Elementarz wdrożeniowca – rzut okiem na akcję aktualizacji listy pozycji.

dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Bartłomiej Spyrka Proces wykorzystujący listę pozycji jest przeważnie procesem wymagającym poświęcenia dużej uwagi ze względu na ilość kolumn, dodawanie wierszy usuwanie i …aktualizację. Pierwsze trzy wymienione funkcjonalności na pewien sposób były udostępnione w wersjach 7.x. Wersja 8.0+ przynosi nam ciekawe rozwiązanie w postaci dedykowanej akcji do aktualizacji listy pozycji. W tym […]

Czytaj więcej

Elementarz wdrożeniowca – o inicjalizacji listy pozycji słów kilka.

dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Bartłomiej Spyrka W procesach wykorzystujących listy pozycji (np. faktury, rejestracja czasu pracy)  mogą pojawić się sytuacje, gdzie należy wprowadzić bardzo dużą ilość danych. Przy procesach wymagających wprowadzenia każdej możliwej informacji użytkownik korzystający z workflow stoi przed nie lada wyzwaniem zarówno pod względem czasowym jak i pod względem cierpliwości. W sytuacji, gdy […]

Czytaj więcej

Używanie JavaScript w BPS

dotyczy wersji 8.0.x; autor: Kamil Nędza Opis funkcjonalności: Podczas korzystania z WorkFlow z poziomu przeglądarki internetowej, często niezbędne jest, aby formularz wyglądał lub zachowywał się w odpowiedni sposób. W tym celu wykorzystuje się JavaScript. Za jego pomocą jesteśmy w stanie między innymi zmieniać wartości atrybutów, ukryć widoczność pól, zapewnić dodatkowe warunki walidacyjne. WEBCON BPS – […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie typu dokumentów w tworzeniu obiegów Workflow

dotyczy wersji 8.0.x; autor: Kamil Nędza   Tworząc obieg dokumentów w firmie, może okazać się, że chcielibyśmy mieć kilka obiegów o podobnym działaniu, jednak różniących się w kilku aspektach. Gdy oczekujemy, że nas dokument będzie procesowany w podobny sposób, jednak oczekujemy, aby formularz na konkretnych krokach się różnił, albo pominięty został dany krok, to śmiało […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie atrybutu: Tabela SQL

dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Martyna Kubiak Wstęp Atrybut Tabela SQL pozwala wyświetlić na formularzu dane w postaci tabeli o zdefiniowanych przez nas kolumnach. Dane mogą pochodzić ze źródła zdefiniowanego w Studio lub z bazy, w której przechowujemy dokumenty procesu (źródło domyślne). Przykład zastosowania Wyświetlenie danych w atrybucie Tabela SQL może okazać się przydatne, gdy w […]

Czytaj więcej

Elementarz wdrożeniowca – widoczność i ograniczenia atrybutów.

dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Bartłomiej Spyrka   Formularz to podstawowy element procesu WorkFlow. Dzięki niemu użytkownicy mają wgląd do informacji zawartych w atrybutach czy załącznikach, z kolei na nich operują wprowadzając kolejne informacje / modyfikując poprzednie. Aby użytkownicy mogli porozumiewać się z systemem, należy przekazać im interfejs, który do tego służy. Artykuł przedstawia koncepcję matrycy […]

Czytaj więcej

Rejestr ryzyk w BPS – wykorzystanie listy pozycji

dotyczy: wersja 8.0.x; autor: Anna Pilch Wstęp Dzięki dodatkowi BPS dla programu MS Word możliwe jest automatyczne tworzenie dokumentów na podstawie informacji wprowadzonych do procesów. Ciekawe możliwości dostarcza wykorzystanie w tym celu listy pozycji. Lista pozycji pozwala dodać tabelę z definiowalnymi kolumnami do wybranego procesu. Tabela ta może być uzupełnienia oraz modyfikowana w trakcie trwania procesu, jak […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie kolumn wyliczanych

dotyczy: wersja 8.0.x; autor: Anna Pilch   Opis funkcjonalności: Kolumny wyliczane pozwalają na wyświetlanie dodatkowych informacji na temat dokumentów na  raportach – BPS Show WorkFlow Elements.   Przykład realizowanej funkcjonalności: W poniższym przykładzie zaprezentowane zostanie w jaki sposób można wprowadzić kolumnę Status w raporcie aktywnych zadań przypisanych do użytkownika. Kolumna ta pozwoli na określenie priorytetu […]

Czytaj więcej

Warunkowe wyświetlanie atrybutów w zależności od wartości innego atrybutu

Dotyczy wersji: 8.0.x, autor: Kamil Nędza Opis funkcjonalności: WEBCON BPS – Designer Studio umożliwia definiowanie styli, uprawnień i zachowań dla każdego z atrybutów. Jedną z kluczowych funkcjonalności jest warunkowe wyświetlanie atrybutu w zależności wartości innego atrybutu. Umożliwia to zachowanie porządku na formularzu, odfiltrowanie zbędnych informacji, lub uniemożliwia użytkownikowi edycję atrybutu w zależności od wprowadzonych informacji. […]

Czytaj więcej

Filtrowanie list na formularzu (pickerów) w zależności od wartości atrybutu

Dotyczy wersji 8.0.x autor: Marek Suchowiejko   Opis funkcjonalności: W przypadku formularzy zawierających wiele pól wyboru, przydatną funkcjonalnością jest filtrowanie dostępnych w nich elementów. WEBCON BPS – Designer Studio umożliwia skonfigurowanie filtrowania elementów pól wyboru w zależności od wartości dowolnego atrybutu znajdującego się na formularzu.   Przykład realizowanej funkcjonalności: Przykładem takiego filtrowania może być uzupełnianie […]

Czytaj więcej