Mechanizm archiwizacji w WEBCON BPS

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
dotyczy wersji 2016.1.x i wersji kolejnych; autor: Wojciech Mleczko 

Mechanizm archiwizacji pozwala na zautomatyzowane przeniesienie danych z bazy produkcyjnej do archiwum z poziomu akcji wykonywanej przez system.

Dostępne są trzy tryby archiwizacji danych:

  1. Przeniesienie do bazy archiwum – elementy workflow zostaną zachowane w osobnej bazie danych. Wówczas możliwe jest przeglądanie archiwalnych informacji z poziomu odpowiednio skonfigurowanego Web Parta Show Workflow Elements. Korzystając z tej opcji użytkownik ma wgląd do wszystkich danych historycznych oraz powiązanych załączników
  2. Przeniesienie do zewnętrznej lokalizacji sieciowej – elementy workflow zostaną zapisane na wskazanym dysku sieciowym w formie plików .zip zawierających plik PDF zawierający metadane z formularza, plik XML zawierający historię elementu workflow oraz załączniki (z możliwością przechowywania tylko ostatniej ich wersji)
  3. Usunięcie z bazy operacyjnej – wskazane instancje workflow zostaną całkowicie usunięte z operacyjnej bazy danych. Ich kopie nie pozostaną zachowane

Mechanizmy zarządzania danymi archiwalnymi dostępne i wykonywane są z poziomu akcji „Archiwizuj elementy”.

UWAGA!

Proces archiwizacji jest procesem nieodwracalnym. Elementów zarchiwizowanych nie da się przywrócić do bazy operacyjnej! Operację archiwizacji należy dokładnie zaplanować.

1. Przygotowanie bazy danych

Aby było możliwe archiwizowanie elementów workflow do bazy archiwum, należy najpierw przygotować ją z poziomu instalatora.

W tym celu należy uruchomić instalator, a następnie wybrać opcję Narzędzia do zarządzania systemem:

Następnie Kreacja bazy danych:

Należy kliknąć na Bazy archiwum, a następnie Utwórz bazę archiwum:

Należy wprowadzić nazwę bazy oraz kliknąć przycisk Utwórz:

Po chwili zostanie wyświetlone okno podsumowujące proces kreacji bazy. Baza została utworzona I jest gotowa do użycia – instalator można zamknąć.

2. Przygotowanie serwisu

Aby serwis przetwarzał kolejkę archiwizacji, konieczne jest włączenie roli ‘Archiwizacja elementów workflow’ w konfiguracji serwisu.

Po zaznaczeniu roli oraz zapisaniu ustawień, należy wczytać ponownie konfigurację serwisu.

3. Konfiguracja akcji archiwizujących

W zależności od używanego typu archiwizacji, należy w ustawieniach procesu zdefiniować ustawienie bazy archiwum lub lokalizacji sieciowej:

Akcje archiwizujące mogą zostać umieszczone w obiegu, lub jako akcje wykonywane cyklicznie.

W przedstawionych przykładach zostanie zaprezentowane użycie akcji cyklicznej.

3.1.       Poziom 1 archiwizacji – Przeniesienie do bazy archiwum

"Poziom 1" archiwizacji umożliwia przeniesienie elementów workflow do zewnętrznej bazy danych – archiwum. Wykorzystywaną bazę archiwum definiujemy na poziomie procesu, w ustawieniach:

Proces archiwizacji jest procesem nieodwracalnym I powoduje bezpowrotne kasowanie danych z bazy procesów – dla zarchiwizowanych elementów, dane będą przechowywane tylko w bazie archiwum.

Konfiguracja akcji umożliwia ustawienie żądanego poziomu archiwizacji, priorytetu, archiwizacji tylko w godzinach nocnych oraz definicji zapytania, zwracającego identyfikatory dokumentów do archiwizacji.

Tak skonfigurowana akcja jest gotowa do użycia, a jej wykonanie powoduje dodanie elementów do kolejki archiwizacji.

3.1.1.        Prezentacja danych

Dostęp do zarchiwizowanych elementów umożliwia raport SWE. Należy go skonfigurować tak, aby wyświetlał dane ze zarchiwizowanych procesów, a następnie należy wybrać proces, z którego dane mają być wyświetlane:

Tak samo jak w przypadku raportu SWE wyświetlającego dane z aktualnych elementów, można zdefiniować kolumny, które mają być widoczne, czy też ustawienia grupowania lub sortowania.

Kliknięcie na wybrany dokument powoduje załadowanie formularza, który wyświetla podgląd dokumentu. Dostępne są również przyciski umożliwiające pobranie plików xml z danymi ostatniej wersji oraz wszystkich wersji historycznych. W widoku tym, widoczne są wszystkie atrybuty, także techniczne.

3.2.       Poziom 2 archiwizacji – Przeniesienie do zewnętrznej lokalizacji sieciowej

"Poziom 2" archiwizacji umożliwia przeniesienie elementów do lokalizacji wskazanej w konfiguracji procesu:

Proces archiwizacji jest procesem nieodwracalnym I powoduje bezpowrotne kasowanie danych z bazy procesów – dla zarchiwizowanych elementów, dane będą przechowywane w postaci plików, we wskazanej lokalizacji sieciowej.

 

Konfiguracja akcji umożliwia ustawienie żądanego poziomu archiwizacji, priorytetu, archiwizacji tylko w godzinach nocnych oraz definicji zapytania, zwracającego identyfikatory dokumentów do archiwizacji.

3.2.1.        Prezentacja danych

Zarchiwizowane dane przechowywane są w plikach zip, we wskazanej lokalizacji sieciowej:

Archiwum zip zawiera pliki xml z danymi dokumentu – ostatnią wersję oraz wersje historyczne, plik pdf z danymi dokumentu, oraz pliki załączników.

3.3.       Poziom 3 archiwizacji – Usunięcie z bazy operacyjnej

"Poziom 3" archiwizacji odpowiada za całkowite usunięcie danych dla wskazanych elementów.

Konfiguracja akcji umożliwia ustawienie żądanego poziomu archiwizacji, priorytetu, archiwizacji tylko w godzinach nocnych oraz definicji zapytania, zwracającego identyfikatory dokumentów do archiwizacji.

4. Weryfikacja działania

Proces archiwizacji elementów, jest procesem asynchronicznym. Oznacza to, że akcje archiwizacji, dodają elementy do kolejki, która jest następnie przetwarzana przez serwis.

W tabeli WFActionExecutions, dla poszczególnych akcji archiwizujących, przechowywane są informacje, które elementy zostały dodane do kolejki archiwizacji:

Podgląd aktualnego stanu kolejki archiwizacji jest możliwy z poziomu BPS Designer Studio – w sekcji raportów – Kolejka archiwizowania elementów.