Grupowanie akcji „Przycisk w menu”

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Dotyczy wersji 8.2.x i wyższych; autor: Tomasz Słuszniak

 

Niektóre obiegi wymagają wykonywania pewnych akcji bez przechodzenia ścieżką. Wówczas zazwyczaj dodajemy akcje jako „Przycisk w menu”.

W przypadku 2-3 akcji zazwyczaj nie ma problemu z wyświetlaniem ich w menu na formularzu, ale kiedy mamy więcej akcji np. 5 lub więcej, to wygląda to następująco:

Formularz obiegu zaczyna się rozciągać i aby zobaczyć wszystkie dostępne akcje, musimy przewijać stronę w poziomie.

Możemy rozwiązać ten problem dodając grupy akcji „Przycisk w menu”, przy okazji pozwoli nam to na oddzielenie akcji np. generacji pism od wysyłki maili.

W przykładowym obiegu mamy 3 akcje generowania dokumentów:

  1. Generuj DOCX
  2. Konwertuj DOCX do PDF
  3. Generuj plik Excel

oraz 3 akcje wysyłki maila z przypomnieniem:

  1. Wyślij przypomnienie do osoby rejestrującej
  2. Wyślij przypomnienie do akceptanta
  3. Wyślij przypomnienie do kierownika

Możemy zatem powyższe akcje podzielić na dwie grupy:

  1. Generowanie wydruków
  2. Powiadomienia

W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na przycisku, wybieramy "Dodaj grupę"  i wpisujemy nazwę dla pierwszej grupy oraz możemy wybrać ikonę, np.:

Czynność powtarzamy w celu utworzenia drugiej grupy.

Po wprowadzeniu i zapisaniu zmian, wszystkie akcje na liście będą widoczne pod każdą z utworzonych grup:

Widok akcji w formularzu zmieni się i wszystkie akcje będą widoczne pod swoimi grupami w pionowym menu, dzięki temu menu jest bardziej czytelne i nie ma potrzeby przewijania strony, aby zobaczyć wszystkie dostępne akcje.

 

 

Aktualizacja 2018/10/1 – W nowszych wersjach WEBCON BPS możliwe jest definiowane wielu akcji na jednym przycisku, co może jeszcze bardziej poprawić przejrzystość formularza.