email w BPS – powiadomienia masowe

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Dawid Golonka

 

Wprowadzenie

Jedną z ważniejszych funkcjonalności systemu WEBCON BPS jest możliwość komunikacji z użytkownikami poprzez wysyłanie do nich wiadomości e-mail. W zależności od potrzeb, wysyłane przez system maile mogą dotyczyć informacji o akcjach wykonanych w obiegu, czy powiadamiać użytkownika o nowym zadaniu.

Jeśli w organizacji system jest wykorzystywany do obsługi wielu procesów biznesowych, może dojść do sytuacji, w której to użytkownicy będą otrzymywali tak dużą ilości maili z powiadomieniami o nowych zadaniach, że będzie to dezorganizowało ich pracę.

System WEBCON BPS umożliwia skorzystanie z funkcji powiadomień masowych – dzięki niej możliwe jest grupowanie powiadomień o nowych zadaniach użytkownika i wysłanie ich listy w jednej wiadomości e-mail o określonej godzinie (bądź godzinach). Istnieje możliwość wskazania procesów, które mają być w ten sposób obsługiwane.

Informacje na temat konfiguracji powiadomień masowych dotyczących wcześniejszych wersji systemu można znaleźć w artykule Email w BPS – powiadomienia masowe.

Konfiguracja powiadomień masowych

W celu włączenia obsługi funkcjonalności powiadomień masowych, należy w BPS Designer Studio przejść do zakładki „Konfiguracja systemu”, a następnie z menu po lewej rozwinąć sekcję „Parametry globalne” i z podmenu „Powiadomienia e-mail” wybrać pozycję „Powiadomienia masowe”.

 

Następnie należy zaznaczyć opcję „Aktywne” w górnej części interfejsu. Pole „Czasy wysyłania powiadomień” służy do wprowadzenia godzin, w których ma następować wysyłka powiadomień, w zależności od charakterystyki i godzin pracy w danej organizacji. W polu „Wyjątki” istnieje możliwość podania „wyjątków”, czyli osób lub grup, dla których funkcja powiadomień masowych pozostanie nieaktywna.

W panelu „Ustawienia wdrożeniowe” jest możliwość ustawienia przekierowania wysyłanych wiadomości e-mail na podany adres. Opcja ta jest szczególnie przydatna we wdrażaniu produkcyjnym systemu bądź w celach szkoleniowych.

 

Po zapisaniu wprowadzonych ustawień, system poprosi nas o ponowne wczytanie konfiguracji procesu. Pozostając w zakładce „Konfiguracja systemu”, przechodzimy do pozycji menu „Konfiguracja serwisów”, po czym wybieramy nasz serwis z podmenu „Serwisy”. Na górnej belce należy kliknąć przycisk „Wczytaj ponownie konfigurację”.

 

Konfiguracja powiadomień masowych w procesie

Aby dodać interesujący nas proces do listy procesów obsługiwanych przez powiadomienia masowe, należy na drzewku danego procesu wybrać zakładkę „Konfiguracja”, a w dalszej kolejności przejść do pozycji „Powiadomienia masowe”.

Aby aktywować bądź dezaktywować funkcję masowych powiadomień dla procesu należy skorzystać z opcji „Pokaż proces w liście aktywnych zadań w mailu podsumowującym”. W panelu „Zawartość” można wybrać opcję umożliwiającą dołączenie szczegółów zadania do wiadomości mailowej, a także dokonać wyboru atrybutów, które mają się pojawić w danym powiadomieniu, oraz ustalić ich kolejność. W prawym panelu znajduje się okno „Wyjątki”, gdzie możliwe jest określenie osób lub grup, do których nie będą wysyłane szczegóły zadań danego procesu w masowym powiadomieniu.

Uwaga!

Skonfigurowanie powiadomień masowych dla procesu nie oznacza automatycznego wyłączenia powiadomień standardowych zdefiniowanych w procesie. Jeżeli powiadomienia masowe mają być jedynym rodzajem powiadomień dla procesu, należy wyłączyć powiadomienia standardowe.

Przykład

Po prawidłowym skonfigurowaniu powiadomień masowych o wskazanej godzinie system wyśle do użytkowników wiadomość e-mail z zestawieniem liczby aktywnych zadań w poszczególnych procesach (wraz z wyszczególnieniem liczby nowych zadań), a także – również w formie tabelarycznej – zestawienie aktywnych zadań w poszczególnych procesach.

Wygląd przykładowej wiadomości:

5 thoughts to “email w BPS – powiadomienia masowe”

 1. No i jeszcze jedna uwaga – zasadniczo dobrą praktyką jest by dla tych ról w procesach, które z systemem pracują na bieżąco, powiadomień po prostu nie wysyłać – osoby takie i tak z systemu korzystają, widzą więc listy swoich zadań, a wysyłanie do nich dodatkowych maili może po prostu mijać się z celem. I bez wiadomości od systemu BPM toniemy przecież w korespondencji mailowej… 🙂

 2. Czy jest możliwość edytowania szablonu wiadomości e-mail dla powiadomień masowych? Chodzi o zmianę wyglądu, czcionek, poszczególnych elementów?

  1. W chwili obecnej nie ma takiej możliwości. Rozbudowa jest w planach rozwojowych na rok 2017

   1. W powiadomieniu masowym w sekcji "Moje aktywne zadania" jest kolumna 'Nowe zadania'. Jakie są kryteria wyliczania tych wartości?
    I przy okazji – czy w oczekiwanej wersji 2017 będzie można faktycznie modyfikować szablon powiadomień masowych? 🙂

 3. Jak wygląda kwestia wysyłania powiadomień mailowych w formie raportu elementów w obiegu? Czy można takie zdefiniować jako przypomnienia o np. zbliżającym się terminie (dajmy na to 7 dni do daty wprowadzonego na formularzu atrybutu typu data)?
  Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam!

Komentarze są zamknięte.