Kolejność wykonywania akcji

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

dotyczy wersji: 8.x, autor: Tomasz Mierzwa

Aby w pełni panować nad tworzonym workflow, każdy projektant obiegów powinien wiedzieć, kiedy dokładnie wykonują się różnego rodzaju akcje.

W trakcie przejścia krokiem w systemie BPS akcje wykonywane są w następującej kolejności:

 1. Akcje na zakończenie (krok, z którego wychodzimy – przy przejściu dowolną scieżką)
 2. Akcje na ścieżce przejścia (krok, z którego wychodzimy)
 3. Akcje na wejście (krok docelowy)

1

W zależności od typu konfiguracji, część akcji przesuwana jest do kolejki "pending".

Do takich akcji należą:

 1. Przesunięcie do następnego kroku
 2. Dodanie uprawnień
 3. Obniżenie uprawnień
 4. Wyślij e-mail
 5. Wyślij konfigurowalny e-mail

Są to akcje, których działanie zależy od wykonania innych akcji (np. czy są już wygenerowane zadania), dlatego muszą być uruchomione na samym końcu.

Do akcji pending, poza transakcją (w zależności od konfiguracji) należą także:

 1. Dodaj/Usuń członka grupy SharePoint
 2. Odczyt kodu kreskowego
 3. Dodanie kodu kreskowego do załącznika
 4. Tworzenie grupy SharePoint
 5. Tworzenie witryny SharePoint
 6. Wyślij konfigurowalny e-mail
 7. Udziel uprawnień SharePoint
 8. Akcje użytkownika (SDK) (w zależności od implementacji dodatku)

Należy również pamiętać, że akcje wykonują się w momencie, gdy wszystkie zadania są zakończone. Jeżeli tworzone jest zadanie o równoległości "Wykonanie – wszyscy",

2

A jednocześnie w parametrach ścieżki "Operacja wykonana na zadaniach równoległych" ustawiona jest na "Czekaj na zakończenie zadań wymaganych",

3

To przy takiej konfiguracji akcje wykonają się dopiero, gdy swoje zadania zakończą wszystkie osoby przypisane.