Dodawanie przycisków startowania

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2019.1; autor: Krzysztof Gaszczyk 

Wstęp

W WEBCON BPS 2019 możliwe jest konfigurowanie przycisków startowania procesu bezpośrednio z aplikacji WEBCON Designer Studio. Taki przycisk może być wykorzystywany na witrynie SharePoint i Portalu BPS, a jego dużą zaletą jest automatyczne przenoszenie rozwiązania na inne środowiska przy użyciu importu – eksportu. Konfiguracja zostanie przedstawiona na przykładzie aplikacji z rozliczaniem zaliczek.

 

Konfiguracja

Aby dodać przycisk startowania należy wejść w konfigurację aplikacji, następnie w zakładce Prezentacja, wybrać opcję „Startowanie”.

W pierwszej kolejności należy podać nazwę przycisku, a następnie przejść w zakładkę „Konfiguracja”.

Następnie, w zakładce „Konfiguracja”, system umożliwia spersonalizowanie stworzonego przycisku. Można podać Nazwę przycisku, która będzie wyświetlana, jego opis, kolor tła oraz skrót, który będzie wyświetlany na przycisku (może mieć maksymalnie 3 znaki).

 

Użytkownik ma również możliwość wybrania spółki, procesu, typu formularza oraz obiegu, dla którego przycisk będzie startować nowy formularz.

Możliwe jest również podanie parametrów URL oraz domyślnych wartości dla atrybutów wykorzystywanych w wybranym obiegu. Można ustawiać wartości domyślne dla wszystkich atrybutów dostępnych do edycji. Przekazywanie wartości do atrybutów poprzez parametr URL umożliwia proste startowanie obiegów z już wybranymi opcjami.

Można również ograniczyć widoczność przycisku poprzez wybranie odpowiedniej opcji w polu „Widoczność”. Można tu wprowadzić tylko użytkowników AD.

Efekt końcowy

Po stworzeniu takiego przycisku pojawi się on automatycznie na głównej witrynie aplikacji w WEBCON BPS Portal. Tylko administratorzy mają możliwość startowania każdego procesu w danej aplikacji, przez uniwersalny przycisk startowania.

Podsumowanie

WEBCON BPS 2019 pozwala na proste i sprawne dodawanie przycisków startowania. Dzięki temu użytkownik tworzący proces lub obieg, ma możliwość szybkiego tworzenia wielu przycisków w sposób umożliwiający sprawne działanie. Dodając do tego możliwość importu i eksportu takich przycisków razem z procesem, znacznie ułatwia to proces tworzenia witryny.

Możliwe jest również dodawanie takiego przycisku w widoku Dashboardu, konfigurację którego opisuje ten artykuł.