Instalacja dodatku WEBCON BPS Word Modern

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2022.1.3 i powyżej, autor: Krystyna Gawryał

Wprowadzenie

Użytkownik ma możliwość przygotowania szablonu dokumentu w MS Word, który wykorzystuje dane z formularzy zaprojektowanych w WEBCON BPS. Tak przygotowany szablon może być użyty na przykład w akcji generowania pliku Word. Aby móc korzystać ze zmiennych odnoszących się do atrybutów formularza oraz innych zmiennych kontekstowych systemu WEBCON BPS, potrzebny jest dodatek do MS Word.

W niniejszym artykule opisano proces pobierania i instalacji dodatku Word Modern, który odpowiada za współpracę WEBCON BPS z aplikacjami Microsoft 365 Word i Microsoft Word Online.

 

Pobieranie

Instalacja dodatku Word Modern wymaga pobrania odpowiedniego pliku manifestu WordWebconBPSAddIn.xml, który jest dostępny w menu użytkownika WEBCON BPS Portal. Po zalogowaniu do Portalu należy kliknąć na ikonę profilu i wybrać opcję Zainstaluj dodatki MS Office, a następnie Word Modern dostępną na rozwijanej liście po lewej stronie.

 

Wyświetlone zostanie okno z krótką informacją o dodatku, a po wybraniu przycisku Pobierz plik manifestu dodatku Word Modern rozpocznie się pobieranie wymaganego pliku.

 

Instalacja w Microsoft 365 Word

Istnieje kilka sposobów instalacji dodatku (manifestu) w desktopowych aplikacjach pakietu Microsoft 365 oraz w środowisku Office Online. Wszystkie zostały szczegółowo opisane na stronie: Deploy and publish Office Add-ins – Office Add-ins | Microsoft Docs.

 

Dostępność

Z dodatku Word Modern można korzystać w aplikacji Word w pakietach Microsoft 365 (subskrypcyjna licencja desktopowa) oraz Microsoft Office Online w systemie Windows oraz macOS. Dzięki temu praca z formularzami i szablonami jest możliwa również w przestrzeni internetowej, w dowolnej lokalizacji, a także w czasie rzeczywistym z innymi użytkownikami.

W przypadku innych lokalnych wersji MS Word prawidłowe działanie Word Modern jest uzależnione od tego, czy aplikacja korzysta z Microsoft Edge WebView2. Jeśli środowisko wykonawcze aplikacji jest niekompatybilne, dodatek Word Modern nie zadziała, a przy próbie jego uruchomienia pojawi się komunikat "This add-in won't run in your version of Office. Please upgrade to either one-time purchase Office 2021 or to a Microsoft 365 account."

Szczegółowe informacje na temat środowisk wykonawczych wykorzystywanych przez poszczególne dodatki do aplikacji Microsoft można znaleźć na stronie: Browsers used by Office Add-ins – Office Add-ins | Microsoft Docs

 

Po zainstalowaniu

Po poprawnym zainstalowaniu dodatku na wstążce aplikacji Word pojawi się nowa karta WEBCON BPS, na której dostępne są opcje, takie jak Historia wersji, Informacje o elemencie i Szablony do generowania plików.

Wstążka Microsoft Word Online z dodatkiem Word Modern

 

Szablon dokumentu przygotowany przy użyciu dodatku Word Modern jest szablonem wejściowym dla akcji generowania plików WORD konfigurowanej w WEBCON BPS Designer Studio. Przy wykorzystaniu obu narzędzi możliwe będzie przygotowywanie dokumentów Word na podstawie utworzonych szablonów. Takie dokumenty można dodawać do procesu w WEBCON BPS Portal jako załączniki oraz umożliwić ich automatyczne generowanie w oparciu o dane wyświetlane na formularzu.