Export Import – Wstęp do nowego mechanizmu 8.3

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 8.3; Autor: Grzegorz Straś

toolbar pl eycinekNajwiększą i najważniejszą zmianą wprowadzoną WEBCON BPS wersji 8.3 jest zupełna przebudowa mechanizmu eksportowania oraz importowania procesów. Nowy mechanizm automatyzuje przenoszenie procesów stworzonych w WEBCON BPS, jednocześnie przenosi też wszystkie procesy z nimi powiązane nie naruszając tych powiązań. Dzięki temu system Importu/Eksportu jest niezastąpiony w przenoszeniu definicji procesów między środowiskiem testowym i produkcyjnym – można łatwo implementować zarówno znaczące zmiany jaki i drobne poprawki, bez obawy popełnienia błędu.

Na całą funkcjonalność składają się głownie wizardy Importu oraz Eksportu, które zostały stworzone tak aby były jak najbardziej intuicyjne oraz żeby maksymalnie wyręczały użytkownika w przenoszeniu procesów. Dodatkowo istnieją też historie importu i eksportu, oraz panel kopii bezpieczeństwa który pozwala błyskawicznie przywrócić poprzednią wersję procesu.

Eksport

Funkcja eksportuje zaznaczony proces oraz wybrane elementy powiązane do paczki .ZIP. Zaznacz wybrany proces i kliknij Eksportuj proces na pasku narzędzi Designer Studio (zakładka Akcje) lub Eksportuj w menu kontekstowym (prawe kliknięcie na wybranym procesie).

1

Uwaga: Proces nie może być eksportowany jeżeli jest wyewidencjonowany przez jakiegokolwiek użytkownika Designer Studio. Należy zaewidencjonować i zapisać zmiany przed eksportem.

Po wybraniu lokalizacji zapisu oraz nazwy paczki .ZIP zawierającej eksportowany proces, wyświetli się wizard eksportu który przeprowadzi nas przez procedurę eksportu.

Na pierwszej stronie widnieją podstawowe informacje o paczce .ZIP. Nazwa i opis będą widoczne do odczytu podczas importu, oraz w historii importu/eksportu. Istotna jest też informacja o Wersji bazy konfiguracyjnej, proces wyeksportowany z danej wersji będzie mógł być importowany na środowisko o tej samej wersji bazy konfiguracyjnej.

2

 

Po przejściu dalej widzimy ekran który wyświetla wszystkie elementy powiązane z procesem. Widnieją tutaj główne elementy eksportowanego procesu oraz elementy do których odnosi się eksportowany proces (przez SQL, JavaScript itd.). Możemy w kolumnie Eksportuj zaznaczyć które z elementów powiązanych zostaną wyeksportowane razem z procesem do paczki .ZIP, oraz podejrzeć gdzie wykorzystywane są dane elementy (kolumna Informacja). Domyślnie wszystkie powiązane elementy są eksportowane.

3

 

Następnie wykona się eksport do paczki .ZIP która zostanie zapisana w podanej lokalizacji, po jego zakończeniu wizard wyświetla potwierdzenie wraz z zestawieniem elementów które zostały skutecznie wyeksportowane. Można teraz zamknąć wizarda przyciskiem ZAKOŃCZ.

Import

Funkcja importu jest równie intuicyjna i prawie całkowicie automatyczna. Aby zaimportować proces należny na pasku narzędzi w zakładce Akcje kliknąć Importuj proces, a następnie wskazać miejsce zapisania paczki .ZIP zawierającej proces WEBCON BPS.

4

 

Po wskazaniu odpowiedniej paczki .ZIP, włączy się wizard importu który przeprowadzi nas przez procedurę importu. Na pierwszej stronie znajdują się Informacje na temat zawartości paczki, takie jak nazwa i opis ustawione podczas eksportu, oraz informacja o wersji bazy konfiguracyjnej w paczce i na środowisku. Wersje bazy danych muszą być identyczne na obu środowiskach aby import się udał, w przypadku niekompatybilnych wersji proceder zostanie przerwany.

Uwagę należy zwrócić na tabele Importowane procesy, znajdują się w niej następujące dane o procesach importowanych z paczki:

 • Akcja – Informacja o tym czy proces jest nowy w systemie, czy aktualizowany będzie istniejący już proces.
 • Nazwa procesu – W tej kolumnie znajduje się nazwa jaka obecnie figuruje dla procesu w systemie, w przypadku nowego procesu pole będzie puste.
 • Nazwa źródłowa – Nazwa procesu jaka będzie stosowana po imporcie.

5

 

Następny ekran służy do skonfigurowania które elementy importowanego procesu powinny nadpisać istniejące elementy na środowisku docelowym. Są to między innymi uprawnienia, źródła danych, atrybuty itd. Jeżeli proces jest nowy, wymaganym elementem konfiguracji jest wybranie witryny, na której osadzony zostanie importowany proces.

