Dodatek WEBCON BPS do MS Word

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Franciszek Sakławski

 

Wstęp

Nieodłącznym elementem systemów klasy Workflow jest generowanie wydruków. Czy to będzie lista zakupowa, zamówienie czy rezerwacja auta chcielibyśmy mieć możliwość wygenerowania pliku Word z uzupełnionymi danymi według schematu. System Webcon BPS daje taką możliwość dzięki dodatkowi do programu MS Word. W niniejszym artykule przedstawiono w jaki sposób można zainstalować dodatek.

Instalacja

W celu zainstalowania dodatku należy wejść na główną stronę Portalu Webcon BPS, kliknąć ikonę swojego profilu, następnie „Zainstaluj dodatki MS Office” (ang. „Install MS Office add-ins”) i „Word”.

Rys. 1. Ekran główny Portalu

 

System rozpocznie proces instalacji dodatku. Po poprawnej instalacji dodatek będzie widoczny na wstążce w górnej części programu Word:

Rys. 2. Wstążka programu MS Word

 

Przypadek biznesowy

Na potrzeby artykułu utworzono wydruk rezerwacji samochodu. W systemie istnieje dokument przechowujący dane rezerwowanego samochodu oraz danych rejestracji.

Rys. 3. Formularz rezerwacji samochodu

 

Należy przejść do zakładki WEBCON BPS w programie MS Word i kliknąć przycisk „User settings” aby połączyć się z Portalem.

Rys. 4. Wstążka dodatku

 

Na ekranie pojawi się okno logowania do Portalu – wpisz adres portalu, a następnie kliknij przycisk „Connect”. System poprosi o podanie loginu oraz hasła.

Rys. 5. Ekran logowania do Portalu


Po połączeniu z Portalem kliknij przycisk „File Generation Templates”.

Rys. 6. Wstążka dodatku

 

Po prawej stronie pojawi się menu, w którym należy aplikację, proces oraz typ dokumentu, z którego będziemy pobierać dane do wydruku.

Rys. 7. Ekran wybierania procesu

 

Kolejnym krokiem będzie utworzenie wydruku – na potrzeby artykułu stworzono prosty szablon rezerwacji samochodu.

Rys. 8. Formatka wydruku

 

Aby interesujące nas pola znalazły się na wydruku wystarczy je przeciągnąć lub kliknąć dwukrotnie mając kursor w miejscu, w którym mają być wstawione. Gotowy wydruk wygląda następująco:

Rys. 9. Formatka wydruku z wypełnionymi danymi

W procesie rezerwacji samochodu zdefiniowano przycisk, który generuje wydruk i powiązano go z procesem szablonów dokumentów (w tym procesie umieszczony został powyższy szablon). Więcej informacji o sposobach przechowywania dokumentów można przeczytać w tym artykule: https://kb.webcon.pl/sposoby-przechowywania-szablonow-dokumentow/.

W konfiguracji przycisku umieszczono link do elementu przechowującego szablon:

Rys. 10. Konfiguracja generowania wydruku

 

Przejdźmy do elementu i spróbujmy wygenerować wydruk.

Rys. 11. Element rezerwacji samochodu

 

Po kliknięciu przycisku wydruk powinien pojawić się w załączniku danego dokumentu.

Rys. 12. Dokument rezerwacji samochodu z załącznikiem

 

Aby sprawdzić czy dane wpisały się poprawnie, otwórz plik Word klikając ikonę załącznika z poziomu formularza elementu. Na podglądzie dokumentu będzie można zweryfikować poprawność wygenerowanych informacji.

Rys. 13. Gotowy wydruk

 

Dodatek WEBCON BPS do MS Word daje duże możliwości tworzenia wydruków. Dzięki niemu można w łatwy sposób utworzyć wydruk oraz zaimplementować go na potrzeby firmy.