Eksport atrybutu typu Tabela danych do arkusza Excel

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Marcin Pisarek

 

Wstęp

W wersji WEBCON BPS 2020 w formularzu MODERN wprowadzono możliwość eksportowania zawartości atrybutu typu Tabela danych do arkusza Excel. Poniższy artykuł przedstawi w jaki sposób możemy to zrobić.

Przypadek biznesowy

Funkcjonalność może być wykorzystywana w przypadku, gdy jest potrzeba np. zmodyfikowania/zapisania danych poza systemem. Jednym z przykładów mogą być podróże służbowe lub urlopy.

W procesach urlopowych wykorzystywane są tabele danych do wyświetlania wniosków urlopowych pracowników w danym roku. Takie dane mogą zostać wyeksportowane bezpośrednio z dokumentu do arkusza Excel, a następnie poddane obróbce w firmie księgowej.

Formularz

Aby wyeksportować plik wystarczy kliknąć przycisk „Export” znajdujący się nad tabelą danych.

Rys. 1. Przycisk eksportu zawartości z atrybutu typu Tabela danych

 

Ważne! Przycisk jest widoczny dopiero w trybie edycji formularza po ustawieniu odpowiedniej opcji w konfiguracji atrybutu.

Konfiguracja

Od wersji 2020 udostępniona została opcja eksportu danych do arkusza Excel w konfiguracji atrybutu typu Tabela danych – „Pozwól eksportować do arkusza Excel”.

Rys.2. Konfiguracja atrybutu – ustawienie opcji "Pozwól eksportowa do arkusza Excel"

 

Eksport danych do arkusza Excel

Kliknięcie przycisku „Eksportuj” do arkusza Excel umożliwia:

  • Zapisanie wygenerowanego pliku Excel – zapis na dysku. Domyślna proponowana nazwa pliku to nazwa atrybutu typu Tabela danych
  • Otwarcie arkusza Excel – otwarcie bezpośrednio wygenerowanego arkusza bez zapisywania

Do pliku eksportowane są wszystkie kolumny, które są widoczne dla użytkownika.

Rys. 3. Wygenerowany arkusz Excel

Kolumny oznaczone w konfiguracji i wyświetlane na formularzu jako odnośniki, są zapisywane w postaci tekstu (tekst wyświetlany).