Konfiguracja powiadomień mailowych i HotMailBoxów przy użyciu konta Office365

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

dotyczy wersji: 8.2.x; autor: Tomasz Mierzwa

Powiadomienia mailowe

W systemie WEBCON BPS istnieje możliwość konfiguracji wysyłania powiadomień mailowych przy użycia konta Office365.

Aby skonfigurować takie powiadomienia należy w WEBCON BPS Designer Studio przejść do panelu Konfiguracja Systemu i w Parametrach Globalnych przejść do gałęzi Powiadomienia Mailowe i dalej wybrać Konfiguracja wysyłki email.

Aby połączyć się z pocztą email w usłudze Office 365 jako adres serwera należy podać: smtp.office365.com i następnie podać adres nadawcy* i jego nazwę.

Kolejnym krokiem jest zaznaczenie checkboxa, tak aby używać skonfigurowanej przez użytkownika autentykacji* gdzie należy podać port 587.

*konta w usłudze Office 365, dla którego założona jest skrzynka pocztowa

Poniżej przykładowa konfiguracja:

o365-mail-p1


 

HotMailBox

Podobnie jak w przypadku powiadomień mailowych w systemie WEBCON BPS istnieje możliwość konfiguracji HotMailBoxów (dalej zwane HMB) które będą działać z wykorzystaniem poczty e-mail w usłudze Office 365.

W konfiguracji HMB jako Adres Serwera należy podać: https://outlook.office365.com i wpisać poświadczenia użytkownika, dla którego założona jest skrzynka mailowa w usłudze Office 365.

Poniżej przykładowa konfiguracja:

o365-mail-p2