Możliwość skopiowania linku do schowka

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Dawid Golonka

 

Wprowadzenie

Podczas pracy w systemie WEBCON BPS często pojawia się potrzeba skopiowania linku do elementu np. w celu wysłania go innej osobie. Podczas pracy w trybie pełnego okna, skopiowanie elementu może odbyć się z poziomu pola adresu strony w przeglądarce. Dotychczas problematyczną czynnością było skopiowanie do schowka linku do elementu wyświetlanego w trybie podglądu.

Od wersji WEBCON BPS 2020.1.3. tryb ten umożliwia skopiowanie linku do elementu, przy użyciu przycisku znajdującego się w okolicach prawego górnego rogu okna podglądu.

Przykład działania

Przechodząc z poziomu raportu do elementu wyświetlanego w pełnym oknie w pasku adresu znajdzie się pełny link, wraz z parametrem returnurl, widać to na zrzucie poniżej:

Rys. 1. Element w trybie pełnego okna, zaznaczony pełny adres linku do elementu

 

Niezależnie od tego czy zostanie to zrobione z okna podglądu elementu czy z widoku pełnego okna uzyskamy „czysty” link do elementu. W widoku pełnego okna, ikona przycisku do kopiowania linku znajduje się w prawym górnym rogu formularza. Po jej wciśnięciu link jest kopiowany do schowka.

Rys. 2. Przycisk kopiowania linku w trybie pełnego okna

 

Na ekranie pojawi się okno informujące o poprawnym skopiowaniu linku.

Rys. 3. Monit informujący o pomyślnym skopiowaniu linku

 

Skopiowany link po wklejeniu w pasek adresu ma następujący format:

Rys. 4. Format linku, po skorzystaniu z przycisku do kopiowania

 

W widoku podglądu, przycisk kopiowania również znajduje się w prawym górnym rogu i spełnia on tę samą funkcję:

Rys. 5. Przycisk kopiowania, który został dodany do widoku podglądu elementu

 

Skopiowany link ma taką samą budowę jak ten pokazany na rysunku 4.