Dodatkowy link nawigacji

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2021.1.x autor: Michał Kastelik

 

Jedną z nowości wprowadzonych wraz z wersją WEBCON BPS 2021 jest możliwość dodania linku w pasku bocznym Portalu, umożliwiającym przekierowanie do określonej strony. W niniejszym artykule zostanie opisane w jaki sposób dodać link do menu bocznego.

Konfiguracja linku w Designer Studio

Aby włączyć link nawigacji, należy przejść do zakładki Konfiguracja systemu, wybrać gałąź Parametry globalne a następnie Wygląd.

Rys. 1. Konfiguracja dodatkowego linku nawigacji w Designer Studio

 

Po zaznaczeniu opcji Dodatkowy link nawigacyjny, należy określić nazwę wyświetlaną oraz wpisać adres strony w polu URL. Po zapisaniu konfiguracji i odświeżeniu strony głównej, nowy element nawigacji zostanie wyświetlony w dolnym lewym rogu paska bocznego BPS portalu.

Rys. 2. Link nawigacyjny widoczny w pasku bocznym BPS Portalu

 

Dodatkowy link nawigacyjny umożliwia dodanie do paska nawigacyjnego BPS Portal np. odnośnika do strony internetowej organizacji, intranetu, ważnych informacji dla użytkowników lub linka do innej instancji BPS Portalu. Należy pamiętać, że po kliknięciu na link użytkownik zostanie przekierowany do wskazanego adresu (nie zostanie otworzone nowe okno/zakładka przeglądarki).

Rys. 3 Przekierowana strona