Instalacja komponentu ABBY FineReader 12

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2023 R3 i powyżej; autor: Jacek Język

 

Wprowadzenie

 

ABBY FineReader 12 jest oprogramowaniem przekształcającym skanowane dokumenty i pliki PDF do postaci edytowalnej (tekstowej). W platformie WEBCON BPS oprogramowanie to jest wykorzystywane do generowania warstwy tekstowej dla plików załączników.

W poniższym artykule przedstawiono procedurę instalacji komponentu ABBYY FineReader 12.

 

UWAGA: niniejszy artykuł można pobrać, klikając tutaj.

 

Instalacja

Przed rozpoczęciem instalacji pobierz odpowiedni dla wersji systemu WEBCON BPS pakiet plików instalacyjnych pakietu ABBYY Finereader Engine 12 ze strony https://community.webcon.com (sekcja Downloads).

 

Następnie w folderze instalacyjnym programu WEBCON BPS utwórz katalog o nazwie „ABBYY”.

 

Rozpakuj pobrane archiwum, a następnie skopiuj z niego folder o nazwie „FineReader 12” do utworzonego wcześniej folderu „ABBYY” w katalogu instalacyjnym WEBCON BPS.

 

Uruchom instalator WEBCON BPS.

W przypadku, gdy oprogramowanie jest już zainstalowane, wybierz opcję Rozszerzenie lub aktualizacja istniejącej instalacji WEBCON BPS. Jeśli WEBCON BPS nie jest zainstalowany wybierz Nowa instalacja WEBCON BPS.

W kroku Wybór komponentów przejdź do sekcji Komponenty dodatkowe, a następnie przy opcji ABBYY FineReader Engine 12.0 wybierz pozycję Instalacja i kontynuuj instalację.

 

Po przejściu do kroku Instalacja komponentów na ekranie wyświetlone zostanie okno umożliwiające konfigurację parametrów instalacji oprogramowania ABBYY FineReader 12.

 

Do poprawnego działania komponentu ABBY FineReader 12 wymagane jest zainstalowanie silnika warstwy tekstowej na serwerze, na którym działa serwis WEBCON BPS z włączoną rolą OCR AI. Dodatkowo konieczne jest zainstalowanie serwera licencji zarządzającego licencjami ABBY FineReader 12.

Instalator pozwala wybrać jeden z dwóch trybów instalacji:

 • Instaluj sieciowy serwer licencji na lokalnej maszynie – na serwerze zostanie zainstalowany zarówno silnik warstwy tekstowej, jak i serwer licencji ABBYY FineReader 12;
 • Użyj licencji sieciowej – na serwerze zostanie zainstalowany wyłącznie silnik warstwy tekstowej. W tym przypadku należy dodatkowo podać nazwę serwera (w formacie NetBIOS), na którym zainstalowany jest serwer licencji ABBYY FineReader 12.

Serwer licencji ABBYY FineReader 12 należy instalować na dedykowanej maszynie przy pomocy tego samego instalatora, lecz z użyciem opcji Instaluj sieciowy serwer licencji na lokalnej maszynie.

Tryb sieciowy pozwala korzystać z tego samego serwera licencji przez kilka serwerów tworzących warstwę tekstową.

Zarządzanie licencją (aktywacja/dezaktywacja) zawsze odbywa się z poziomu serwera, na którym jest zainstalowany serwer licencji.

 

Instalacja w trybie Instaluj sieciowy serwer licencji na lokalnej maszynie

W oknie instalacji zaznacz opcję Instaluj sieciowy serwer licencji na lokalnej maszynie.

 

Po wybraniu przycisku OK zostanie uruchomiony instalator ABBYY FineReader 12 instalujący odpowiednie komponenty.

 

Po zakończeniu instalacji komponentów wyświetlone zostanie okno z prośbą o wprowadzenia klucza licencyjnego.

 

Klucz licencyjny (Assigned serial number) dla pakietu ABBYY FineReader 12 dastarczany jest wraz z certyfikatem potwierdzającym zakup licencji.

 

Po wprowadzeniu prawidłowego klucza i jego zatwierdzeniu przyciskiem OK podjęta zostanie próba aktywacji licencji. Do wykonania tego typu aktywacji wymagane jest połączenie internetowe.

W przypadku niepowodzenia aktywacji (np. ze względu na brak połączenia internetowego) aktywację będzie można przeprowadzić po zakończeniu instalacji, uruchamiając dedykowaną aplikację LicenseManager. Opis procedury aktywacji z wykorzystaniem aplikacji LicenseManager znajduje się w dalszej części dokumentu.

W kolejnym oknie instalatora wyświetlona zostanie informacja o konieczności nadania uprawnień do komponentu ABBYY FineReader 12 dla konta użytkownika serwisu. Odpowiednie uprawnienia można nadać w trakcie procesu instalacji lub pominąć ten krok i skonfigurować je później.

