Import na listach pozycji

dotyczy wersji: 8.2.x; autor: Marcin Wiktor   Import i eksport danych na listach pozycji   BPS oferuje możliwość importowania danych do listy pozycji z pliku Excel oraz eksport wierszy z listy pozycji do pliku .xls. W tym artykule zostanie przedstawiony sposób włączania obu funkcjonalności dla konkretnej listy pozycji oraz przykładowa konfiguracja opcji Importu danych, mapowania […]

Czytaj więcej

Customowe statusy (grafiki) na liście pozycji

Opis funkcjonalności W referencji do artykułów: https://kb.webcon.pl/wykorzystanie-kolumn-wyliczanych/ https://kb.webcon.pl/dynamicznie-generowane-wartosci-kolumn-list-pozycji/ Bieżący artykuł wskazuje prostą aczkolwiek skuteczna metodę na warstwę widoku – prezentację statusów poszczególnych etapów / zadań za pomocą ikonek, które osoba konfigurująca może sama wybrać i rozszerzyć ( w stosunku do domyślnie dostępnych w BPSie trzech stanów 0/1/2).

Czytaj więcej

Grupowanie akcji „Przycisk w menu”

Dotyczy wersji 8.2.x i wyższych; autor: Tomasz Słuszniak   Niektóre obiegi wymagają wykonywania pewnych akcji bez przechodzenia ścieżką. Wówczas zazwyczaj dodajemy akcje jako „Przycisk w menu”. W przypadku 2-3 akcji zazwyczaj nie ma problemu z wyświetlaniem ich w menu na formularzu, ale kiedy mamy więcej akcji np. 5 lub więcej, to wygląda to następująco: Formularz obiegu […]

Czytaj więcej

Tagi w BPS

dotyczy wersji: 8.1.x; autor: Marcin Wiktor 1. Wstęp – czym są tagi i jak ich używać Projektując obieg, często zachodzi potrzeba odwołania się do np. wartości z konkretnego atrybutu, porównania dat, sprawdzenia liczb czy dostępu do takich danych jak ID dokumentu, jego sygnatura czy typ dokumentu. Zamiast tworzyć skomplikowane zapytania do bazy, można w tym […]

Czytaj więcej

WebPart KPI

dotyczy wersji: 8.1.x; autor: Marcin Wiktor WebPart KPI daje dostęp do statystyk czasu przebywania dokumentów w poszczególnych krokach obiegu (z wyłączeniem kroków końcowych) oraz średnich czasów ich edycji na poszczególnych krokach. Statystyki te można przeglądać także w rozbiciu na wszystkich użytkowników, którzy są z dokumentem na danym kroku związani. Sami możemy ustawić planowany czas edycji […]

Czytaj więcej

Tworzenie użytecznej i ładnej witryny dla BPS cz.2 – Witryna Administracyjna

dotyczy wersji: 8.1.x; autor: Marcin Wiktor Artykuł jest kontynuacją wpisu pod tytułem „Tworzenie użytecznej i ładnej witryny dla BPS”, dlatego rekomendowane jest zapoznanie się z nim przed przystąpieniem do tego artykułu. Zostanie przedstawiony tu sposób tworzenia prostej witryny administracyjnej dla procesu przedstawionego w ww. artykule. 1. Zastosowania witryny administracyjnej Sama w sobie, witryna administracyjna nie […]

Czytaj więcej

Tworzenie użytecznej i ładnej witryny dla BPS

Dotyczy wersji: 8.1.x; autor: Marcin Wiktor 1. Przykład realizowanej funkcjonalności Na potrzeby artykuły wykorzystany zostanie przykładowy obieg faktury, składający się z kroku rejestracji, jednego kroku pośredniego – akceptacji faktury, oraz 2 kroków finalnych – faktury zaakceptowane oraz odrzucone faktury. W procesie wykorzystamy 3 typy dokumentów: 1)      Faktura kosztowa 2)      Korekta faktury 3)      Duplikat faktury Do […]

Czytaj więcej

Outlook AddIn – uruchomienie przystawki

Wraz z wersją BPS 8.0 udostępnione zostały funkcjonalności związane z przystawkami do: 1) MS Project 2) MS Word 3) MS Outlook Niniejszy artykuł będzie traktował o czynnościach jakie należy wykonać, aby uruchomić przystawkę dla MS Outlook 2010. Artykuł obejmuje informacje nt: Konfiguracji procesu, Instalacji przystawki, Tworzenie profilu, Dodawanie kafelka w MS Outlook Pierwszym elementem jaki […]

Czytaj więcej