Naprzemienne kolorowanie wierszy listy pozycji

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2022 R3 i powyżej, autor: Łukasz Maciaszkiewicz

 

Wprowadzenie

 

Aby zwiększyć czytelność listy pozycji oraz poprawić komfort użytkowania, począwszy od wersji 2022 R3 w WEBCON BPS wprowadzono funkcję naprzemiennego kolorowania wierszy listy pozycji. Rozwiązanie to pozwala na łatwiejsze rozróżnianie wierszy, co jest szczególnie istotne w przypadku długich list.

W artykule opisano tę funkcjonalność oraz omówiono możliwość dalszego dostosowywania wyglądu listy pozycji na przykładzie warunkowego kolorowania wierszy pozwalającego wyróżnić wiersze spełniające warunek zdefiniowany przez użytkownika.

 

Prezentacja funkcjonalności

 

Naprzemienne kolorowanie wierszy listy pozycji to funkcjonalność wbudowana w system WEBCON BPS od wersji 2022 R3. Dzięki niej kolor wierszy listy pozycji wyświetlany jest naprzemiennie w dwóch różnych odcieniach, co zwiększa jej czytelność.

Wyświetlany kolor wierszy zależy od ustawionego w portalu WEBCON BPS motywu kolorystycznego – w prezentowanych przykładach jest to WEBCON light.

 

Naprzemienne kolorowanie wierszy w domyślnym dla motywu WEBCON BPS Light kolorze szarym

 

Istnieje możliwość zmiany wyświetlanego koloru listy pozycji lub wprowadzenia warunkowego kolorowania wierszy. W takiej sytuacji naprzemienne kolorowanie wierszy jest również wykonywane automatycznie. Drugi z wymienionych przypadków opisano poniżej.

 

Warunkowe kolorowanie wierszy listy pozycji

 

Ustalając warunek, użytkownik może wyróżniać innym kolorem wyłącznie te wiersze na liście pozycji, które go spełniają. W poniższym przykładzie zaprezentowano przykładową konfigurację, w której pozycje o cenie przekraczającej 1000 EUR, są kolorowane na żółto.

 

Opis przypadku

 

Utworzono aplikację zawierającą obieg przedstawiony na poniższym schemacie. Obieg zawiera skonfigurowany formularz do składania wniosków o zakup towaru. Wśród atrybutów formularza znajduje się atrybut „Zestawienie pozycji zakupu” o typie „Lista pozycji” zawierający cztery kolumny, w tym trzy z wartościami liczbowymi. Atrybut ten służy do prezentacji pozycji, o których zakup wnioskuje składający wniosek. Wniosek wymaga akceptacji przełożonego, a następnie księgowego, którzy będą mieli dostęp do wspomnianej wcześniej listy pozycji.

 

Obieg w przykładowym procesie

Procedura

 

Aby wprowadzić warunkowe kolorowanie wierszy kolorem żółtym, należy wybrać na drzewie wyboru atrybut „Zestawienie pozycji zakupu” i kliknąć przycisk „Konfiguracja zaawansowana”.

 

Konfiguracja zaawansowana listy pozycji

 

W otwartym oknie wybierz zakładkę „Wygląd”.

 

Zakładka „Wygląd”

 

Zaznacz pole „Używaj ustawień zaawansowanych”. W polu trybu kolorowania pozostaw wartość „Dla całego wiersza”. Na tym etapie jest już możliwe wpisanie kodu SQL w polu tekstowym „Zapytanie SQL/CAML zwracające kolor”, ale w omawianym przypadku do jego wpisania użyty zostanie edytor wyrażenia ułatwiający edycję zapytania. Kliknij ikonę wielokropka znajdującą się obok pola tekstowego „Zapytanie SQL/CAML zwracające kolor”.

 

Włączanie trybu kolorowania i ustawianie preferowanego koloru

 

W polu tekstowym wstaw poniższe zapytanie warunkowe SQL. W poniższym przykładzie wiersz listy pozycji zostanie zaznaczony żółtym kolorem jeśli wartość w kolumnie „Cena” przekroczy próg 1000 EUR.

 

if (cast('{SFD:315}' as float) > 1000)

select '#FFFE91'

 

Część „#FFFE91” zapytania to kod koloru, aby zmienić kolor na inny należy zastąpić go kodem innego wybranego przez siebie koloru, pamiętając o umieszczeniu go wewnątrz apostrofu: ‘’, natomiast „{SFD:315}” odnosi się do kolumny „Cena”, zdefiniowanej wcześniej dla listy pozycji, i może być zastąpiona dowolną inną kolumną, w której wpisywane są wartości liczbowe. Należy też pamiętać o możliwości skorzystania z edytora zmiennych znajdującego się po prawej stronie do edycji zapytania i wprowadzania interesujących użytkownika wartości.

 

Edytor wyrażenia SQL

 

Kliknij przycisk „OK”, a następnie w oknie edycji atrybutu kliknij „Zapisz i publikuj”.

 

Zapisywanie zmian w formularzu

 

Aby sprawdzić działanie nowego ustawienia, przejdź do portalu WEBCON BPS i otwórz formularz zawierający modyfikowaną listę pozycji, a następnie wprowadź klika pozycji i zarejestruj wniosek. Jak widać na przykładzie, wiersze spełniające warunek są pokolorowane kolorem żółtym w dwóch odcieniach, system automatycznie przyciemnił co drugi wiersz. Pozostałe wiersze, które nie spełniają warunku, nie są kolorowane ale również w tym przypadku co drugi wiersz jest automatycznie przyciemniany.

 

Lista pozycji z pokolorowanymi pozycjami spełniającymi ustawiony warunek

 

Podsumowanie

 

Naprzemienne kolorowanie wierszy ułatwia przeglądanie treści i sprawia, że nawet długie listy stają się czytelniejsze. Funkcjonalność ta jest wbudowana w WEBCON BPS i działa automatycznie, nie wymagając konfiguracji.