Onboarding – Wdrożenia pracowników

  • Version 2020.1.3.355
  • Download 30
  • File Size 1.64 MB
  • Create Date 24 marca 2020

Idea aplikacji

Aplikacja ułatwia organizację procesu wdrożenia nowego pracownika w organizacji. Pozwala na zdefiniowanie list kontrolnych zawierający zadania wdrożeniowe dotyczące każdego działu.

 

Schemat obiegu głównego

 

Procesy i obiegi

Checklists jest procesem służącym do zdefiniowania podstawowych zadań wdrożeniowych w danym dziale, który bierze udział w procesie wdrożenia nowego pracownika. Po wybraniu działu oraz uzupełnienia krótkiego opisu możemy utworzyć listę zadań.

 

Onboarding to proces główny w aplikacji. Osoba z działu HR uzupełnia podstawowe dane pracownika, wpisuje datę kiedy pracownik przychodzi po raz pierwszy do biura a następnie wysyła zbiór szablonów zadań do przełożonego.  Manager może usunąć poszczególne zadania oraz dopisać nowe, następnie zatwierdza plan wdrożenia. Zadanie z uwagami przełożonego wraca do działu HR, który określa uzupełnia Employee ID (login pracownika), firmowy adres email oraz numer telefonu.

 

Po sprawdzeniu daty rozpoczęcia wdrożenia, proces przechodzi w krok „Onboarding in progress”. Na tym kroku nowy pracownik otrzymuje listę zadań po wykonaniu których odhacza zadanie z listy kontrolnej. Po uzupełnieniu wszystkich zadań proces zostaje zakończony.

 

 

Aktorzy i role

  • Pracownik działu HR – uzupełnia podstawowe dane pracownika, określa datę rozpoczęcia wdrożenia a następnie po akceptacji zakresu wdrożenia przez przełożonego uzupełnia Employee ID oraz firmowy adres email i telefon
  • Manager (przełożony) – weryfikuje plan wdrożenia, otrzymuje zadanie DW w procesie na kroku „Onboarding in progres”
  • Osoby odpowiedzialne w działach – w zależności od konfiguracji, mogą to być różne osoby, które definiują zadania wdrożeniowe w poszczególnych działach w organizacji, ich rola to dbanie o aktualność list kontrolnych zawierających wszystkich zadania wdrożeniowego nowych pracowników.

 

Analizy i raporty

All onbording items – raport pokazujący wszystkie elementy w procesie, zawiera kilka przydatnych widoków: Planned pokazuje zbliżające się wdrożenia (w ciągu następnego miesiąca), In progress – pokazuje wdrożenia, które trwają aktualnie, All – pokazuje wszystkie elementy.

Active checklist by department – zawiera listę wszystkich zdefiniowanych list kontrolnych w danym dziale.

 

 

FAQ

W jaki sposób następuje kopiowanie danych z wielu list kontrolnych do jednej Onboarding checklist?

Aby zrealizować to zadanie użyto zaawansowanej konfiguracji atrybutu Item list. W zakładce Initialization jako typ inicjalizacji jest wskazane „Use query to initialize”. Poniżej znajduje się zapytanie SQL które wraca wszystkie zadania określone na wszystkich checklistach, które są w kroku Active. Aby konfiguracja zadziałała musimy mieć zawsze zdefiniowaną kolumnę ID oraz wskazać przypisanie wartości z zapytania do kolumn w liście pozycji.

 

Dodaj komentarz