Grupy atrybutów – konfiguracja

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

dotyczy wersji: 8.x.x; autor: Szymon Patacz

WEBCON BPS Designer Studio pozwala na tworzenie grup atrybutów. Konfiguracja grupy pozwala na ustawienie nagłówka grupy, jego wysokości, kolejności atrybutów zawartych w grupie oraz trybu działania. Tryb działania określa sposób w jaki atrybuty danej grupy zostaną wyświetlone na formularzu.

Dostępne są trzy tryby działania:

  • Brak zwijania,
  • Domyślnie rozwinięta,
  • Domyślnie zwinięta.

grupy_p1

Konfiguracja grupy atrybutów.

Wybranie trybu „Brak zwijania” powoduje wyświetlanie nagłówka grupy i atrybutów bez możliwości zwinięcia grupy.

grupy_p2

Tryb "Brak zwijania"

 Pozostałe tryby pozwalają na zwijanie grupy atrybutów na formularzu, wyświetlając wyłącznie jej nagłówek. Stan początkowy ustalany jest na podstawie wybranego trybu.

grupy_p3

Tryb "Domyślnie zwinięta"

Tryb działania grupy możemy zmienić również w edycji kroku, w zakładce „Formularze w bieżącym kroku” wybierając przycisk „Zaawansowane” dla grupy atrybutów. Z rozwijanego menu „Domyślny stan” wybieramy w jaki sposób ma zostać wyświetlona grupa atrybutów na danym kroku.

grupy_p4

Konfiguracja trybu wyświetlania w edycji kroku pozwala zmienić sposób wyświetlania grupy atrybutów w zależności od kroku, w którym znajduje się dokument.