Lista ścieżek w menu formularza

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Michał Kastelik

 

Wstęp

Menu formularza w WEBCON BPS pozwala na zdefiniowanie dodatkowych opcji dostępnych na samej górze formularza danej aplikacji. Oprócz standardowych opcji takich jak „Nowy”, „Zapisz”, „Odśwież” czy też „Usuń”, istnieje możliwość sterowania ścieżkami obiegu bezpośrednio z tego miejsca.

W artykule przedstawiono w jaki sposób skonfigurować aplikację aby wyświetlała listę ścieżek w menu formularza.

Standardowo w WEBCON BPS przyciski służące do zmiany kroków obiegów znajdują się na samym dole formularza.

Rys. 1 Formularz WEBCON BPS

 

Kiedy formularze są rozbudowane i zawierają wiele różnych atrybutów, często aby przejść do przycisków ścieżek należy przewijać formularz na sam dół. Jeżeli praca dotyczy wielu rozbudowanych formularzy, możemy przyśpieszyć proces zmiany ścieżek uruchamiając widok ścieżek w menu górnym.

 

Aktywacja listy ścieżek

Aby włączyć widok listy ścieżek na danym kroku obiegu, należy otworzyć WEBCON BPS Designer Studio i przejść do matrycy atrybutów a następnie wybrać zakładkę „Standardowe obszary”.

Następnie należy zaznaczyć opcję „Lista ścieżek” na kroku w którym chcemy aby ona była wyświetlana.

Rys.2 Włączanie listy ścieżek w matrycy atrybutów

 

Po zapisaniu zmian w aplikacji i odświeżeniu strony, w menu formularza zostaną wyświetlone aktualnie dostępne ścieżki w obiegu.

Rys. 3 Widoczne ścieżki w menu formularza

 

Klikając na daną ścieżkę możemy w szybki sposób sterować obiegiem, bez konieczności przewijania strony na dół formularza. Opcja ta pozwala także na sterowanie obiegami w aplikacji mobilnej WEBCON BPS.

Rys. 4 Lista ścieżek widoczna w aplikacji mobilnej WEBCON BPS

 

Lista widocznych ścieżek w menu formularza pozwala na zwiększenie ergonomii pracy z dużymi formularzami w WEBCON BPS. Pozwala także na szybsze podejmowanie decyzji korzystając z platformy na urządzeniach mobilnych czy poprzez aplikację mobilną czy też przeglądarkę internetową.