Zaznaczony checkbox oznacza że ustawienia z paczki .ZIP nadpiszą te obecnie znajdujące się w systemie. Jeżeli wybierzemy aby nie nadpisywać uprawnień na procesie który jest nowy na środowisku (tj. nie jest aktualizacją) to pozostaną one puste.

W razie wątpliwości można się skonsultować z pomocą kontekstową po prawej stronie.

6

 

Po przejściu dalej, wyświetli się jeszcze jedno okno z potwierdzeniem jakie elementy zostaną zaimportowane. Po zatwierdzeniu rozpocznie się import procesu i jego wybranych elementów.

Po zakończeniu importu wyświetli się raport potwierdzający że import się udał.


Historia i kopie bezpieczeństwa

6-5Z menu kontekstowego procesu (prawe kliknięcie na proces) dostępne są jeszcze 3 funkcje: Historia eksportu, Historia importu oraz Kopie bezpieczeństwa.

Historia pozwalają podglądnąć kiedy i z jakim skutkiem dany proces był eksportowany/importowany, zawiera też szczegółowe dane o paczkach .ZIP do jakich proces był eksportowany, oraz tych z jakich był importowany. Możliwe jest też pobranie logu z danej operacji w formie pliczku .XML.

W ostateczności bardzo przydatne mogą okazać się Kopie bezpieczeństwa, funkcja ta pozwala przywrócić poprzednią wersję procesu.

7


Podsumowanie

Mechanizm importu/eksportu to olbrzymia funkcjonalność która zastępuję ręczne przenoszenie procesów ze środowiska TEST na PROD i vice versa. Eliminuje potrzebę ręcznego odtwarzania powiązań z innymi procesami/źródłami danych, przez co nie tylko znacznie przyspiesza całą procedurę ale także minimalizuje możliwość popełnienia błędu przy przenoszeniu.

Drobne zmiany wprowadzane bezpośrednio na środowisko produkcyjne powodowały rozbieżność ze środowiskiem testowym – Teraz przy automatycznym przenoszeniu procesów, niezmiernie łatwiej będzie zachować spójność między środowiskami TEST i PROD.

Kopie bezpieczeństwa gwarantują możliwość powrotu do starszej wersji procesu, zapewniając dodatkowy komfort.

8 thoughts to “Export Import – Wstęp do nowego mechanizmu 8.3”

 1. Dzień dobry,
  czy można wyexportować z Test wybrany obieg z procesu i zaimportowac na Prod nie dotykając innych obiegów na tym samym procesie. Np. jeden z trzech obiegów faktur?

  1. Tak, w wizardzie eksportu można odznaczyć niechciane obiegi – do paczki wyeksportowany zostanie tylko wybrany obieg.

   1. @WEBCON Redaktor
    Coś Pan chyba pokręcił, można odznaczyć wyłącznie całe procesy, nie ma możliwości wybrania konkretnych obiegów do eksportu.
    (Nie wiem jak jest w wersji 2019, ale łącznie z wersją 2017 takiej możliwości niema.)

 2. Dzień dobry,
  czy można wyexportowac z Test na Prod nie cały proces a tylko wybrany obieg. Np. jeden z trzech obiegów faktur?

 3. Opisany eksport i import procesu, a co z witrynami takiego procesu jak je wyeksportować i zaimportować ze środowiska testowego na produkcyjne w wersji 2017?

  1. Jeżeli chodzi o Web Party WEBCON, to ich konfiguracja jest w wersji 2017 przechowywana już w bazie danych, więc kreator paczki eksportu powinien wykryć powiązane Web Party i wyeksportować je.

   Co do samych witryn, można je zmigrować przez Galerię Rozwiązań, Skryptem PowerShell, albo narzędziami firm trzecich.

 4. Witam, podczas importu dostałem taki bład:

  z czego moze wynikać ? jak znaleźć podane GUID ?

  Typ: System.InvalidOperationException
  ——————————————————-

  Wiadomość:Could not find SourceId for guid: 775be45a-2e86-47f2-8445-226c709b8407 (db type: WFDataSources)
  ——————————————————-

  Ścieżka wywołania
  ——————————————————-
  at WebCon.WorkFlow.Base.ImportExport.Import.TableImporter.UpdateTable(IDbNode node, Boolean isClone)

  at System.Linq.DataEnumerable.ForEach[T](IEnumerable`1 _this, Action`1 action)

  at WebCon.WorkFlow.Studio.Logic.Managers.ImportExport.Import.ImportManager.Import(ImportVerificationResult verificationResult, IImportLogger importLogger, Boolean importAsTemplate)

  at WebCon.WorkFlow.Studio.Forms.ImportExport.ImportWizard.ImportApplicationWizard.ImportOperation(Action`1 onImportProgress)

  1. Dzień dobry,

   GUID odnosi się do jakiegoś źródła danych, proszę sprawdzić czy na środowisku źródłowym i docelowym nie ma niespójności w tym źródle (guzik do sprawdzenia GUID jest obok ID źródła). W razie dalszych problemów proszę zgłosić się na Support.webcon.com

Komentarze są zamknięte.