Granice atrybutu „Liczba całkowita”, czyli ile jest w stanie „znieść” Integer.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Autor: Tomasz Mierzwa

Będzie to krótki, ale ważny artykuł.

Wartość atrybutu „Liczba całkowita” przechowywana jest w polu typu Integer, którego wartość musi się mieścić w przedziale zamkniętym od -2,147,483,648 do 2,147,483,647.

Niemożliwe jest zapisanie w nim wartości spoza tego przedziału i należy o tym pamiętać. Przykładowym błędnym rozwiązaniem jest zapisanie do takiego atrybutu numeru NIP (z pominięciem znaków „-”).

Przykład:

Pole NIP ustawia się automatycznie na podstawie wybranego Kontrahenta. W przypadku kiedy numer będzie mniejszy niż 2147483647  wszystko będzie działać. Jednak nietrudno sobie wyobrazić, że NIP jest większy niż w/w liczba i wtedy pojawi się błąd na formularzu spowodowany błędem konwersji. W tym przypadku lepszym rozwiązaniem na przechowanie takich informacji, jest pojedynczy wiersz tekstu.

 

Warto pamiętać o tym ograniczeniu projektując obieg!