Car Fleet Management – Zarządzanie flotą

  • Version 2020.1.3.355
  • Download 37
  • File Size 1.79 MB
  • Create Date 24 marca 2020

Idea aplikacji

Aplikacja umożliwia stworzenie listy dostępnych pojazdów w organizacji, opisanie ich parametrami oraz przydzielenie osób odpowiedzialnych. Dodatkowo zawiera obieg służący do zarządzania procesem wypożyczania samochodów przez pracowników.

 

Schemat obiegu głównego

 

Procesy i obiegi

Car Management - główny proces aplikacji. Po uruchomieniu formularza za pomocą przycisku [New Car], uzupełniamy podstawowe informacje o pojeździe takie jak: numer rejestracyjny, marka, model, etc. W polu [Car Fleet Manager] określamy osobę, która zarządza pojazdem oraz rozpatruje wnioski o jego wypożyczenie.

W sekcji [Service & Insurance] wpisujemy datę przyszłego badania technicznego, aktualny przebieg w km oraz datę ważności ubezpieczenia.

Po uzupełnieniu informacji obieg trafia do kroku Car Management który umożliwia:

  • Przekazanie pojazdu do wynajmu– krok (Make Car available),
  • Usunięcie go z listy (Withdraw from use), np. w przypadku jego zniszczenia lub zakończenia eksploatacji,
  • Przekazanie pojazdu do serwise (Move to service step).

Wszystkie operacje związane z zarządzaniem samochodem wykonuje zdefiniowana wcześniej osoba.

 

Car Use Registry to drugi proces w aplikacji, służący do zgłaszania zapotrzebowania na wypożyczenie samochodu. Pracownik wybiera z listy pojazd, określa daty w jakim potrzebuje samochód a następnie manager odpowiedzialny otrzymuje zadanie. Po akceptacji wniosek przechodzi do kroku [Car in use] i jest przypisany do autora wniosku (pole Driver). Aby zwrócić samochód, pracownik używa przycisk [Use of car finished].

 

Warunkiem zwrotu samochodu jest uzupełnienie dodatkowych pól: określenie stanu pojazdu oraz wpisaniu aktualnej liczby przejechanych kilometrów.

W momencie zwrotu pojazdu przez pracownika, automatycznie uzupełniany jest na karcie samochodu jego aktualny przebieg i pojazd wraca do kroku [Car available for rent].

 

Aktorzy i role

  • Pracownik działu administracji - osoba odpowiedzialna za zarządzanie flotą samochodową w organizacji. Definiuje w aplikacji wszystkie pojazdy, uzupełnia informacje oraz ma dostęp do licznych raportów.
  • Manager Pojazdu (Car Fleet Manager) - osoba odpowiedzialna za zarządzanie pojazdem, rozpatruje wnioski o wypożyczenie krótkoterminowe danego pojazdu
  • Pracownik – osoba, która chce wypożyczyć samochód na krótki lub dłuższy okres czasu

 

 

Analizy i raporty

Applications – raport pokazujący wszystkie wnioski wypożyczenia samochodu oraz ich aktualny status, osoby przypisane oraz pracowników

Cars in registy – lista zarejestrowanych pojazdów oraz ich aktualna dostępność i podstawowe informacje, pole Status ułatwia orientację który samochód jest aktualnie dostępny do wypożyczenia

 

 

 

My car information – raport pokazujący jaki pojazd (lub pojazdy) ma przypisany aktualnie zalogowany użytkownik oraz podstawowe informacje dotyczące jego wypożyczenia

Next vehicle inspection – lista pojazdów posortowanych wg daty następnego badania technicznego.

 

 

Dashbordy

User dashboard – strona dashboardu dla pracownika, umożliwia w szybki sposób złożyć kolejny wniosek, pokazuje także aktualnie wypożyczone samochody oraz historie wszystkich wniosków.

Car Management – panel dla osoby zarządzającej pojazdami, pokazuje aktywne zadania z aplikacji, daty następnych przeglądów pojazdów oraz umożliwia w szybki sposób zdefiniować kolejny samochód.

 

FAQ

Jak wygląda definicja kolumny Status w raporcie Cars in registy?

Aby wykorzystać tą kontrolkę w definicji raportu wykorzystano kolumnę wyliczalną typu [Indicator] Umożliwia ona przypisanie jednego z 3 kolorów w zależności od wartości: 2 (zielona), 1 (żółta), 0 (czerwona). W naszym przypadku wykorzystaliśmy wartości ID kroku obiegu Car Management. Dla wartości ID kroku [Car available for rent] przypisaliśmy kolor zielony, dla kroku [Car Management] żółty, reszta kroków otrzymała kolor czerwony.

 

Aby sprawdzić jaką wartość ID posiada krok w danym procesie, należy otworzyć definicje kroku w Designer Studio i sprawdzić przypisane w bazie numery.

 

Cała formuła pole wygląda następująco:

 

CASE WHEN WFD_STPID = 78 THEN 2

WHEN WFD_STPID = 156 THEN 1

ELSE 0 END

 

 

W jaki sposób aktualny przebieg pojazdu jest zapisywany w obiegu Car Management?

Ponieważ w aplikacji mamy 2 zdefiniowane procesy, wykorzystano akcję [Update related workflow instance]. Jej konfiguracja to dwa proste kroki. W pierwszej zakładce Basic wybieramy “Form field value” w polu Element selection mode, następnie wskazujemy naszą aplikację i określamy jakie pole jest identyfikatorem instanci, w naszym przypadku jest to ID pole Available Car.

W zakładce Data musimy określić jakie pole ze wskazanego wcześniej procesu będziemy aktualizować oraz na jaką wartość.

Przeciągamy z prawej strony kolumnę “Final car mileage [km] Value” i zapisujemy definicje akcji.

Dodaj komentarz