Instalacja WEBCON BPS w kontenerach (Kubernetes)

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2023.1 i wyżej; Autor: Michał Bednarz

Wprowadzenie

Wraz z wersją BPS 2023 wprowadzone zostało wsparcie dla uruchamiania platformy w oparciu o usługi skonteneryzowane. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie nowoczesnych metod uruchamia aplikacji w oparciu o usługi zarządzane Kubernetes services.

Wymagania

  • Kontenery WEBCON BPS oparte są o obrazy w architekturze Windows Server Core. W związku z tym wymagane jest, aby klaster zarządzający miał możliwość uruchamiania obciążeń tego typu.
  • W przypadku gdy komponent SOLR i/lub SQL Server ma również być wdrożony w tym samym klastrze wymagane jest, aby klaster wspierał jednocześnie obciążenia oparte o kontenery Windows oraz Linux.
  • Aplikacja wymaga aby Ingress controller wspierał ARR z wykorzystaniem Cookie Affinity,
  • Wspierane jest tylko licencjonowanie w oparciu o subskrypcyjny model. Licencje wieczyste nie są obecnie wspierane.
  • WEBCON BPS wspiera uruchomienie w kontenerach od wersji 2023.
  • Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o Windows AD nie jest obecnie wspierane, wymagane jest wykorzystanie uwierzytelniania Entra ID, ADFS lub dowolnego dostawcy wspierającego uwierzytelnianie OpenID Connect.
  • Jeśli komponent SOLR ma być wdrożony w klastrze konieczne jest zapewnienie trwałej pamięci dyskowej (persistent storage).
  • Jeśli komponent SQL Server ma być wdrożony w klastrze konieczne jest zapewnienie trwałej pamięci dyskowej (persistent storage).

Przykład infrastruktury w oparciu o usługi Azure Kubernetes Services

Wdrożenie WEBCON BPS w Azure Kubernetes Services z wykorzystaniem Azure SQL Managed Instance jako instancje baz danych SQL Server.

Klaster zawiera dwie pule nodów:

  • Windows Node Pool – dla uruchomienia BPS Portal oraz BPS Service
  • Linux Node Pool – dla uruchomienia SOLR Search Service

Dla wdrożenia SOLR, konieczne jest wykorzystanie trwałej pamięci dyskowej (PVC).

Ruch do aplikacji kierowany jest poprzez Ingress controller z włączonym Cookie Affinity.

Dodatkowym elementem jest maszyna wirtualna z systemem Windows wykorzystywana jako terminal do operacji tworzenia oraz aktualizacji baz danych BPS.