Link do załącznika na SWE

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2016.1.x; Autor: Mariusz Burek

Jak stworzyć link do pobrania załącznika na Web Part SWE?

Konfigurując SWE w kontekście kolumn wyliczanych, osoba konfigurująca posiada praktycznie nieograniczone możliwości. Jedną z nich jest umieszczenie na raporcie SWE kolumny z linkiem do ostatniego załącznika dodanego na obiegu. Taka funkcjonalność może zostać wykorzystana w obiegach, gdzie najważniejszym elementem obiegu jest dodany na nim załącznik, a sam obieg służy głównie do uporządkowania załączników oraz do ułatwienia sposobu wyszukiwania treści w plikach zamieszczonych na dokumentach workflow.

Aby udostępnić link do załącznika na raporcie SWE, konieczne jest dodanie na nim kolumny wyliczanej typu „link”. W konfiguracji kolumny należy umieścić poniższe zapytanie.

(select top 1 'link:/_layouts/15/webcon/ImageHandler.ashx?ATT_ID='+cast(ATT_ID as varchar)+';displayname:'+ATT_Name

from WFDataAttachmets where ATT_WFDID = WFD_ID order by ATT_ID desc)

 

WAŻNE! Nawiasy są celowo dodane do zapytania i nie należy ich usuwać.

 

konfiguracja_kolumny

Rysunek 1. Konfiguracja kolumny wyliczanej.

 

Po zapisaniu konfiguracji SWE użytkownik ma możliwość kliknięcia w zawartość wyświetlaną w nowo dodanej kolumnie, co spowoduje pojawienie się komunikatu związanego z zapisaniem załącznika.

zapisywanie_zalacznika

Rysunek 2. Zapisywanie załącznika z SWE.

2 thoughts to “Link do załącznika na SWE”

  1. Dałoby radę wyświetlić kilka załączników przypisanych do jednego dokumentu/obiektu?

  2. Taki sposób tworzenia linków jest dobry o ile załącznik jest plikiem graficznym.
    W przypadku plików innych rodzajów działa to średnio (ImageHandler.ashx).
    Jak budować link który byłby uniwersalny (np. zainicjowanie pobrania załącznika) dla wszystkich plików?

Komentarze są zamknięte.