 

Po wybraniu przycisku Yes zostanie otwarte okno Usług składowych, w którym możliwe będzie dodanie uprawnień. W przypadku naciśnięcia przycisku No uprawnienia będzie można skonfigurować później.

 

Dodawanie uprawnień dla konta serwisu

Jeśli uprawnienia są nadawane w toku procesu instalacji, okno usług składowych zostanie otwarte automatycznie i można od razu przejść do procesu konfiguracji uprawnień. Jeżeli jednak czynność ta jest wykonywana po instalacji, okno Usług składowych musi zostać uruchomione ręcznie. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • wpisując w systemie Windows komendę „dcomcnfg” w oknie dialogowym Uruchamianie (skrót klawiszowy klawisz Windows + R);
 • przechodząc w Panelu sterowania ścieżką Narzędzia administracyjne → Usługi składowe → Komputery → Mój komputer → Konfiguracja DCOM.

Po otwarciu okna usług składowych przejdź do Konfiguracji DCOM i zaznacz ikonę ABBYY FineReader 12.5 Engine Loader (Local Server).

 

Następnie z menu kontekstowego wybierz opcję Properties

 

W oknie właściwości przejdź do zakładki Security i zaznacz opcję Customize w sekcjach Launch and Activation Permissions oraz Access Permissions.

 

Dodatkowo w sekcji Launch and Activation Permissions kliknij przycisk Edit i dodaj konto użytkownika, które wykorzystuje serwis WEBCON BPS Workflow service.

 

Po kliknięciu przycisku OK w oknie uprawnień dla użytkownika konta serwisu nadaj odpowiednie uprawnienia, zaznaczając wszystkie cztery opcje. Zapisz konfigurację, klikając przycisk OK.

 

W analogiczny sposób nadaj uprawnienia w sekcji Access Permissions.

 

Po powrocie do głównego okna usługi składowej zapisz zmiany, naciskając przycisk Apply lub OK.

Po nadaniu uprawnień wróć do instalatora i w kroku Aktualizacja baz danych kliknij przycisk Pomiń. Na ekranie pojawi się podsumowanie instalacji. Możesz teraz zamknąć instalator.

 

Aktywacja licencji

Jeśli w trakcie procesu instalacji licencja ABBYY FineReader 12 nie została aktywowana, należy to zrobić po zakończeniu instalacji.

W tym celu na serwerze, na którym zainstalowany został serwer licencji ABBYY FineReader 12, przejdź do folderu zawierającego zainstalowany komponent.  Domyślnie komponent ten instalowany jest w lokalizacji C:\Program Files\FineReader 12\Bin64.

Uruchom aplikację LicenseManager.

 

Kliknij przycisk Activate License…

 

W kolejnym oknie wprowadź klucz licencji i przejdź do okna aktywacji klucza jedną z dostępnych metod:

 • via the Internet – aktywacja wykonywana jest automatycznie i trwa zaledwie kilka sekund. Do wykonania tego typu aktywacji jest wymagane połączenie internetowe;
 • by e-mail – wyświetlony zostanie komunikat o konieczności przesłania do firmy ABBYY automatycznie wygenerowanej wiadomości e-mail zawierającej dane wymagane do aktywowania programu ABBYY FineReader. Wiadomość e-mail zostanie utworzona automatycznie, a w odpowiedzi na wiadomość zostanie wysłany kod aktywacyjny.WAŻNE: sprawdź, czy nie zmieniono pola tematu widomości e-mail oraz jej treści, ponieważ może to opóźnić weryfikację i odpowiedź mechanizmu poczty e-mail.
 • by e-mail from another computer (offline) – metoda ta jest zalecana w przypadku, gdy nie można aktywować licencji na komputerze, na którym jest zainstalowane oprogramowanie ABBY FineReader 12 (np. jeżeli komputer nie ma połączenia z Internetem lub nie można wysyłać wiadomości e-mail).
  W takim wypadku zapisz wszystkie informacje licencyjne w pliku tekstowym, a następnie utwórz wiadomość e-mail na innym komputerze. W polu tematu wpisz „Prośba o aktywację”, a w polu adresata „FineReader-activtion@abbyy.com”. Zapisane wcześniej informacje przekopiuj do wiadomości e-mail, a następnie wyślij wiadomość.
  Po otrzymaniu wiadomości zwrotnej z plikiem licencji plik ten zapisz na dysku twardym. W oknie kreatora aktywacji podaj ścieżkę do pliku.
 • Załadowanie pliku licencji – metoda wymaga wskazania ścieżki do pliku licencji i aktywowania jej.

 

Jeżeli podany klucz jest prawidłowy, aktywna licencja zostanie wyświetlona w polu Licenses.