Instalacja FineReader 11 – dodanie uprawnień dla użytkownika

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

dotyczy wszystkich wersji; autor: Adrian Motyka

Podczas instalacji komponentu FineReader 11 należy zwrócić uwagę na uprawnienia użytkownika, na którego koncie będzie uruchomiona usługa WEBCON BPS WorkFlow Service. Jeżeli konto nie jest Administratorem lokalnym należy nadać mu uprawnienia do usługi składowanej DCOM komponentu FineReader 11.[1]

Wstęp

Komunikat informujący o potrzebie skonfigurowania uprawnień

Po zakończonej sukcesem instalacji komponentu FineReader 11 w instalatorze WebCon WorkFlow, pojawi się okno z zapytaniem o konfigurację uprawnień przy pomocy narzędzia Usług Składowych. Takie samo okno pojawi się również przy zmianie użytkownika usługi WEBCON BPS WorkFlow Service.

com_0

Jeżeli zamierzamy użytkować usługę WEBCON BPS WorkFlow Serwis na koncie Administratora lokalnego lub chcemy skonfigurować uprawnienia później, można kliknąć "Nie".

Konfiguracja

Usługi Składowe

Po kliknięciu "Tak" pojawi się okno Usług Składowych (Component Services w angielskiej wersji systemu). Aby uruchomić okno Usług Składowych ręcznie, można użyć narzędzia Uruchamiania (skrót klawiszowy Windows+R). Komenda uruchomienia to "dcomcnfg". W przypadku środowiska 64-bitowego może być potrzebne użycie komendy "mmc comexp.msc /32". Można również skorzystać z Panelu Sterowania i przejść następującą ścieżką: Panel Sterowania > Narzędzia administracyjne >Usługi składowe. Po pojawieniu się okna Usług składowych należy przejść do konfiguracji DCOM: Katalog główny konsoli > Usługi składowe > Komputery > Mój komputer > Konfiguracja DCOM.

com_

Po otwarciu konfiguracji DCOM należy kliknąć PPM na ikonce usługi FineReader 11 "ABBYY FineReader 11.1 Engine Loader(Local Server)" i wybrać Właściwości.

com_1

Uprawnienia

W oknie właściwości należy przejść na zakładkę "Zabezpieczenia" i wybrać "Dostosuj" dla "Uprawnień uruchamiania i aktywacji" oraz "Uprawnień dostępu"

com_2

Następnie należy nacisnąć przycisk "Edytuj…" dla "Uprawnień uruchamiania i aktywacji" i dodać nowego użytkownika do uprawnień za pomocą przycisku "Dodaj…"

com_3

Dodawanie użytkownika

Po pojawieniu się okna dodawania użytkownika, należy wpisać jego login jako nazwę obiektu i kliknąć przycisk "Sprawdź nazwy".

com_4

Po prawidłowym sprawdzeniu nazwy powinna ona zostać podkreślona i podmieniona na nazwę wyświetlaną.

com_5

Konfiguracja

Następnie należy kliknąć przycisk "OK". Po powrocie na okno uprawnień należy zaznaczyć nowo-dodanego użytkownika, aby nadać mu uprawnienia. Uprawnienia nadaje się zaznaczając odpowiednie haczyki. Dla poprawnego działania komponentu FineReader 11 należy zaznaczyć wszystkie haczyki w kolumnie zezwalaj ("Uruchamianie lokalne", "Uruchamianie zdalne", "Aktywacja lokalna", "Aktywacja zdalna").

com_6

Aby zapisać zmiany należy kliknąć OK. Analogicznie należy postąpić dla "Uprawnień dostępu".

com_7

Po powrocie do okna właściwości usługi składowej, należy zapisać zmiany przy pomocy przycisku "Zastosuj" lub "OK".

FAQ

1. Po wejściu w konfigurację Usług składowych nie widzę ikonki komponentu FineReader 11.

Taki błąd występuję przy błędzie dodawania kluczy rejestrów przez instalator FineReader 11. Można go spróbować rozwiązać przez odświeżenie konfiguracji DCOM. Aby odświeżyć konfigurację, proszę kliknąć PPM na folder "Konfiguracja DCOM" w narzędziu Usługi składowe i wybrać "Odśwież". Jeżeli nadal nie rozwiąże to problemu, proszę spróbować zrestartować komputer.

Przypisy

1. http://knowledgebase.abbyy.com/article/794