Kalendarz SharePoint – dodawanie wpisów z obiegów Workflow BPS

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
dotyczy wersji 8.3.x; autor: Kamil Nędza

Za pomocą WEBCON BPS w łatwy sposób można komunikować się z listami SharePoint. Dzięki BPS Designer Studio z wykorzystaniem standardowych akcji istnieje możliwość dodawania, usuwania i edycji elementów listy. Umożliwia to między innymi dodawać nowe elementy do listy bezpośrednio z formularza workflow dzięki czemu nie trzeba ówcześnie wprowadzać danej wartości słownika ręcznie. Funkcjonalność ta może posłużyć także do informowanie pozostałych pracowników firmy o wydarzeniach, zadaniach, terminach itp. Oczywiście zastosowań może być o wiele więcej.

Poniższy artykuł przedstawi w jaki sposób, z wykorzystaniem kalendarza SharePoint (który również jest aplikacją listy) można rozszerzyć przykładowy obieg delegacji, aby informacja o dostępności aut wykorzystywanych w firmie była wyświetlana na witrynie w formie kalendarza.

kal_sps_p1

 

Utworzenie niezbędnych list SharePoint:

Informacje na temat każdego z aut będą przechowywane w osobnych dedykowanych kalendarzach, dlatego w pierwszej kolejności należy utworzyć tyle kalendarzy ile jest aut w firmie. Aby dodać kalendarz, przejdź do zawartości witryny i kliknij „Dodaj aplikację”

kal_sps_p3

następnie z dostępnych aplikacji wybrać „Kalendarz”.

kal_sps_p4

Po utworzeniu kalendarzy powinny one być widoczne w aplikacjach witryny:

kal_sps_p5

Gdy kalendarze zostały utworzone, dodaj aplikację typu Lista niestandardowa z nazwami dostępnych w firmie samochodów.  Lista została dodana poprzez wybranie „Dodaj aplikację”, a następnie wybór „Lista niestandardowa”.

kal_sps_p6

Po utworzeniu listy samochodów uzupełnij ją. Przykładowa lista po uzupełnieniu danych wygląda następująco:

kal_sps_p7

Podpięcie listy samochodów jako źródło danych:

Przejdź do sekcji „Źródła danych”. Dodaj nowe źródło typu Lista SharePoint. Uzupełnij dane dotyczące lokalizacji listy i zapisz źródło.

kal_sps_p8

Konfiguracja procesu Delegacji

Dodaj atrybut Pola Wyboru. Jako źródło danych wybierz dodane uprzednio źródło danych.

kal_sps_p9

Następnie skonfiguruj atrybut.

kal_sps_p10

Dodatkowo dodaj tekstowy atrybut techniczny. Posłuży on do przechowywania identyfikatora utworzonego elementu w liście SharePoint. Dzięki temu będzie możliwe usunięcie tego elementu listy (usuwanie elementu listy nie jest przedstawione w tym artykule), gdyby obieg delegacji został odrzucony lub anulowany.

kal_sps_p11

Na ścieżce przejścia na której ma być wykonany wpis do listy SharePoint dodaj akcje typu „Dodaj element do listy”. W naszym przypadku należy dodać dwie takie akcje. Jedna dla samochodu Opel i osobną dla Fiata. Ilość akcji powinna być równa ilości samochodów.

W warunku wykonania akcji zawężamy się, aby akcja była wykonywana tylko dla samochodu o ID 2 (Opel).

kal_sps_p12

W konfiguracji akcji wskazujemy adres listy (kalendarza) oraz na podstawie prawego panelu uzupełniamy dane, które zostaną zapisane w kalendarzu. W tytule zapisany zostanie autor delegacji oraz jej miejsce.

kal_sps_p13

Analogicznie skonfiguruj drugą akcję dla kolejnego samochodu (Fiat). Pamiętaj, aby zmienić warunek wykonania akcji oraz zmienić adres listy SharePoint. Pamiętaj, ze w przypadku wielu samochodów nie musisz za każdym razem dodawać nowej akcji. Możesz skorzystać z opcji klonowania akcji aby zaoszczędzić czas na konfiguracji. Musisz jednak pamiętać, aby dla każdej z akcji zmienić adres listy oraz ID samochodu w warunku wykonania akcji. Warto także zmienić nazwę akcji, aby zachować czytelność konfiguracji obiegu.

kal_sps_p14

 

 

Weryfikacja działania:

Uruchom obieg, w którym wprowadzane były zmiany. Uzupełnij dane i zarejestruj  dokument. W naszym przykładzie akcje wpisu do kalendarza podpięte są pod ścieżkę rejestracji. Na przejściu ścieżką „Rejestruj” wykonywany jest wpis do kalendarza odpowiedniego powiązanego z danym samochodem.

kal_sps_p15

 

Po zarejestrowaniu dokumentu otwórz kalendarz powiązany z samochodem, który został wybrany przy rejestracji delegacji. Widać, że wydarzenie zostało wpisane poprawnie.

 kal_sps_p16

Wyświetlanie wielu kalendarzy na jednym widoku:

SharePoint pozwala na wyświetlanie wielu kalendarzy (max 10) na jednym. Aby Wyświetlać dodatkowe kalendarze należy w danym kalendarzu wejść we wstążkę „Kalendarz” i wybrać opcję „Nakładanie kalendarzy”.

kal_sps_p17

Otwarty zostanie widok Ustawień nakładki kalendarza w którym można dodawać dodatkowe kalendarze do widoku. Po kliknięciu „Nowy kalendarz” można dodać Istniejący kalendarz SharePoint.

kal_sps_p18

Po uzupełnieniu danych zapisujemy ustawienia klikając „OK”. Ja utworzyłem dodatkowy kalendarz o nazwie „Car calendar”, w którym wyświetlam informacje na temat obu samochodów:

kal_sps_p19

 

Co dalej?

Dzięki integracji obiegów dokumentów z kalendarzem SharePoint utworzony został widok w formie kalendarza, dzięki któremu w przejrzysty sposób widać jakie samochody są zarezerwowane w danym dniu. Należy pamiętać, że w przypadku ręcznego usunięcia wydarzenia na liście SharePoint, nie będzie to miało żadnego wpływu na obieg dokumentów delegacji. Dlatego należy zagwarantować, żeby żaden niepowołany użytkownik nie miał możliwości edycji tej listy, a edytowana była wyłącznie za pomocą obiegu delegacji.

Przedstawione rozwiązanie zawiera podstawową funkcjonalność dodawania wpisu do kalendarza. W ramach rozwoju procesu możesz zasugerować się poniższymi sugestiami:

  • Dodaj link do kalendarza z samochodami na poziomie formularza delegacji. Pracownik dzięki jednemu kliknięciu będzie wiedział jakie samochody ma dostępne.
  • Dodaj akcję usuwania wpisu z kalendarza (z wykorzystaniem atrybutu „[TECH] ID”), jeżeli delegacja zostanie odrzucona lub anulowana. Dzięki temu gdy zasoby będą zwalniane, zostanie to odzwierciedlone w kalendarzu.
  • Dodaj walidację dat na etapie rejestracji. Zweryfikuj, czy nie ma kolizji dat przy wpisie do kalendarza.