Zastępstwa w WEBCON BPS

Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Michał Bednarz Opis funkcjonalności: Automatyzacja procesów biznesowych w WEBCON BPS pozwala na zdefiniowanie zastępstw dla użytkowników. Zastępstwa mogą być definiowane: Globalnie – zastępca może wykonywać zadania osoby zastępowanej we wszystkich procesach podlegających zastępstwom Dla wybranego procesu – zastępstwo może być zdefiniowane na określonym procesie. Można wskazać kilku zastępców dla jednego użytkownika […]

Czytaj więcej

Elementarz wdrożeniowca – rzut okiem na akcję aktualizacji listy pozycji.

dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Bartłomiej Spyrka Proces wykorzystujący listę pozycji jest przeważnie procesem wymagającym poświęcenia dużej uwagi ze względu na ilość kolumn, dodawanie wierszy usuwanie i …aktualizację. Pierwsze trzy wymienione funkcjonalności na pewien sposób były udostępnione w wersjach 7.x. Wersja 8.0+ przynosi nam ciekawe rozwiązanie w postaci dedykowanej akcji do aktualizacji listy pozycji. W tym […]

Czytaj więcej

Elementarz wdrożeniowca – o inicjalizacji listy pozycji słów kilka.

dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Bartłomiej Spyrka W procesach wykorzystujących listy pozycji (np. faktury, rejestracja czasu pracy)  mogą pojawić się sytuacje, gdzie należy wprowadzić bardzo dużą ilość danych. Przy procesach wymagających wprowadzenia każdej możliwej informacji użytkownik korzystający z workflow stoi przed nie lada wyzwaniem zarówno pod względem czasowym jak i pod względem cierpliwości. W sytuacji, gdy […]

Czytaj więcej

Używanie JavaScript w BPS

dotyczy wersji 8.0.x; autor: Kamil Nędza Opis funkcjonalności: Podczas korzystania z WorkFlow z poziomu przeglądarki internetowej, często niezbędne jest, aby formularz wyglądał lub zachowywał się w odpowiedni sposób. W tym celu wykorzystuje się JavaScript. Za jego pomocą jesteśmy w stanie między innymi zmieniać wartości atrybutów, ukryć widoczność pól, zapewnić dodatkowe warunki walidacyjne. WEBCON BPS – […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie typu dokumentów w tworzeniu obiegów Workflow

dotyczy wersji 8.0.x; autor: Kamil Nędza   Tworząc obieg dokumentów w firmie, może okazać się, że chcielibyśmy mieć kilka obiegów o podobnym działaniu, jednak różniących się w kilku aspektach. Gdy oczekujemy, że nas dokument będzie procesowany w podobny sposób, jednak oczekujemy, aby formularz na konkretnych krokach się różnił, albo pominięty został dany krok, to śmiało […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie atrybutu: Tabela SQL

dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Martyna Kubiak Wstęp Atrybut Tabela SQL pozwala wyświetlić na formularzu dane w postaci tabeli o zdefiniowanych przez nas kolumnach. Dane mogą pochodzić ze źródła zdefiniowanego w Studio lub z bazy, w której przechowujemy dokumenty procesu (źródło domyślne). Przykład zastosowania Wyświetlenie danych w atrybucie Tabela SQL może okazać się przydatne, gdy w […]

Czytaj więcej