Grupy atrybutów

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Michał Kastelik

 
Odświeżenie tego artykułu.

 

Grupy atrybutów pozwalają na stworzenie ergonomicznych i czytelnych formularzy. Możliwość powiązania wielu atrybutów w grupy ułatwia organizację dużych formularzy w WEBCON BPS. Dodatkowo posiadają one kilka możliwości konfiguracji ich wyglądu oraz sposobu działania.

 

W niniejszym artykule zostanie opisane jak utworzyć grupę atrybutów oraz określić ich opcje konfiguracyjne.

 

Tworzenie grupy atrybutów

 

Aby utworzyć nową grupę atrybutów, w programie WEBCON BPS Designer Studio należy wybrać opcję „Nowa grupa” z menu atrybutów lub klikając prawym klawiszem myszy.

 

Rysunek 1 Dodawanie nowej grupy

 

 

Po utworzeniu grupy możemy do nich przeciągnąć wybrane atrybuty utworzone w danej aplikacji oraz ustalić ich kolejność.

 

Rysunek 2 Zdefiniowane grupy z atrybutami

 

Po nadaniu nazwie grupy, możemy otworzyć jej konfigurację naciskając przycisk „Zaawansowana konfiguracja” w prawym dolnym rogu.

 

Rysunek 3 Włączanie opcji zaawansowanej konfiguracji

 

Dostępne opcje konfiguracji pozwalają na:

  • Group display name” – wyświetlanie lub ukrywanie nazwy grupy, w przypadku kiedy chcemy uzyskać odstęp na formularzu, możemy utworzyć grupę i ukryć jej nazwę, w innych przypadkach nazwa grupy ułatwia orientację w formularzu

Rysunek 4 Dostępne opcje konfiguracyjne grup atrybutów

 

  • Group header height” – definiuje wysokość nagłówka grupy (nazwy) w pixelach, domyślna wartość to 20,
  • Activity mode” – umożliwia określenie czy grupa atrybutów ma mieć możliwość zwijania się do nazwy oraz określa domyślny tryb startowy: zwinięty lub rozwinięty dla atrybutów.

 

Jeżeli dana grupa atrybutów ma aktywną opcję zwijania grupy, z prawej stronie jest widoczna ikonka umożliwiająca zwijanie lub rozwijanie grupy.

 

Rysunek 5 Grupa atrybutów z widoczną opcją zwijania/rozwijania

 

Na samym dole okna z lewej stronie znajduje się opcja umożliwiająca umieszczenie grupowanych atrybutów w poziomie. Efekt taki jest możliwy dla grupy zawierającej maksymalnie 3 atrybuty, przy dodaniu czwartego formularz wyświetli je standardowo.

 

W przypadku użycia dwóch atrybutów efekt włączenia tej opcji jest następujący:

 

Rysunek 6 Grupa atrybutów z trybem poziomym.

 

Grupy atrybutów ułatwiają pracę z aplikacją zarówno dla użytkowników jak i dla projektantów w WEBCON BPS Designer Studio. Pogrupowanie informacji występujących w formularzu na grupy ułatwia zmiany jak również zapewnia czytelność dane projektu.

 

Dostosowując formularze pod potrzeby użytkowników zamiast zmieniać położenie pojedynczego atrybutu, możemy w szablonie globalnym formularza przesuwać całe grupy.

Rysunek 7 Grupy atrybutów widoczne na szablonie globalnym formularza