […]

Czytaj więcej