Jak stworzyć i skonfigurować przyciski startu w WEBCON BPS 2020 i 2021

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020 i 2021.1 autor: Krzysztof Gaszczyk 

Przyciski startu służą do startowania elementów procesu lub obiegu dokumentów w WEBCON BPS. W tym artykule pokazujemy, jak je tworzyć i konfigurować za pomocą Designer Studio lub Portalu. Najpierw wyjaśniamy, jak to zrobić w Studio, a następnie na Portalu. Obie konfiguracje są bardzo podobne.

 

Konfigurowanie przycisków startu w Designer Studio

 

Aby skonfigurować przycisk startu, otwórz Designer Studio, wybierz aplikację, dla której tworzysz przycisk i rozwiń drzewo „Prezentacja” w menu po lewej stronie. Następnie wybierz „Startowanie” i utwórz nowy przycisk. Teraz spójrz w prawo. Zdecyduj jak nazwać przycisk i wpisz nazwę dla przycisku w polu „Nazwa”. Następnie otwórz znajdującą się powyżej zakładkę „Konfiguracja”.

Zrzut ekranu 1 Dodanie przycisku startu w Designer Studio

 

Teraz możesz skonfigurować inne pola. Możesz zmienić nazwę przycisku, opis, kolor jego tła oraz wybrać skróconą nazwę (do trzech znaków), która pojawi się na przycisku. W WEBCON BPS 2020 możesz użyć predefiniowanego koloru przycisku. W WEBCON BPS 2021 możesz również wybrać dowolny kolor niestandardowy wpisując jego kod koloru.

 

Poniżej przedstawiamy możliwości konfiguracji w BPS 2020 i 2021. Wersja 2021 ma więcej opcji, które są przedstawione w tym artykule: Nowe opcje przycisków startu w WEBCON BPS 2021

 

 

Zrzut ekranu 2 Konfiguracja przycisku startu w Designer Studio (BPS 2020)

 

Zrzut ekranu 3 Konfiguracja przycisku startu w Designer Studio (BPS 2021)

 

W konfiguracji można określić spółkę, proces, typ formularza i obieg dokumentów, dla którego konfigurujemy przycisk startu.

 

Zrzut ekranu 4 Konfiguracja przycisku startu

 

Możesz również podać parametry adresu URL i wartości domyślne dla atrybutów formularza używanych w określonym obiegu dokumentów. Dla wszystkich edytowalnych atrybutów można ustawić wartości domyślne. Możesz przekazywać wartości do atrybutów formularza za pośrednictwem adresu URL, co umożliwia rozpoczęcie obiegu dokumentów z wybranymi niektórymi opcjami lub wstępnie wypełnionymi niektórymi polami.

 

Na przykład możesz utworzyć oddzielny przycisk startu, którego należy używać przy zamawianiu materiałów biurowych, które trzeba regularnie uzupełniać. Po naciśnięciu go,  doda regularnie zamawiane materiały biurowe do odpowiednich pól formularza. Zostaną załadowane z parametrów adresu URL do określonych pól formularza.

 

Możesz również ograniczyć liczbę osób, które mogą zobaczyć przycisk, wybierając „Niestandardowe” w polu „Widoczność” i wybierając odpowiednich użytkowników. Tutaj można wybrać tylko użytkowników Active Directory.

 

Zrzut ekranu 5 Parametry adresu URL i konfiguracja widoczności

 

W WEBCON BPS 2021 można również ukryć przycisk na Portalu, co pozwala na szybkie wyłączenie go bez otwierania Designer Studio. Kolejną przydatną opcją wprowadzoną w wersji 2021 jest tryb kompaktowy dla przycisków. Więcej o nich dowiesz się z tego artykułu: Nowe opcje przycisków startu w WEBCON BPS 2021

 

Skonfigurowane przyciski startu na Portalu

 

Po skonfigurowaniu przycisku i zapisaniu konfiguracji pojawi się ona w panelu aplikacji w Portalu. Biorąc pod uwagę, że tylko opiekun aplikacji może uruchomić dowolny proces w aplikacji za pomocą uniwersalnego przycisku startu, nie zapomnij utworzyć przycisków startu dla innych użytkowników.

 

Zrzut ekranu 6 Dashboard aplikacji w Portalu (BPS 2020)

 

 

Zrzut ekranu 7 Dashboard aplikacji w Portalu (BPS 2021)

 

 

Konfigurowanie przycisków startu za pomocą Portalu

 

Aby skonfigurować przycisk startu za pomocą Portalu, otwórz pulpit nawigacyjny aplikacji (strona główna) i kliknij przycisk „Dodaj nowy” (pokazany na dwóch powyższych zrzutach ekranu, numer 6 i 7). Pojawi się okno konfiguracji (patrz poniżej). Opcje konfiguracyjne są takie same jak w Designer Studio. Z tego powodu zapoznaj ze wcześniejszymi instrukcjami dotyczącymi Studia, bo mają one także zastosowanie przy konfiguracji za pomocą Portalu.

 

Zrzut ekranu 8 BPS Portal wersja 2020, konfiguracja przycisku startu

 

 

Zrzut ekranu 9 Wersja Portalu 2021, konfiguracja przycisku startu

 

Podsumowanie

 

WEBCON BPS umożliwia tworzenie przycisków do startu elementów procesu lub obiegu dokumentów z poziomu Twojego Portalu. Możesz je dodać w Designer Studio lub na Portalu.  Ponieważ możesz utworzyć dowolną liczbę przycisków, a każdy z nich może rozpocząć inny proces lub obieg dokumentów, przyciski startu usprawnią Twoją pracę.

 

Co więcej, przyciski startu są importowane lub eksportowane wraz z procesem, do którego należą. Dzięki temu możesz je ponownie wykorzystać, na przykład umieszczając je na swojej witrynie SharePoint. Inną interesującą opcją jest dodanie przycisków startu do wybranych dashboardów. Przeczytaj ten artykuł, żeby dowiedzieć się więcej na ten temat: Dashboardy – Blog techniczny WEBCON BPS