Training Courses – monitorowanie szkoleń


 • 2019.1.4.61 Version
 • 10 Download
 • 128KB File Size
 • 6 września 2019 Create Date

Training Courses – to aplikacja dzięki której można monitorować proces ukończenia kursu/stażu przez pracownika. Kurs może wymagać zaliczenia testu końcowego lub kończy się potwierdzeniem, że uczestnik zapoznał się ze wskazanymi materiałami.

Aplikacja składa się z dwóch procesów:

 • Dictionaries, w którym obieg Courses Dictionary tworzy listę szkoleń. W szczególności mogą to być dwie pozycje: Staż kończący się egzaminem i Staż nie wymagający egzaminu. O rodzaju stażu/kursu świadczy wartość atrybutu Exam required? Z każdym kursem można skojarzyć link do materiałów dotyczących szkolenia.
 • Training Courses, w którym obieg o tej samej nazwie odpowiada za przebieg szkolenia. W zależności od rodzaju kursu (z lub bez egzaminu) obieg albo kończy się tylko po potwierdzeniu przez kursanta znajomości treści materiałów szkoleniowych, albo wymaga wypełnienia kwestionariusza z pytaniami i po podsumowaniu informuje o zaliczeniu (lub jego braku).

Po instalacji aplikacji, w Webcon BPS Portal dostępne są przyciski startowe uruchamiające opisane wyżej obiegi: słownik umożliwiający dodanie kursu Add New Course oraz obieg Start Training, zestaw podstawowych raportów ułatwiających analizę danych oraz dashboard Trainings Dashboard umożliwiający  zarówno uruchomienie wybranego obiegu jak i szybki dostęp do wybranych zestawień.

Ciekawostki projektowe:

 1. W procesie Training courses użytkownik wypełnia test, w którym dla każdego z pytań musi wskazać jedną z trzech proponowanych odpowiedzi. Test jest zaliczony (PASSED), gdy suma poprawnych odpowiedzi jest co najmniej równa 4. W kroku Test results prezentowane jest podsumowanie egzaminu.
  1. Każde z pytań testu (Question 1 …5) zdefiniowane jest jako atrybut typu Choice list (gałąź Survey fields). W konfiguracji zaawansowanej zdefiniowana jest treść pytania i lista odpowiedzi
  2. Wartość odpowiedzi (0 lub 1) zapisywana jest do odpowiednich atrybutów technicznych Question 1…5 result
  3. To, która z odpowiedzi jest poprawna i jaka wartość zostanie wpisana do atrybutu technicznego (0 lub 1) określone jest dla każdego z atrybutów Question 1…5 regułą na zmianę wartości pola, zapisaną na zakładce Style and behawiorAby do pól technicznych zapisywały się aktualne wartości, należy na każdym z atrybutów Question 1 …5 zaznaczyć parametr Value change will cause default values to be refreshed
  4. Paramter techniczny Sum of tests results jest wypełniany akcją uruchamianą na wyjściu z kroku Test questionare
  5. Na podstawie wartości atrybutu technicznego Sum of test results krok sterujący obiegiem  wybiera ścieżkę Try again lub Passed
  6. Krok Test results prezentuje wyniki egzaminu. Do kolejnych kolumn atrybutu Table of results wpisywane są jako domyślne wartości (0 lub 1) zapisane w odpowiednich atrybutach technicznych Question 1 …5 result. Aby wpisywały się ich aktualne wartości, na każdym parametrze technicznym obydwa parametry: Value change will cause default values to be refreshed oraz Set when refreshing default values muszą być zaznaczone
  7. Informacja o tym, czy egzamin jest zaliczony (PASSED), czy nie (FAILED) ustawiana jest za pomocą wartości domyślnejatrybutu Exam results na podstawie wartości atrybutu technicznego Sum of test results"
  8. Kolor i wielkość czcionki informujące o rezultacie egzaminu (PASSED / FAILED) uzależnione są od wyniku testu poprzez regułę formularza dla kroku Test results:
 1. Podstawowym (startowym) interfejsem użytkownika Webcon BPS Portal może być wskazany przez niego dashboard – w przykładowej aplikacji to Trainings dshboard.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *