Instalacja WEBCON BPS na pojedynczym serwerze

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Minimalne wymaganie sprzętowe i systemowe na potrzeby uruchomienia WEBCON BPS.

Dotyczy WEBCON BPS wersja 8.0.0.x

Artykuł ma na celu przedstawienie minimalnych (absolutnie minimalnych) parametrów środowiska, koniecznych do uruchomienia systemu WEBCON BPS.

UWAGA! Przedstawiona konfiguracja nie jest zalecana, jako środowisko produkcyjne systemu WEBCON BPS w przypadku pracy więcej niż 10 użytkowników jednocześnie. Konfiguracja ta dedykowana jest dla potrzeb testowych i demonstracyjnych.

WEBCON BPS składa się z kilku elementów funkcjonalnych:

  • WEBCON BPS Sharepoint components
  • WEBCON BPS servis
  • baza danych SQL
  • WEBCON BPS Designer Studio

W przypadku konfiguracji minimalnej, do uruchomienia systemu WEBCON BPS można posłużyć się pojedynczą maszyną z poniższym oprogramowaniem:

  • Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
  • Sharepoint Foundation 2013,
  • SQL Server 2012 Express with Advanced Services (konieczna instalacja komponenty Full-text
  • Search),
  • Skonfigurowana usługa Active Directory

Wymagania sprzętowe dla tego typu instalacji powinny odpowiadać wymaganiom sprzętowym dla instalacji system Sharepoint Foundation 2013 na pojedynczym serwerze.

Wymaganie te, przedstawia tabela (zgodnie z: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc262485(v=office.15).aspx#reqOtherCap )

Installation Scenario Deployment type and scale RAM Processor Hard disk space
Single server with a built-in database or single server that uses SQL Server Development or evaluation installation of SharePoint Server 2013 or SharePoint Foundation 2013 with the minimum recommended services for development environments. 8 GB 64-bit, 4 cores 80 GB for system drive
Single server with a built-in database or single server that uses SQL Server Development or evaluation installation of SharePoint Server 2013 or SharePoint Foundation 2013 running Visual Studio 2012 and the minimum recommended services for development environments. 10 GB 64-bit, 4 cores 80 GB for system drive

 

Zalecamy zastosowanie w serwerze 12 GB pamięci RAM

UWAGA! Wykorzystanie SQL’a w wersji 2012 Express wnosi ograniczenie wielkości pojedynczej bazy danych do 10 GB
Maszyna o podanych parametrach pozwala na uruchomienie środowiska WEBCON BPS na potrzeby testowe i/lub na potrzeby niewielkiej instalacji produkcyjnej obsługujące ok. 10 użytkowników systemu.