Nowe przyciski startu w WEBCON BPS 2021

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2021.1.1 autor: Michał Kastelik 

Przyciski startu są jednym ze stałych elementów każdej aplikacji. W wersji BPS 2021 został wprowadzony nowy wygląd przycisków startu oraz nowe opcje ich konfiguracji, które zostaną omówione w tym artykule.

 

Ukrywanie przycisków

Po włączeniu trybu edycji na Portalu, użytkownicy posiadający uprawnienia projektanta Portalu, mają możliwość edycji przycisków bezpośrednio w przeglądarce. Opcje konfiguracji są identyczna jak w przypadku edycji przycisku w Designer Studio.

Rysunek 1. Włączanie trybu edycji przycisku

 

W ekranie konfiguracyjnym przycisku w sekcji Widoczność jest dostępna nowa opcja „Ukryj w menu nawigacji”. Po zaznaczeniu tej opcji, przycisk startu zostanie ukryty na stronie głównej aplikacji. Nie będzie także dostępny w wyszukiwarce Portalu.

Rysunek 2. Ekran konfiguracyjny przycisku

 

Opcja ukrywania przycisków pozwala na szybkie wyłączenie przycisku uruchamiającego określony obieg bez konieczności uruchamiania Designer Studio.

Rysunek 3. Opcja ukrycia przycisku

 

Tryb kompaktowy

Nowy tryb wyświetlania przycisków startu umożliwia lepsze zagospodarowanie miejsca na dashboardzie aplikacji.

Rysunek 4. Nowy wygląd przycisków startu w WEBCON BPS 2021

 

Przycisk startu może być wyświetlany w dwóch trybach:

  • Standardowym – przycisk zajmuje standardową ilość miejsca na stronie (tak jak w wersji 2020),
  • Kompaktowym – tryb pozwala na wyświetlenie dwóch przycisków kompaktowych w miejscu jednego standardowego.

 

Dowolny kolor przycisku

W trybie edycji przycisku wybierając kolor tła, istnieje teraz możliwość oprócz wybrania zdefiniowanych kolorów, wpisania kodu dowolnego koloru w formacie zapisu szesnastkowego.

Rysunek 5. Ustawienia przycisku widoczne w portalu

 

Po wpisaniu w pole Niestandardowy kodu koloru, zostanie wyświetlony także jego podgląd w polu obok. Pozwala to na ujednolicenie graficzne całych dashboardów aplikacji.

Rysunek 6. Definiowanie kolorów niestandardowych

 

Podsumowanie

 

Nowe opcje konfiguracyjne przycisków startu dostępne w WEBCON BPS 2021 zwiększają możliwości personalizacji dashboardów aplikacji za pomocą wprowadzenia dowolnych kolorów i pozwalają na lepsze wykorzystanie miejsca w dashboardach.