Eksport atrybutu typu Tabela danych do arkusza Excel

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Marcin Pisarek

 

Wstęp

W wersji WEBCON BPS 2020 w formularzu MODERN wprowadzono możliwość eksportowania zawartości atrybutu typu Tabela danych do arkusza Excel. Poniższy artykuł przedstawia sposób, w jaki można tego dokonać.

 

Przypadek biznesowy

Funkcjonalność może być wykorzystywana, na przykład, gdy konieczne jest zmodyfikowanie/zapisanie danych poza systemem. Jednym z przykładów mogą być podróże służbowe lub urlopy.

W procesach urlopowych Tabele danych są wykorzystywane do wyświetlania wniosków urlopowych pracowników w danym roku. Takie dane mogą zostać wyeksportowane bezpośrednio z dokumentu do arkusza Excel, a następnie poddane obróbce w biurze rachunkowym.

 

Formularz

Aby wyeksportować plik, wystarczy kliknąć przycisk „Export” znajdujący się nad tabelą danych.

Rys. 1. Przycisk eksportu zawartości z atrybutu typu Tabela danych

 

Ważne! Przycisk jest widoczny dopiero w trybie edycji formularza po ustawieniu odpowiedniej opcji w konfiguracji atrybutu.

 

Konfiguracja

Od wersji 2020 udostępniona została opcja eksportu danych do arkusza Excel w konfiguracji atrybutu typu Tabela danych – „Pozwól eksportować do arkusza Excel”.

Rys.2. Konfiguracja atrybutu – ustawienie opcji "Pozwól eksportowa do arkusza Excel"

 

Eksport danych do arkusza Excel

Kliknięcie przycisku „Eksportuj” do arkusza Excel umożliwia:

  • Zapisanie wygenerowanego pliku Excel – zapis na dysku. Domyślna proponowana nazwa pliku to nazwa atrybutu typu Tabela danych,
  • Otwarcie arkusza Excel – otwarcie bezpośrednio wygenerowanego arkusza bez zapisywania.

Do pliku eksportowane są wszystkie kolumny, które są widoczne dla użytkownika.

Ważne! Ze względów wydajnościowych z Tabeli danych do arkusza Excel może być wyeksportowanych maksymalnie 1000 wierszy.

 

Rys. 3. Wygenerowany arkusz Excel

Kolumny oznaczone w konfiguracji i wyświetlane na formularzu jako odnośniki są zapisywane w postaci tekstu (tekst wyświetlany).