Webcon BPS Portal – Personalizacja wyglądu witryny

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Agnieszka Mazur Wprowadzenie WEBCON BPS Portal umożliwia spersonalizowanie wyglądu platformy poprzez zmianę logo oraz motywu strony. Możliwość modyfikacji tych elementów witryny posiada administrator globalny systemu. Uprawnienia nadawane są w Webcon BPS Designer Studio: Konfiguracja systemu – Parametry globalne – Uprawnienia globalne – Administratorzy systemu. Zmiana wyglądu witryny Personalizacja wyglądu strony jest […]

Czytaj więcej

Dodatek Word – porównywanie wersji

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Agnieszka Mazur Wstęp Na temat Microsoft Word Add-In powstało już kilka artykułów. Ogólny, zawierający informacje o instalacji oraz podstawowych funkcjach dostępny jest tutaj: https://kb.webcon.pl/uruchomienie-microsoft-office-word-addin-na-witrynach-sharepoint/ W niniejszym artykule opisana zostanie możliwość porównywania wersji dokumentów Word.   Informacje podstawowe Webcon BPS Word Add-In pozwala śledzić historię zmian dokumentów umieszczonych w repozytorium BPS (liście […]

Czytaj więcej

Zastępstwa w wersji 2019

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Agnieszka Mazur Wstęp Temat zastępstw został szczegółowo opisany w artykule https://kb.webcon.pl/zastepstwa-w-webcon-bps/. Poruszane w nim kwestie są nadal aktualne, niniejszy wpis ma na celu opis dodatkowej funkcjonalności, która pojawiła się wraz z wersją 2019 Webcon BPS Designer Studio. Innowacją jest sposób definiowania zastępstw – przez Portal, a nie składnik WebPart, jak we […]

Czytaj więcej

Zadania vs Uprawnienia

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Agnieszka Mazur Wstęp W WEBCON BPS procesy są podzielone na poszczególne etapy – kroki obiegu dokumentów. Każdy z etapów zawiera zadania – zbiór czynności, które muszą zostać wykonane, aby formularz mógł płynnie przejść do kolejnego kroku. Przydzielenie zadania jest zasadne, gdy użytkownik jest w stanie w krótkim czasie uzupełnić niezbędne informacje […]

Czytaj więcej

Równoległe przypisywanie zadań

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Agnieszka Mazur Wstęp Jednym z kluczowych elementów optymalizacji procesów biznesowych jest właściwe przypisywanie zadań. Webcon BPS Designer Studio został zaprojektowany tak, że nawet najbardziej skomplikowane zadania stają się łatwe do opanowania, a ich przydzielanie i wykonywanie – przejrzyste i czytelne. Jako wstęp i/lub uzupełnienie tematu polecam artykuł „Predefiniowane przydzielanie zadań”: https://kb.webcon.pl/predefiniowane-przypisywanie-zadan […]

Czytaj więcej

Generowanie dokumentacji

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Agnieszka Mazur Wstęp WEBCON BPS Designer Studio umożliwia wygenerowanie dokumentacji dla każdego utworzonego procesu. Pełna dokumentacja składa się z dwóch plików w formatach: .docx, który zawiera tekstowy opis procesu oraz .xlsx z matrycą atrybutów.   Wygenerowanie dokumentacji Dostęp do generowania dokumentacji jest zapewniony z poziomu menu kontekstowego procesu (klikamy prawym przyciskiem […]

Czytaj więcej

Intuicyjne zarządzanie aplikacją

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Łukasz Kraśniak Wstęp Istotną kwestią, ułatwiającą łatwiejsze zrozumienie procesu dla nowych użytkowników, jest wykorzystywanie podpowiedzi do pól, ścieżek oraz szczegółów zadania dzięki którym użytkownik ma informację jak poprawnie wykonać zadanie w danym kroku.   Podpowiedź na polu Istotnym zastosowaniem jest użycie podpowiedzi wyświetlanej po najechaniu na wybrany atrybut. Aby dodać opis […]

Czytaj więcej

Dodawanie przycisków startowania

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Krzysztof Gaszczyk Wstęp W WEBCON BPS 2019 możliwe jest konfigurowanie przycisków startowania procesu bezpośrednio z aplikacji WEBCON Designer Studio. Taki przycisk może być wykorzystywany na witrynie SharePoint i Portalu BPS, a jego dużą zaletą jest automatyczne przenoszenie rozwiązania na inne środowiska przy użyciu importu – eksportu. Konfiguracja zostanie przedstawiona na przykładzie […]

Czytaj więcej

Raporty – konfiguracja, widoki, edycja

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Krzysztof Gaszczyk Wstęp W WEBCON BPS 2019, możliwe jest tworzenie raportów bezpośrednio z aplikacji WEBCON Designer Studio. Umożliwia ona sprawne konfigurowanie raportów, które zawierają różne widoki. Pozwalają one na różnorodne wyświetlanie danych z tego samego raportu. Dobrym przykładem, jest tworzenie jednego raportu z wszystkimi zadaniami, oraz widoków dla każdego kroku. Konfiguracja […]

Czytaj więcej

Dashboardy, czyli tworzenie interfejsu użytkownika

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Krzysztof Gaszczyk Wstęp Dashboard to panel, który umożliwia przygotowanie dedykowanej strony na którą można dodać różne elementy (raporty, liczniki zadań, kod HTML). Przykładowym jego zastosowaniem jest stworzenie dwóch dashboardów. Jeden zawierałby raporty i dane związane z administracją serwisu. Drugi, wyświetlałby dane dla reszty pracowników, raporty z ich zadaniami i przyciski startowania […]

Czytaj więcej