Advances – zaliczki


Advances to aplikacja wspierająca procesy udzielania i rozliczania zaliczek dla pracowników.

Zarejestrowane przez pracownika zapotrzebowanie na zaliczkę jest rozpatrywane przez jego bezpośredniego przełożonego oraz przez osobę z działu finansowego. Po otrzymaniu obu zgód i zrealizowaniu zaliczki następuje jej rozliczenie, które również musi być zaakceptowane przez przełożonego i dział finansowy.

Pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu możliwy jest dialog – pytania i odpowiedzi umieszczane są w polach komentarza, które dostępne są w każdym kroku procesu.

Aplikacja Advances składa się z dwóch procesów:

  • Słowniki (Dictionaries), w którym zdefiniowany jest jeden obieg:
    • Groups – pozwalający zdefiniować listę osób z działu finansowego uprawnionych do akceptacji i rozliczania zaliczek. Aktywna lista może być edytowana (Update). Można jej nadać status nieaktywnej. W słowniku może (i musi) być tylko jedna grupa aktywna.
  • Advances – to podstawowy obieg, w którym kolejne kroki są kolejnymi etapami przyznawania i rozliczania zaliczki. Bezpośredni przełożony (Supervisor) to osoba wskazana na podstawie struktury organizacyjnej firmy (AD lub AAD). Do akceptacji zaliczki / rozliczenia przez dział finansowy wystarczy zgoda jednego z członków grupy zdefiniowanej w słowniku.

Po instalacji aplikacji, w Webcon BPS Portal dostępne są przyciski startowe uruchamiające opisane wyżej procesy: słownik Add Group oraz New Advance, zestaw podstawowych raportów ułatwiających analizę danych oraz dwa dashboardy: Advances i Administration, umożliwiające  zarówno uruchomienie wybranego obiegu jak i szybki dostęp do zdefiniowanych zestawień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *