Kreator listy dokumentów powiązanych (tabela SQL)

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
dotyczy wersji 2016.x; autor: Paweł Snoch 

W nadchodzącej wersjo BPS 2016 (następnej po 8.3) dokonana została zmiana działania kreatora zapytań SQL – odnoszącego się do atrybutu typu tabela SQL. Postaram się zaprezentować jak w szybki sposób utworzyć zapytanie, które pozwoli wyświetlić raport zadań powiązanych z aktualnie wyświetlanym formularzem.

Opis rozważanej sytuacji

Wyobraźmy sobie obieg przyjmowania i realizacji zgłoszeń usterek użytkowanego sprzętu.

tabela_p1

Rysunek 1 Obieg zgłaszania usterek.

Załóżmy, że na drugim kroku chcielibyśmy zobaczyć podgląd wszystkich aktywnych zadań zgłoszonych przez danego użytkownika.

Użycie kreatora

Dodajemy atrybut typu tabela SQL. W dolnej części sekcji źródło danych znajduje się przycisk kreator. Dzięki niemu przechodzimy do nowego okna – tutaj możemy w szybki sposób wygenerować część zapytania jakie jest nam w tej chwili potrzebne.

W pomocy kontekstowej znajduje się opis dostępnych opcji. My, jako tryb działania, wybieramy wybrane elementy z relacją po atrybucie. Jako proces zaznaczamy aktualnie rozważany. W sekcji relacje interesuje nas zgodność osoby zgłaszającej problem – atrybut Osoba zgłaszająca. Ostatnim krokiem jest określenie kolumn jakie chcielibyśmy zobaczyć, przykładowo:

  • atrybuty systemowe: Przypisane do, Data utworzenia
  • atrybuty procesu: Osoba zgłaszająca, Tytuł

Po wybraniu opcji generuj w polu zapytania SQL pojawi się odpowiedni skrypt.

tabela_p2

Rysunek 2 Kreator zapytania SQL.

Możemy teraz przejść do formularza i porównać wynik z naszymi oczekiwaniami.

tabela_p3

Rysunek 3 Podgląd formularza.

Własne korekty

Kreator umożliwił nam szybkie wykreowanie zapytania SQL. Jeśli teraz chcielibyśmy, aby raport wyglądał inaczej oraz zawierał dodatkowe warunki możemy edytować zapytania. W przykładzie:

  • uwzględnimy tylko aktywne zgłoszenia

Na kroku obiegu, dodamy pole wyboru z postack’iemFiltr osoby realizującej. Następnie do zapytania dodamy warunki:

  • zawartość tabeli będzie zależeć od wartości nowego atrybutu – Filtr osoby realizującej

Po dokonaniu zmian formularz spełnia oczekiwania.

tabela_p4

Rysunek 4 Ostateczny kształt formularza.

Ten sam widok można uzyskać testując zapytanie w oknie edycji wyrażenia lub w omawianym kreatorze. W tym celu w polu ID elementu należy wpisać odpowiednią wartość, bądź skorzystać z opcji Pobierz ID ostatniego dodanego dokumentu.

tabela_p5

Rysunek 5 Test zapytania z poziomu kreatora.