Nowy widok weryfikacji OCR

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Anna Puka

 

Wersja WEBCON 2020 wprowadza widok weryfikacji OCR również na formularzach MODERN. Umożliwia to wykorzystanie mechanizmów AI w instalacjach typu StandAlone.

 

Nowy widok weryfikacji OCR wprowadza kilka dodatkowych funkcjonalności (dla formularza MODERN):

A) Kopiowanie kilku wyrazów (tzw. bloków tekstu) do pól wyboru, liczbowych oraz tekstowych. Istnieje możliwość „doklejenia” kolejnych bloków tekstowych – wciskając klawisz CTRL.

Przykłady zastosowania:

  • Uzupełnianie numerów powiązanych zamówień
  • Wprowadzanie na formularzu kwoty, która wyświetla się w dwóch liniach
  • Wprowadzanie numeru konta bankowego podzielonego na kilka wartości

B) Reguły formularza pozwalającego pokazać/ukryć przyciski Nauki OCR.

 

Przykłady zastosowania:

  • Wyznaczenie użytkowników odpowiedzialnych za oznaczanie pól do „douczania”
  • Możliwość ukrycia pól nauki, jeśli rozpoznane wartości są zgodne z oczekiwanymi np. z wartościami dokumentów dostawców czy z wyznaczonymi w procesie regułami

C) Oznaczenie przycisków do nauki zostaje „zapamiętane”, aż do momentu wywołania akcji Nauka OCR. Wszystkie pola, które użytkownik zaznaczy do nauki, będą oznaczone zarówno po zapisie formularza jak i po przejściu do kolejnego kroku. Tak długo, aż wywołany zostanie proces douczania szablonu OCR.

Przykłady zastosowania:

  • Stworzenie osobnego kroku, w którym administrator decyduje o wywołaniu nauki dla danego szablonu
  • Możliwość zapisania formularza w trakcie weryfikacji i dokończenia prac później (np. po uzupełnieniu słowników wykorzystywanych w polach wyboru o brakujące wartości)