Sales activities – Prosty CRM

  • Version 2020.1.3.355
  • Download 11
  • File Size 1.71 MB
  • Create Date 24 marca 2020

Idea aplikacji

Aplikacja tworzy bazę danych klientów. Umożliwia rejestrację danych adresowych firm oraz osób kontaktowych. Po zapisaniu klienta można rejestrować aktywność na danej osobie w postaci notatek ze spotkań czy też rozmów telefonicznych.

 

Schemat obiegu głównego

Procesy i obiegi

 

Activities – podstawowy proces aplikacji, służący do rejestracji aktywności na danym kliencie. Po wybraniu klienta z listy oraz osoby możemy wybrać typ aktywności, uzupełnić resztę pól i zarejestrować notatkę za pomocą przycisku „Completed”. Jeżeli chcemy zapisać tylko szkic notatki, możemy użyć ścieżki Save draft.

 

W przypadku rejestracji spotkań, jeżeli data aktywności jest inna niż dziś aplikacja rejestruje aktywność jako planowaną. Na liście aktywności oraz w globalnej liście zadań WEBCON BPS użytkownik otrzymuje zadanie napisania notatki ze spotkania. Może także anulować zaplanowane spotkanie (ścieżka Cancelled) lub zmienić jej termin.

 

Wszystkie zaplanowane spotkania można także zobaczyć na liście Activities wybierając widok Planned.

 

Clients – obieg służący do rejestracji nowego klienta, uruchamiany za pomocą przycisku [Register z new client]. W zdefiniowanym prostym formularzu pola wymagane to Short name - skrócona nazwa klienta, Full Name – pełna nazwa kontrahenta, numer VAT ID oraz dane adresowe. Dokonując rejestracji możemy także wskazać branżę (Industry), telefon oraz osobę kontaktową.

 

Zapisany kontrahent znajduje się w kroku Active w procesie. Wchodząc na jego kartę możemy w szybki sposób sprawdzić ostatnią aktywność, osoby kontaktowe oraz załączniki czy też notatki.

 

Persons – umożliwia dopisanie kolejnych osób kontaktowych do klienta. Po wybraniu klienta z listy uzupełniamy pole First Name oraz Last Name i adres E-mail (pola wymagane). Oprócz tego możemy zaznaczyć datę zgody na otrzymywanie newslettera oraz inne dodatkowe informacje.

 

Aktorzy i role

  • Opiekun klienta/Sprzedawca – podstawowa rola w aplikacji, osoba rejestrująca klienta, osoby kontaktowe oraz swoją aktywność sprzedażową

 

Analizy i raporty

Wraz z aplikacją dostępne są podstawowe raporty:

  • Activities – lista wszystkich zapisanych aktywności na danych klientach,
  • Clients – lista wszystkich zarejestrowanych klientów,
  • Persons – pokazuje listę wszystkich zapisanych osób

 

 

FAQ

Jak można usunąć osobę z listy osób danego klienta?

Po otworzeniu karty osoby należy nacisnąć guzik „Mark as archive”.

 

W jaki sposób są ukrywane ścieżki dostępne na rejestracji aktywności?

W zależności od wartości pola Date of activity reguła formularza ukrywa lub pokazuje dostępne ścieżki. W definicji reguły w zakładce Usages możemy także sprawdzić kiedy jest ona aktywowana. W naszym przypadku reguła uruchamia się na zmianę wartości pola Date of activity oraz występuje jako reguła globalna formularza (Global form template).

 

Dlaczego reguły formularza są aktywowane także jako reguła globalna formularza?

Kiedy ukrywamy lub pokazujemy informacje w zależności od zmiany wartości atrybutu, reguła otrzymuje tą wartość dopiero w momencie naszej interakcji z formularzem. Aby reguły uruchomiły się w momencie otwarcia formularza (podczas wczytania strony) musimy użyć tej reguły.

Dodaj komentarz