Dodawanie załączników do OneDrive

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Paweł Fijał   Wprowadzenie Tworząc proces obiegu dokumentów w WEBCON BPS możemy napotkać sytuację, gdzie chcielibyśmy, aby załącznik dodany na formularzu mógł być przetrzymywany w chmurze tak, aby otrzymały do niego dostęp określone osoby, inne niż te biorące udział w samym procesie. Zależy nam bowiem, aby osoba taka miała dostęp do […]

Czytaj więcej

Akcja "Utwórz zadania"

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Konrad Wojtycza   Wprowadzenie Jedną z podstawowych funkcjonalności umożliwiających tworzenie obiegów dokumentów w WEBCON BPS jest tworzenie zadań. Zadania w WEBCON BPS mogą być tworzone w konfiguracji kroku, na danej ścieżce, ale istnieje również akcja tworzenia zadań, która może zostać umiejscowiona, tak jak każda inna akcja, na wejście do kroku, na […]

Czytaj więcej

Akcje "Dodaj/Usuń grupę BPS"

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Dawid Golonka   Wprowadzenie Począwszy od wersji 2019 systemu WEBCON BPS można używać bez zainstalowanego SharePointa, jest to tzw. Instalacja „Standalone”. Obecnie w tego typu instalacjach można już wprowadzać do systemu zarówno grupy, jak i poszczególnych użytkowników BPS. Od wersji WEBCON BPS 2020.1.3 dodane zostało kolejne udoskonalenie z tego zakresu – […]

Czytaj więcej

Akcje WEBCON BPS – przegląd

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Konrad Wojtycza   Wstęp Artykuł jest uaktualnieniem dla wersji WEBCON BPS 2020 artykułu o tym samym tytule utworzonego dla wersji WEBCON BPS 8.0.x. WEBCON BPS umożliwia tworzenie obiegów workflow obsługujących rozmaite procesy firmowe. Mnogość możliwych do obsłużenia w WEBCON BPS procesów wynika z opcji używania na formularzach funkcjonalności standardowych oraz funkcjonalności […]

Czytaj więcej

Akcja "Wywołaj REST Web service"

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Dawid Golonka   Wprowadzenie Jedną z funkcjonalności, która w znaczący sposób rozszerza potencjał systemu WEBCON BPS  jest możliwość korzystania z interfejsu REST API. API jest podstawowym sposobem wymiany danych między dwoma systemami i jest ono często wykorzystywane, zarówno do pobierania, jak i przekazywania danych z WEBCON BPS do innych aplikacji (np. […]

Czytaj więcej

Akcja "Dodaj załącznik"

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Konrad Wojtycza   Wprowadzenie W WEBCON BPS możliwe jest dodawanie załączników do instancji obiegu za pomocą standardowej akcji. Akcja dodawania załączników posiada tryby działania, które umożliwiają: Dodawanie załączników z innych obiegów aktualnej bazy contentu WEBCON BPS, wybranych na podstawie identyfikatora elementu obiegu – tryb „Based on instance ID”. Dodawanie załączników z […]

Czytaj więcej

Akcje "Zmień wartość pola" i "Zmień wartość wielu pól"

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Konrad Wojtycza   Wprowadzenie Artykuł przedstawia zastosowanie akcji "Zmień wartość pola" oraz "Zmień wartość wielu pół" na przykładzie scenariusza biznesowego rozliczenia delegacji. Akcje zmiany wartości pól w WEBCON BPS pozwalają na aktualizację wartości pojedynczego atrybutu lub wielu atrybutów jednocześnie na podstawie: danych zawartych na formularzu, dowolnych wartości spoza formularza, dostępnych np. […]

Czytaj więcej

Akcje masowe na raportach

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Kinga Bożęcka   Dzięki akcjom masowym, z poziomu raportu możemy przejść ścieżką (oraz wykonać akcje, jakie się na niej znajdują) dla wielu elementów na raz. Poniżej przestawię konfigurację i dwa przykładowe sposoby użycia. W przykładach zostały użyte ścieżki bez żadnych akcji, ale oczywiście na ścieżce, którą użyjemy do akcji masowej mogą […]

Czytaj więcej

Opisy zadań

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Adrian Baszak   Wstęp Opisy kroków i zadań to krótkie instrukcje umieszczane na formularzu, które pomagają użytkownikom w wykonaniu zadania. Czytelne opisy mogą zmniejszyć liczbę popełnianych błędów oraz pytań, co przełoży się na usprawnienie przebiegu obiegu dokumentów. W najprostszych przypadkach opisy mogą zawierać podstawowe informacje, które mają pomóc nowym osobom w rozpoczęciu korzystania z aplikacji. W innych […]

Czytaj więcej

Przypisywanie zadań

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Józef Cyran   Idea aplikacji Aplikacja pozwala na przydzielanie zadań do grup zadaniowych – każda grupa zawiera pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zadań o określonym charakterze. Przykładowo, aplikacja ta może usprawnić obsługę zgłoszeń przez dział wsparcia przypisując do odpowiedniej grupy na podstawie kategorii zgłoszenia. W procesie określana jest maksymalna liczba zadań dla […]

Czytaj więcej