Dodatek WEBCON BPS do MS Outlook

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Applies to version: 2020.1.x and above; author: Franciszek Sakławski

 

Instalacja dodatku do MS Outlook

Tworzenie profilu do dodatku w MS Outlook

Instalacja dodatku do MS Outlook Light

Możliwość dodatku do MS Outlook Light


Dodatek WEBCON BPS umożliwia integrację platformy z:

  • MS Outlook
  • MS Outlook Light
  • MS Word – opis tej instalacji znajduje się w osobnym artykule
  • MS Teams – opis tej instalacji znajduje się w osobnym artykule

W artykule skupiono się na MS Outlook oraz MS Outlook Light, przedstawia on w jaki sposób zainstalować dodatek oraz utworzyć profil.

Instalacja dodatku do MS Outlook

W celu pobrania dodatku należy na głównej stronie Portalu wcisnąć ikonę swojego profilu znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Następnie „Zainstaluj dodatki MS Office” i “Outlook”.

Rys. 1. WEBCON BPS Portal – instalacja dodatku

 

Należy tu wspomnieć o dwóch rzeczach:

  • Dodatek musi zostać pobrany z tej samej wersji Portalu, z której korzystacie Państwo w firmie. W przeciwnym razie nie będzie kompatybilności między wtyczką a Portalem i nie będzie można z niej korzystać.
  • Pobranie dodatku musi odbyć się przez przeglądarkę Internet Explorer.

Po wciśnięciu przycisku system otworzy okno instalacji dodatku:

Rys. 2. Ekran instalacji dodatku

 

Należy kliknąć przycisk „Install”, a po pomyślnej instalacji należy zamknąć okno klikając „Close”.

Rys. 3. Ekran instalacji dodatku

 

Po zainstalowaniu i zamknięciu okna w programie Outlook dostępny będzie dodatek WEBCON w dedykowanym obszarze na wstążce, w górnej części programu.

Rys. 4. Wstążka programu MS Outlook

 

Tworzenie profilu do dodatku w MS Outlook

Po poprawnym zainstalowaniu dodatku należy stworzyć profil. W tym celu kliknij przycisk „Ustawienia profilu”, a następnie „Dodaj”.

Rys. 5. Tworzenie profilu

 

Po otwarciu karty uzupełnij pola „Nazwa” (nazwa profilu) oraz „Adres BPS Portal” (nazwa domeny, na której znajduje się portal). Po uzupełnieniu kliknij przycisk „Zapisz”.

Rys. 6. Tworzenie profilu

 

Następnie system poprosi o login oraz hasło do Portalu. W przypadku, gdy będzie zaznaczony checkbox „Log in via browser” system umożliwi nam autoryzację za pomocą przeglądarki.

Rys. 7. Logowanie do Portalu

 

Należy zalogować się tymi samymi danymi jak do Portalu.

Instalacja dodatku do MS Outlook Light

W celu zainstalowania dodatku WEBCON BPS do MS Outlook Light, podobnie jak w przypadku wersji standardowej, należy udać się do Webcon BPS Portal, wcisnąć ikonę swojego profilu znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Następnie „Zainstaluj dodatki MS Office” (ang. „Install MS office add-ins”) I “Outlook Light (web version)”.

Rys. 8. Ekran główny Portalu

 

Na ekranie pojawi się okno z dwoma obrazami przedstawiającymi wygląd dodatku. Kliknij przycisk „Pobierz plik manifestu dodatku Outlook Light”.

Rys. 9. Pobieranie dodatku do MS Outlook Light

 

Pobierając dodatek, należy to zrobić z poziomu Portalu, który będziemy chcieli zintegrować z naszym Outlookiem. System automatycznie zamieszcza w manifeście adres Portalu, z którego został pobrany dodatek.

W celu instalacji dodatku w wersji Webowej, należy zalogować się w przeglądarce do Outlooka 365.

Następnie wcisnąć przycisk „Nowa wiadomość”. W oknie tworzenia nowej wiadomości wybrać ikonę trzech kropek, a następnie w menu rozwijanym „Pobierz dodatki”:

Rys. 10. Ekran nowej wiadomości

 

Należy przejść na zakładkę „Moje dodatki”, a następnie rozwinąć listę „Dodaj dodatek niestandardowy” i wybrać opcję „Dodaj z pliku…”.

Rys. 11. Dodawanie dodatku z pliku

 

Po otwarciu przeglądarki wybierz plik manifestu pobrany z Portalu, a następnie system przeprowadzi instalację dodatku.

Po zakończonej instalacji należy wejść w ustawienia Outlooka – ikona zębatki obok profilu w prawym górnym rogu programu, a następnie wybrać „Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook”.

Rys. 12. Podstawowe ustawienia MS Outlook

 

Następnie należy przejść na zakładkę „Poczta” -> Dostosowywanie akcji” i zaznaczyć checkbox przy dodatku: „WEBCON BPS Add-in”. Dodatek stanie się aktywny.

Rys. 13. Aktywowanie dodatku WEBCON BPS add-in

 

Możliwość dodatku do MS Outlook Light

W celu skorzystania z dodatku należy wejść w odebraną wiadomość i wcisnąć ikonę WEBCON BPS.

Rys. 14. Akcje dodatku do MS Outlook Light

 

System ukaże różne możliwości działania. Wszystkie akcje dotyczą Portalu z którym powiązany jest dodatek:

Show context item form – system otworzy nam element, którego dotyczy wiadomość e-mail.

Actions:

  • Show BPS Portal – system otworzy nam główną stronę Portalu
  • Show my tasks – system otworzy nam oczekujące na nas zadania w systemie
  • Show search – system otworzy nam wyszukiwarkę systemu.

Dodatki do MS Outlook oraz MS Outlook Light pozwalają korzystać z możliwości systemu Webcon BPS Portal, korzystając z klienta Outlooka.Instalacja dodatku do MS Outlook